Mire érdemes figyelni a vásárlások során? Mit kell szem előtt tartani karácsonyi fényfüzér vásárlása esetén? Mi a különbség a szavatosság és a jótállás között? Mi az az elállási jog? Online vásárlás esetén hogyan jön létre a szerződés? Ezekre a kérdésekre ad választ a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya.

Mire érdemes figyelni a vásárlások során?

 • Őrizzük meg az összes, vásárlást bizonyító blokkot, nyugtát, számlát, mert a reklamációkat akkor köteles a kereskedő kezelni, ha bizonyítani tudjuk, hogy az adott üzletében vásároltuk a terméket.
 • Fizetéskor minden esetben ellenőrizzük, hogy a számlán a termék vásárlása során meghirdetett vételár, valamint a megfelelő darabszám szerepel-e. Ha a számla tartalmával kapcsolatban eltérést tapasztalunk a pénztárnál jelezzük.
 • Több eladási ár együttes feltüntetése esetén a kereskedő minden esetben az alacsonyabb ár felszámítására kötelezhető.
 • Ellenőrizzük, hogy olyan hiteles nyugtát kaptunk-e vásárlást követően, melyen egyértelműen fel van tüntetve a vásárolt termék neve, darabszáma és az eladó személy vagy cég neve.
 • Élelmiszer vásárlása esetén ellenőrizzük a minőség-megőrzési vagy fogyaszthatósági idő lejártát.

Karácsonyi fényfüzér vásárlása során érdemes szem előtt tartani az alábbiakat:

 • A terméken szerepelnie kell a CE jelölésnek.
 • Kültéri fényfüzér esetén szerepelnie kell, hogy a termék csepp- és por elleni védelmi biztonsági besorolásának, amelyet az IP szám mutat. A kültéri célra szánt termék esetén a második számjegynek legalább 1-esnek vagy nagyobb kell lennie. Ha a fényfüzér IP második száma „0”, akkor az beltéri használatra szánt fényfüzér, és kültéren akkor sem szabad használni, ha a rajta szereplő szöveg szerint alkalmas erre.
 • Fontos olyan részletekre is odafigyelni fényfüzérek vásárlásakor, mint a csatlakozó dugó mérete és minősége.

Vásárlásra valamint online vásárlásra vonatkozó garanciák:

Bizonyos termékek esetében 10 000 forintos vételár felett kötelező, egyéves jótállás vonatkozik. Ezek például: hűtőszekrény, mosógép, mosogatógép, porszívó, varrógép, kerékpár, babakocsi, konyhai kisgépek, gyermekgondozási cikkek pl. pelenkázó, illetve mosdató állvány, babakocsi, magas- és asztalra szerelhető etetőszék, biztonsági gyermekülés, órák és ékszerek.

Vásárlás előtt fontos különbséget tenni a jótállás és szavatosság fogalma között is:

Szavatosság

 • 10 000 forintos vételár alatt nem jótállás, hanem két éves szavatossági időszak vonatkozik a termékekre.
 • Ha ezen időszakon belül a termék gyártási hibából romlik el, akkor a kereskedő köteles ingyenesen javítani, megjavíttatni, cserélni, vagy ha ezekre nincs lehetőség, árleszállítással élni vagy a vételárat visszafizetni.

Jótállás

 • A szavatosságnál is több joggal ruházza fel a vásárlót.
 • A nem gyártási eredetű hibát a jótállás 1 éve alatt a kereskedőnek kell bizonyítania.
 • Ezen felül, ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított 3 munkanapon belül jelzi kifogását a kereskedőnek, akkor az egyéb ellenszolgáltatás nélkül köteles a fogyasztási cikket kicserélni.
 • A 10 kg-nál nehezebb termék esetében jótállás esetén a kereskedőnek kell gondoskodnia a termék helyben történő megjavításáról vagy a javítás helyszínére történő szállításról.
 • A kötelező jótállás esetén elegendő pusztán a jótállási jegy bemutatása, ilyen esetben a számla megléte sem szükséges.

Online vásárlás esetében érdemes szem előtt tartani az alábbiakat:

Elállási jog

 • A fogyasztó a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a vásárlástól még akár minőségileg kifogástalan termék esetében is.
 • Az elállási szándékot már a termék kézhezvétele előtt is be lehet jelenteni, akár a csomag átvételét megelőzően is.
 • Amennyiben a fogyasztó a terméket átveszi, úgy elállás esetén a termék visszajuttatásának költsége őt terheli. E tekintetben csak akkor van kivétel, ha a vállalkozás általános szerződési feltételeiben ettől eltérő tájékoztatást ad a vásárlónak.
 • Ha a fogyasztó eláll online kereskedővel kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga szállítja vissza. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás ezt át nem vállalja.
 • Ha a fogyasztó eláll az e-kereskedelemben kötött szerződéstől, a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által vételárként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.
 • Nem korlátlan, vagyis egyes termékkörökre nem vonatkozik (pl.: élelmiszerek, kibontott csomagolású CD/DVD/szoftver, letöltött programok, a fogyasztó egyedi utasításai alapján legyártott termékek, kibontott csomagolású higiéniai termékek). Továbbá online aukciós portálokon, apróhirdetéses oldalakon, közösségi médián keresztül magánszemélytől történő rendelésnél sem illeti meg a vásárlót az elállási jog. Erről a vásárlót előzetesen tájékoztatni kell.
 • Emellett a fogyasztóknak tudniuk kell, hogy az elállási határidő alatt a termék tényleges használata miatti (tehát nem a kipróbálás miatti) értékcsökkenést meg kell téríteniük az eladó részére.

