Pest Megyei Kormányhivatal

dr. Tarnai Richárd

kormánymegbízott

RSS feliratkozás

Hirdetmények

Pest Megyei Kormányhivatal, 2017. június 19. 10:56

Hirdetmény a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetéséről Tápiógyörgye tekintetében

Hirdetmény kitűzött földrészlet bemutatásáról a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésére irányuló eljárásban. A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII.31) Korm. rendelet 22.§ (2) bekezdése alapján alulírott Bálint Eszter ügyvéd (székhely: 1082 Budapest, Baross utca 43. tel.: 06 20 210-1775, e-mail: dr.b.eszter@gmail.com) mint jogi szolgáltató értesítem az érdekelteket, hogy az alábbi, kitűzött földrészletek bemutatására a táblázatban megjelölt időpontban és helyszínen kerül sor (mellékelt táblázatban). A tulajdonosok távolléte a bemutatás lefolytatását nem akadályozza. Távolmaradás esetén igazolásnak helye nincsen, azonban a tulajdonos meghatalmazás útján képviseltetheti magát. A bemutatásról jegyzőkönyv készül. Az ügy iratai megtekinthetőek az eljáró földmérő vállalkozásnál.

Pest Megyei Kormányhivatal, 2017. június 19. 10:32

Érdi Járási Hivatal Kormányablak Osztályának Hirdetményei

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya a következő ügyekben döntést hozott:
PE-06/KABERD/5025-6/2017 (EXY-788)
PE-06/KABERD/5025-8/2017 (EXY-788)
PE-06/KABERD/1889-10/2017 (HXN-709)
PE-06/KABERD/6735-3/2017 (CUU-290)
PE-06/KABERD/7872-3/2017 (DDL-212)
PE-06/KABERD/8897-5/2017 (HCA-429)
PE-06/KABERD/4961-4/2017 (LLJ-852)
PE-06/KABERD/2888-6/2017 (GAV-154)
PE-06/KABERD/2546-8/2017 (JKE-625)
PE-06/KABERD/4009-8/2017 (KUY-907)
PE-06/KABERD/4009-10/2017 (KUY-907)
PE-06/KABERD/4009-12/2017 (KUY-907)
PE-06/KABERD/2713-10/2017 (BWT-567)
PE-06/KABERD/7217-3/2017 (JGT-422)
PE-06/KABERD/1288-3/2017 (NCH-747)
PE-06/KABERD/6544-10/2017 (LWX-259)
PE-06/KABERD/6544-8/2017 (LWX-259)
PE-06/KABERD/6544-6/2017 (LWX-259)
PE-06/KABERD/7060-10/2017 (CYU-911)
PE-06/KABERD/7060-8/2017 (CYU-911)
PE-06/KABERD/7060-6/2017 (CYU-911)
PE-06/KABERD/7131-8/2017 (CHH-291)
PE-06/KABERD/7131-6/2017 (CHH-291)
PE-06/KABERD/7182-8/2017 (COC-767)
PE-06/KABERD/7182-6/2017 (COC-767)
PE-06/KABERD/7460-8/2017 (DCF-538)
PE-06/KABERD/7460-6/2017 (DCF-538)
PE-06/KABERD/7356-8/2017 (DCD-098)
PE-06/KABERD/7356-6/2017 (DCD-098)
PE-06/KABERD/8907-3/2017 (DKW-251)

