Kiemelten figyelnek a nyári fesztiválszezonban a Pest Megyei Kormányhivatal ellenőrei a szabadtéri nagy, tömegrendezvényekre. Múlt hétvégén a Ceglédi Laskafesztiválon ellenőrizték a vállalkozásokat.

 

Kiemelten a mutatványos berendezéseket üzemeltető vállalkozásokat, és az állandó jelleggel üzemelő kalandparkot, valamint a fesztiválra kitelepült kereskedelmi egységeknél helyszíni ellenőrzéseket folytatott le a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztálya a múlt hétvégi Ceglédi Laskafesztiválon.

A vizsgálat legfontosabb célja annak ellenőrzése volt, hogy a fogyasztók által felkeresett kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységekre vonatkozó jogszabályi kötelezettségeket hogyan tartják be a vállalkozások.
Az Pest megyei ellenőrök négy kereskedelmi egységet vontak ellenőrzés alá, amelyekben jogsértést, vásárlói megkárosítást nem állapítottak meg.

A helyszíni ellenőrzések során a kalandpark berendezésén kívül nyolc, kitelepült mutatványos berendezés ellenőrzését is elvégezték a szakemberek.  A mutatványos berendezéseket öt különböző vállalkozás üzemeltetette. Az öt üzemeltető közül négy a vonatkozó jogszabály szerint üzemeltette a berendezéseket. A vállalkozások rendelkeztek hatályos megfelelőségi tanúsítványokkal, valamint üzemeltetési naplókkal. Az ellenőrök azt is megállapították, hogy a berendezéseket kezelő személyek rendelkeztek a mutatványos berendezések üzemeltetéséhez szükséges kezelői igazolványokkal. A két darab I. veszélyességi osztályú mutatványos berendezés esetében az üzemeltető a vonatkozó jogszabály előírásai szerint a Ceglédi Laskafesztiválra történő kitelepülés, és a berendezés összeszerelése előtt, kihívta a kijelölt szervezetet a kötelező felülvizsgálatra. A berendezéseken továbbá feltüntették a vonatkozó jogszabály által előírt adatokat is.

Az ellenőrök egy gumiköteles ugráló esetében tártak fel jogsértést. A berendezést kezelő két személy az ellenőrök kérésére nem tudta igazolni, hogy rendelkeznek-e a berendezés üzemeltetéséhez és kezeléséhez szükséges igazolvánnyal. A hatóság ellenőrei a helyszínen felhívták az üzemeltető figyelmét, hogy csakis olyan személy kezelheti a berendezést, aki rendelkezik a feljogosított szervezetek valamelyike által kiállított mutatványos berendezés kezelői igazolvánnyal. Ennek hiányában a berendezés további üzemeltetését a hatóság feltételhez kötötte, valamint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki az üzemeltető vállalkozás részére.

Nem tártak fel jogsértést az ellenőrök a Ceglédi Kalandpark vonatkozásában. A kalandpark berendezéseit a vonatkozó jogszabály szerint üzemeltették.

Összességében a fesztivál ellenőrzésével kapcsolatban a hatóság megállapította, hogy a rendezvényre kitelepült vállalkozások – egy kivételtől eltekintve – ismerték a vonatkozó jogszabályt és annak előírásai szerint üzemeltették mutatványos berendezéseik.

A fogyasztóvédelmi hatóság munkatársai a nyár további részében is folytatják az állandó és utazó jelleggel üzemelő mutatványos berendezések üzemeltetési feltételeinek piacfelügyeleti ellenőrzését, valamint a kitelepült kereskedelmi egységekre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek betartásának ellenőrzését.

(Pest Megyei Kormanyhivatal)