Javasolt figyelmet fordítani a webáruházak internetes honlapjain fellelhető tájékoztatásokra, különös tekintettel az ún. általános szerződési feltételek rendelkezéseire.

Az előre utalás helyett – amennyiben arra lehetőség van – az utánvétellel történő fizetést választani arra az esetre felkészülve, ha mégse érkezne meg a kiválasztott termék.

Minden vásárlás – hagyományos bolti és online – előtt célszerű továbbá az üzletek, webáruházak kínálatának összehasonlítása.

Gyakran előfordul, hogy magyar nyelvű webáruházat külföldi vállalkozás üzemeltet.

Különösen fontos meggyőződni a vállalkozás székhelyéről és cégadatairól. Ha nem találhatóak meg ezek az információk, javasolt a rendeléstől eltekinteni.

A vételár mellett azt is célszerű figyelembe venni, hogy a termék mellett utólagos terméktámogatásra (pl.: szerviz, alkatrész) is szükség lehet.

Koncert- és egyéb belépőjegyekkel. Internetes jegyvásárlás esetén a „hivatalos” jegyértékesítő oldalakon érdemesebb érdeklődni és vásárolni, mint közvetítő oldalakon keresztül vásárolni, mert tapasztalat, hogy ezen honlapok az eredeti ár többszöröséért adják el jegyeiket.

Szerződések tartalma:

 • a termék/szolgáltatás lényeges tulajdonságairól;
 • a cég nevéről;
 • a vállalkozás székhelyének postai címéről, és – ha azzal rendelkezik – a telefonszámáról, a telefaxszámáról és az elektronikus levelezési címéről;
 • a bruttó vételárról és az ezen felül felmerülő valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról vagy a postaköltségről);
 • a fizetésről, a fuvarozásról és a teljesítési határidőről, valamint a vállalkozás panaszkezelési módjáról;
 • az elállási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről;
 • a kellékszavatosságra, a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettség fennállásáról, valamint az értékesítés utáni szolgáltatások és a jótállás meglétéről, feltételeiről;
 • a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről;
 • a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről.

Az e-kereskedelemben kötött szerződés létrejötte:

 • Amennyiben a termék megrendelésének a visszaigazolása nem csak egy olyan visszajelzés, amely csak annyit tartalmaz, hogy „Köszönjük a rendelését, annak feldolgozása folyamatban van”,
 • hanem tartalmazza a vevő nevét, címét, a rendelés számát, a megrendelt termék díját és az egyéb költségeket, akkor a kereskedőnek a visszaigazolásban szereplő áron kell biztosítania a terméket, mivel ezáltal jött létre a felek között a szerződés.

Az esetleg felmerülő jogvita megoldása céljából a webáruházzal szükséges közvetlenül felvenni a kapcsolatot.

Amennyiben a nem sikerült egyezségre jutni a webáruházzal, vásárlóknak lehetőségük van békéltető testületekhez fordulni.

Ezen túlmenően az online vitarendezési rendelet 2016. február 15-től lehetővé teszi az Európai Unióban letelepedett fogyasztók és a kereskedők számára, hogy a belföldi és határon átnyúló online vásárlásokból adódó vitáikat online módon rendezzék.

A más európai uniós országban, Izlandon vagy Norvégiában honos webáruházakkal szemben felmerült panaszok megoldásában, az Európai Fogyasztói Központ tud érdemi és ingyenes segítséget nyújtani.

A vételár megfizetésének hazánkban jelenleg leggyakoribb és a fogyasztóra nézve legbiztonságosabb módja az utánvétel, ilyenkor csak a termék átvételekor kell megfizetnünk a termék vételárát és a kiszállítás költségét.

Az előre fizetés jellemzően banki átutalás, bankkártyás fizetés vagy egyéb elektronikus módon történhet.

A PayPal egy elektronikus fizetési szolgáltatás, az eladó és a vevő is létrehozhat saját paypal számlát, amelyen elektronikus pénzként használhatóak a rendelkezésre álló összegek, és nem kell a vásárlónak megadnia a banki adatait. A felek nem férnek hozzá egymás banki adataihoz, amely így védelmet jelent

Egyes webáruházak a kiszállítási mód tekintetében többféle választási lehetőséget biztosítanak a vevők részére, feltüntetve a szolgáltatót (posta, nemzetközileg ismert futárcég) a várható kiszállítási időt és a szállítási díjat.

(Pest Megyei Kormányhivatal)