Pest Megyei Kormányhivatal, 2017. június 19. 10:12

Érdi Járási Hivatal Kormányablak Osztályának Hirdetményei

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya a következő ügyekben döntést hozott:
PE-06/KABERD/2653-12/2017 (LGU-365)
PE-06/KABERD/8947-5/2017 (LOD-194)
PE-06/KABERD/8882-5/2017 (ENA-355)
PE-06/KABERD/1288-3/2017 (NCH-747)
PE-06/KABERD/6701-3/2017 (IPE-171)
PE-06/KABERD/8260-3/2017 (EFA-070)
PE-06/KABERD/8662-3/2017 (GJC-138)
PE-06/KABERD/7286-3/2017 (HOP-132)
PE-06/KABERD/7987-7/2017 (KXZ-158)
PE-06/KABERD/7987-8/2017 (KXZ-158)
PE-06/KABERD/7897-9/2017 (KXZ-158)
PE-06/KABERD/7494-3/2017 (JZN-777)
PE-06/KABERD/5187-3/2017 (IRX-802)
PE-06/KABERD/5187-5/2017 (IRX-802)
PE-06/KABERD/5191-3/2017 (EME-073)
PE-06/KABERD/5191-5/2017 (EME-073)
PE-06/KABERD/5192-3/2017 (GDV-618)
PE-06/KABERD/5192-5/2017 (GDV-618)
PE-06/KABERD/5193-3/2017 (GEB-522)
PE-06/KABERD/5193-5/2017 (GEB-522)
PE-06/KABERD/5194-3/2017 (FBD-245)
PE-06/KABERD/5463-3/2017 (KZP-667)
PE-06/KABERD/4315-12/2017 (KND-381)
PE-06/KABERD/5234-5/2017 (GAL-523)
PE-06/KABERD/5226-5/2017 (DVX-656)
PE-06/KABERD/499-4/2017 (YCB-545)
PE-06/KABERD/8492-3/2017 (DCU-585)
PE-06/KABERD/5220-5/2017 (ARY-550)
PE-06/KABERD/1257-10/2017 (EOR-007)

Pest Megyei Kormányhivatal, 2017. június 19. 9:53

Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Jogi és Hatósági Osztály hirdetménye

Bochnicsek Balázs országos jelentőségű védett természeti területek, valamint európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű (Natura 2000) területek érintésével tervezett horgászati célú motorcsónakkal történő közlekedés engedélyezése iránti kérelem elbírálása.(PE-KTF/2850-9/2017)

Pest Megyei Kormányhivatal, 2017. június 19. 9:50

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Tájékoztatom a hatásterületen élő ügyfeleket, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: Járási Hivatal) a PE-06/KTF/3081-16/2017. számú határozatával a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (1081 Budapest, Alföldi u. 7., Cg. 01-10-043157) az ENVIROINVEST Környezetvédelmi és Biotechnológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (7632 Pécs, Kertváros utca 2., Cg.02-10-060363) által készített „FKF Nonprofit Zrt. Budapest XVII. kerület, Naplás út, Keleti bánya kármentesítési monitoring I. éves jelentés”, az „FKF Nonprofit Zrt. Budapest XVII. kerület, Naplás út, Keleti bánya kármentesítési monitoring II. éves jelentés”, valamint az „FKF Nonprofit Zrt. Budapest XVII. kerület, Naplás út, Keleti bánya kármentesítési monitoring III. éves jelentés” című dokumentációk alapján a tárgyi terület vonatkozásában földtani közeg és felszín alatti víz tekintetében részletes tényfeltárás végzésére kötelezte.

Pest Megyei Kormányhivatal, 2017. június 19. 8:27

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

A „Délegyháza III. – kavics” bánya területén folytatott tevékenységekre vonatkozó környezetvédelmi engedély – hivatalból történő módosítás

Pest Megyei Kormányhivatal, 2017. június 19. 8:24

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

PE-06/KTF/3484-7/2017. számú határozat ellen érkezett fellebbezés felterjesztése – tájékoztatás

Pest Megyei Kormányhivatal, 2017. június 16. 12:51

Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatal KOrmányablak Osztály hirdetményei- gépjármű ügyek

A Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatal Okmányirodai Osztálya a JNW-197 forgalmi rendszámú (Ügyiratszám: PE-04/OK/3158-3/2017) az LNC-528 forgalmi rendszámú (Ügyiratszám: PE-04/OK/225-5/2017) az DFF-036 forgalmi rendszámú (Ügyiratszám: PE-04/OK/3162-3/2017) KEW-543 forgalmi rendszámú (Ügyiratszám: PE-04/OK/908-13/2017) KEW-543 forgalmi rendszámú (Ügyiratszám: PE-04/OK/908-12/2017) gépjárművek ügyében döntést hozott.

Pest Megyei Kormányhivatal, 2017. június 16. 12:49

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Budakeszi 081/11 hrsz.-ú ingatlanon keresztül vezető vízfolyás rendezésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján.

Pest Megyei Kormányhivatal, 2017. június 16. 12:46

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

A BOSS - METAL HUNGARY Kft. (1106 Budapest, Keresztúri út 208.; a továbbiakban: Kérelmező) által a Budapest X. kerület 40957/38 hrsz. alatti ingatlanon tervezett fémhulladék gyűjtési és előkezelési tevékenységre vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] alapján.