Pest Megyei Kormányhivatal

dr. Tarnai Richárd

kormánymegbízott

RSS feliratkozás

Hirdetmények

Pest Megyei Kormányhivatal, 2017. július 17. 9:46

Gödöllői Járási Hivatal Hatósági Osztályának hirdetményei - lakcím érvénytelenítési ügy

A Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Hatósági Osztálya az alábbi lakcímfiktiválási ügyben döntést hozott:

Frohmann Tivadar ügye (Ügyiratszám: PE-07/HAT/03069-5/2017.).

Pest Megyei Kormányhivatal, 2017. július 17. 9:40

Gödöllői Járási Hivatal Kormányablak Osztályának hirdetményei - gépjármű ügy

A Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Kormányablak Osztálya a DLM-174 forgalmi rendszámú gépjármű ügyében döntést hozott (ügyiratszám: PE-07/OKV/1887-6/2017.).

Pest Megyei Kormányhivatal, 2017. július 17. 9:17

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

KP-VASKER Kft. Vác, Szent László u. 46. szám alatti, 4561/2 hrsz.-ú telephelyén fémhulladék és veszélyes hulladék gyűjtésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás

Pest Megyei Kormányhivatal, 2017. július 17. 9:14

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

A Budapest IV. kerület, Íves út melletti lakótömb csapadék- és szennyvízelvezető hálózatának kiépítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás

Pest Megyei Kormányhivatal, 2017. július 17. 9:12

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

A Vinyl Vegyipari Gyártó és Forgalmazó Kft. a Budapest IX. kerület, Illatos út 19-23. szám alatti telephelyén folytatott tevékenységére vonatkozó egységes környezethasználati engedélyének módosítása

Pest Megyei Kormányhivatal, 2017. július 17. 9:09

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

A SHAEL Ingatlanforgalmazó és Befektető Kft. (1116 Budapest, Nándorfejérvári út 40.; Cg.: 01-09-562675; a továbbiakban: Kérelmező) által a Budapest XIII. kerület, Szabolcs u. 15-25. szám alatti (hrsz.: 28064/1-3, 28064/5) ingatlanokon többlakásos társasház építésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján.

Pest Megyei Kormányhivatal, 2017. július 17. 9:06

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

A RAMETA Raktározó és Mérnöki Tanácsadó Kft. Felsőpakony, 013/68 hrsz. alatti telephelyen tervezett szervetlen vegyi anyag ipari méretű gyártási tevékenységére vonatkozó egységes környezethasználati engedélyezési eljárás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján.

Pest Megyei Kormányhivatal, 2017. július 17. 8:47

Szigetszentmiklósi Járási Hivatala Kormányablak Osztály hirdetményei - gépjármű ügyek-

A Pest Megyei Kormányhivatal Szigetszentmiklósi Járási Hivatalának Kormányablak Osztálya a GMN-519 (ügyszám: PE-15/KAB/8468-3/2017) forgalmi rendszámú jármű ügyében döntést hozott.

Pest Megyei Kormányhivatal, 2017. július 17. 8:43

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály


Tájékoztatom a hatásterületen élő ügyfeleket, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (a továbbiakban: Járási Hivatal) a
PE-06/KTF/1820-20/2017. számú határozatával az „Árpád” Mezőgazdasági, Szövetkezeti, Termelő, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2745 Kőröstetétlen, Kocséri u. 7.; Cg. 13-09-078051, a továbbiakban: „ÁRPÁD” Kft.) képviseletében eljáró "KRISTÁLY-99" Környezetgazdálkodási, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1096 Budapest, Sobieski János u. 27/A., Cg. 01-09-920154) által 2017. május 15. napján a Járási Hivatal részére benyújtott beadványa mellékleteként csatolt „Tényfeltárási Záródokumentáció az „Árpád” Kft. telephelyén (2745 Kőröstetétlen, Kocséri u. 7.) észlelt környezetszennyezés műszaki beavatkozási munkáihoz kapcsolódóan” című dokumentáció alapján az ”ÁRPÁD” Kft-t földtani közeg és felszín alatti víz tekintetében a részletes tényfeltárás folytatására kötelezte.

Pest Megyei Kormányhivatal, 2017. július 14. 12:01

Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Jogi és Hatósági Osztály hirdetménye

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (1121 Budapest, Költő utca 21.) kérelmére a Rákosivipera-védelmi Program keretében a rákosi vipera (Vipera ursinii rakosiensis) populáció kutatása és a kibocsátott egyedek monitorozása tárgyában indult természetvédelmi engedélyezési eljárás (PE/KTF/5441/2017)