Január 15-én lépett hatályba a Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről szóló 488/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet, amely lehetővé teszi a károsultak rendkívüli állami kárrendezését, pénzbeli megsegítését.

Állami kárrendezésre azok jogosultak, akik 2017. május 1. és június 30. között a Human Operator Zrt. közreműködésével végeztek munkát, de fizetésüket nem kapták meg és követelésük 2018. január 15-én még fennáll. A károsultak 2018. június végéig adhatják be a kárrendezés iránti kérelmüket a lakóhelyük szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal kormányablakaiban. A június 30-i határidő jogvesztő hatályú.

A kormányablakokban benyújtott kárrendezési kérelemhez csatolni kell a jogosultságot alátámasztó dokumentumokat, különösen a feladatteljesítésre, annak jellegére, helyére, időtartamára vonatkozó iratokat. Aki valamilyen okból nem rendelkezik a szükséges iratokkal, azok pótlására büntetőjogi felelőssége tudatában írásban vagy akár szóban is nyilatkozatot tehet, amiről a kormányablak munkatársai jegyzőkönyvet vesznek fel. A kérelem befogadása, illetve a nyilatkozat felvétele során a hivatkozott Korm. rendelet 6.§ -ában foglalt rendelkezésekre kiemelt figyelmet kérünk fordítani.

A kárrendezéssel kapcsolatos ügyek intézésére általános hatóságként a Pest Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya jogosult, így a bevett kérelmeket ennek a szervezeti egységnek címezve kérjük továbbítani.

A kérelem és a tájékoztató az alábbi linkeken érhetők el:

Kérelem

Tájékoztató

(Pest Megyei Kormányhivatal)