A ceglédi Losontzi István Többcélú Közoktatási Intézmény számítógépes adatrögzítő szakán tanuló diákok szakmai gyakorlaton vettek részt a Ceglédi Kormányablakban.

A június 4-én tartott szakmai nap megszervezését a speciális oktatási intézmény igazgatóhelyettese, Mérészné Flaskai Éva kezdeményezte az ügyviteli pályára készülő, tanulásban akadályozott fiatalok számára. Az iskola első ízben indította útjára a számítógépes adatrögzítő képzést, melynek keretében a hallgatók többek között a számítógép felhasználói szintű kezelését, valamint az ügyviteli munka alapjait sajátíthatják el. A szakmai gyakorlat, eredményességének köszönhetően, hagyományteremtő kezdeményezés is lehet.


A félnapos program keretében a diákok először elméleti ismereteket kaptak a közigazgatás és a közigazgatási szervek felépítéséről, működéséről. Összehasonlíthatták a munkaviszony és a közszolgálati jogviszony közötti különbségeket, megismerkedhettek a közszolgálati hivatásetika alapelveivel.

Betekintést nyertek a közigazgatási szervek működését meghatározó 2004. évi CXL. törvény (A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól) alapvető rendelkezéseibe. Megismerhették a fenti törvény azon paragrafusait, amelyek ismerete a mindennapi életben, ügyfélként is segítségükre lehet egy esetleges ügyintézési folyamat során (pl. a hatóságokkal való kapcsolattartás módjai, a fellebbezés lehetősége, stb.).

A gyakorlat második felében a kormányablakban folyó ügyfélszolgálati munka megfigyelésére került sor. A diákok megfigyelhették az ügyfélirányítás, az irányító tájékoztatás folyamatát, ízelítőt kaphattak az udvarias és teljes körű ügyfélkiszolgálásból, a kormányablakok dolgozóinak ügyfélorientált beállítottságából. Az ügyfélszolgálaton intézhető ügyek körébe betekintést nyerve a pedagógusok ügyfélkaput létesítettek, kihasználva az elektronikus ügyintézés adta lehetőségeket.

Gyakorlati ismereteik gazdagítására a tanulók láthatták az iratkezelés folyamatát, megtapasztalhatták, hogy az iskolában elsajátított elméleti ismereteik hogyan kerülnek alkalmazásra a gyakorlatban.

A kormányablaknak helyt adó Ceglédi Körzeti Földhivatal épületében az irattárat megtekintve megfigyelhették az ügyiratkezelés folyamatát lezáró végső mozzanatot, az iratok irattárba helyezését is.


Végezetül kötetlen beszélgetés keretében az időközben felmerült kérdések megbeszélésére került sor.

(Ügyfélszolgálati Főosztály)