Pest Megyei Kormányhivatal

dr. Tarnai Richárd

kormánymegbízott

RSS feliratkozás

Hirdetmények

Pest Megyei Kormányhivatal, 2017. március 16. 15:09

Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya Jogi és Hatósági Osztályának hirdetménye

Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya Jogi és Hatósági Osztályának hirdetménye :
Az M85 gyorsforgalmi út Csorna II. ütem - Pereszteg közötti szakasz környezetvédelmi engedély módosítási eljárása (Ügyiratszám: PE/KTF/789/2017., előzmény száma: OKTF-KP/12043/2016.)

Pest Megyei Kormányhivatal, 2017. március 16. 13:14

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály hirdetménye - árverés Mogyoród, Kistarcsa és Gödöllő

2017.04.21. 09:00-tól folyamatosan:

Az árverési nap 1. árverése (FM/115/2017) Mogyoród külterület 0352/14 hrsz.
Az árverési nap 2. árverése (FM/114/2017) Mogyoród külterület 0352/16 hrsz.
Az árverési nap 3. árverése (FM/119/2017) Kistarcsa zártkert 6619 hrsz.
Az árverési nap 4. árverése (FM/118/2017) Kistarcsa zártkert 6618 hrsz.
Az árverési nap 5. árverése (FM/117/2017) Kistarcsa zártkert 6518/2 hrsz.
Az árverési nap 6. árverése (FM/257-2/2015) Mogyoród zártkert 2881 hrsz.
Az árverési nap 7. árverése (FM/324-2/2016) Mogyoród külterület 0335/2 hrsz.
Az árverési nap 8. árverése (FM/450-2/2016) Gödöllő külterület 0138/91 hrsz.

Pest Megyei Kormányhivatal, 2017. március 16. 12:59

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

A Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Kft. (2194 Tura, 0272/7 hrsz., KÜJ: 100304491, a továbbiakban: Környezethasználó) részére a Tura 0272/7 hrsz. alatti ingatlanon végzett hulladékkezelési tevékenységre vonatkozó PE/KTF/2069-43/2016. számon kiadott egységes környezethasználati engedély módosítási eljárása a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján.

Pest Megyei Kormányhivatal, 2017. március 16. 11:23

Hirdetmény a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetéséről Úri tekintetében

Hirdetmény kitűzött földrészlet bemutatásáról a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésére irányuló eljárásban. A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII.31) Korm. rendelet 22.§ (2) bekezdése alapján alulírott dr. Fekete László ügyvéd (székhely: 1025 Budapest, Kavics utca 13-15. tel.: 06 20 979-0276, e-mail: iroda@drfekete.hu) mint jogi szolgáltató értesítem az érdekelteket, hogy az alábbi, kitűzött földrészletek bemutatására a táblázatban megjelölt időpontban és helyszínen kerül sor (mellékelt táblázatban). A tulajdonosok távolléte a bemutatás lefolytatását nem akadályozza. Távolmaradás esetén igazolásnak helye nincsen, azonban a tulajdonos meghatalmazás útján képviseltetheti magát. A bemutatásról jegyzőkönyv készül. Az ügy iratai megtekinthetőek az eljáró földmérő vállalkozásnál.

Budapest, 2017.március 16.

dr. Fekete T. László
jogi szolgáltató

Pest Megyei Kormányhivatal, 2017. március 16. 11:19

Hirdetmény a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetéséről Szentmártonkáta tekintetében

Hirdetmény kitűzött földrészlet bemutatásáról a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésére irányuló eljárásban. A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII.31) Korm. rendelet 22.§ (2) bekezdése alapján alulírott dr. Fekete László ügyvéd (székhely: 1025 Budapest, Kavics utca 13-15. tel.: 06 20 979-0276, e-mail: iroda@drfekete.hu) mint jogi szolgáltató értesítem az érdekelteket, hogy az alábbi, kitűzött földrészletek bemutatására a táblázatban megjelölt időpontban és helyszínen kerül sor (mellékelt táblázatban). A tulajdonosok távolléte a bemutatás lefolytatását nem akadályozza. Távolmaradás esetén igazolásnak helye nincsen, azonban a tulajdonos meghatalmazás útján képviseltetheti magát. A bemutatásról jegyzőkönyv készül. Az ügy iratai megtekinthetőek az eljáró földmérő vállalkozásnál.

Budapest, 2017.március 16.

dr. Fekete T. László
jogi szolgáltató

Pest Megyei Kormányhivatal, 2017. március 16. 11:06

Pest Megyei Kormányhivatal Ráckevei Járási Hivatal Kormányablak Osztályának gépjármű ügye

A Pest Megyei Kormányhivatal Ráckevei Járási Hivatalának Kormányablak Osztálya a DYP-499 hrsz-ú gépjármű bevonása ügyében döntést hozott (PE-13/1893-3/2017)

A Pest Megyei Kormányhivatal Ráckevei Járási Hivatalának Kormányablak Osztálya a DCP-288 hrsz-ú gépjármű bevonása ügyében döntést hozott (PE-13/1894-3/2017)

Pest Megyei Kormányhivatal, 2017. március 16. 10:59

Hirdetmény a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetéséről Sülysáp tekintetében

Hirdetmény kitűzött földrészlet bemutatásáról a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésére irányuló eljárásban. A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII.31) Korm. rendelet 22.§ (2) bekezdése alapján alulírott dr. Fekete László ügyvéd (székhely: 1025 Budapest, Kavics utca 13-15. tel.: 06 20 979-0276, e-mail: iroda@drfekete.hu) mint jogi szolgáltató értesítem az érdekelteket, hogy az alábbi, kitűzött földrészletek bemutatására a táblázatban megjelölt időpontban és helyszínen kerül sor (mellékelt táblázatban). A tulajdonosok távolléte a bemutatás lefolytatását nem akadályozza. Távolmaradás esetén igazolásnak helye nincsen, azonban a tulajdonos meghatalmazás útján képviseltetheti magát. A bemutatásról jegyzőkönyv készül. Az ügy iratai megtekinthetőek az eljáró földmérő vállalkozásnál.

Budapest, 2017.március 16.

dr. Fekete T. László
jogi szolgáltató

Pest Megyei Kormányhivatal, 2017. március 16. 9:06

Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya Jogi és Hatósági Osztályának hirdetménye

Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya Jogi és Hatósági Osztályának hirdetménye :
Mákos Tamás (1171 Budapest, Hegyalatti u. 8.) kérelmére indult PE/KTF/2869/2017 ügyiratszámú természetvédelmi engedélyezési eljárás megindítása

Pest Megyei Kormányhivatal, 2017. március 16. 8:27

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

A Szigethalom, Mátyás király utca és Piac utca közötti területen (397/65 hrsz.) található zajárnyékoló töltésre vonatkozó részleges környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás során kiadott PE-06/KTF/2060-1/2017. számú határozat elleni fellebbezés ügyében tájékoztatás

Pest Megyei Kormányhivatal, 2017. március 16. 8:22

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

A Némedi és Némedi Kft. által, a Kiskunlacháza 0526/19 hrsz. b alrészletének egy részére és a Kiskunlacháza 0526/20 hrsz.-ú ingatlan egészére tervezett bányászati és ahhoz kapcsolódó tevékenységekre vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás során hozott PE-06/KTF/1183-13/2017. számú határozat elleni fellebbezés ügyében tájékoztatás