Pest Megyei Kormányhivatal

dr. Tarnai Richárd

kormánymegbízott

RSS feliratkozás

Hirdetmények

Pest Megyei Kormányhivatal, 2018. január 15. 17:04

Váci Járási Hivatal Építésügyi Osztályának hirdetménye

A Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Építésügyi Osztálya határozatot hozott a SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. Göd, Ipartelep 6980 hrsz. tereprendezés építési engedélye ügyében. (ügyiratszám: PE-17/EP/41-5/2018)

Pest Megyei Kormányhivatal, 2018. január 15. 16:20

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Az Eurovelo 6 kerékpáros útvonal Visegrád-Dömös településhatár – Szentendre közötti szakaszának létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján.

Pest Megyei Kormányhivatal, 2018. január 15. 14:37

Budakeszi Járási Hivatal hirdetménye - lakcím érvénytelenyítési ügyek

A Pest Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatala lakcím érvénytelenítési ügyekben az alábbi döntéseket hozta:
Tóth György (ügyiratszám: PE-02/ALT/47-2/2018.)
Schmidt József (ügyiratszám: PE-02/ALT/48-2/2018.)

Pest Megyei Kormányhivatal, 2018. január 15. 14:03

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály hirdetménye - Hirdetményi úton történő közlése (30)

FM/111/2017 - Banco Popolare Hungary Bank Zrt.


FM/111/2017 - Magdolna-tó Ingatlanforgalmazó Kft.
FM/111/2017 - Horváth-Mester Kft.
FM/75/2017 - Agonács Gáborné
FM/75/2017 - Orosházi Ottó
FM/75/2017 - Brozdik Gizella
FM/75/2017 - Kass Róbert
FM/75/2017 - Ladányi Pál
FM/75/2017 - Urbán Lászlóné
FM/75/2017 - Kenesei János
FM/75/2017 - Molnár Ferencné
FM/75/2017 - Gaál Ferencné
FM/75/2017 - Szilágyi Istvánné
FM/75/2017 - Molnár Ferenc
FM/12/2017 - Meister Gábor
FM/525/2016 - Rákosmezeje Mezőgazdasági és Szolgáltató rt. "f.a."
FM/525/2016 - Mecs Kft.
FM/65/2017 - Bán MIklós Péter

Pest Megyei Kormányhivatal, 2018. január 15. 11:22

Pest Megyei Kormányhivatal Aszódi Járási Hivatal Tura Közlekedésigazgatási ügyek

A Pest Megyei Kormányhivatal Aszódi Járási Hivata
Kormányablak Osztály - Tura
Kis Zabri Car Kft. HXH 743 frsz-ú. ügyében döntést hozott.
Ügyiratszám: PE-01/OKT/1446/2017)

Pest Megyei Kormányhivatal, 2018. január 15. 11:16

Pest Megyei Kormányhivatal Bányafelügyeleti Főosztályának hirdetménye

A Pest Megyei Kormányhivatal Bányafelügyeleti Főosztály a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. kérelmére MOL Nyrt. Pest Környéki bányaüzem 2018-19. évre szóló termelési Műszaki Üzemi Tervét jóváhagyja.
Ügyiratszám: BBK/2912-13/2017

Pest Megyei Kormányhivatal, 2018. január 15. 11:10

Pest Megyei Kormányhivatal Aszódi Járási Hivatal Vezetési jogosultság ügyek

A Pest Meyei kormányhivatal Aszódi Járási Hivatal
Kormányablak Osztály - Tura
Talpas János vezetési jogosultság szünetelése ügyében döntést hozott.
(Ügyiratszám: PE-01/OKT/1323/2017)

Pest Megyei Kormányhivatal, 2018. január 15. 9:01

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

A Pest Megyei Kormányhivatal a közigazgatási hatóság eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 80. § (3) bekezdése alapján hirdetményi úton értesíti az érintetteket, hogy erdőgazdálkodási bírság tárgyában döntést hozott.
Ügyiratszám: PE-06/ERDŐ/429-1/2018

Pest Megyei Kormányhivatal, 2018. január 15. 8:07

Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Komplex Engedélyezési és Hatósági Felügyeleti Osztály hirdetménye-pe-ktf-328-2018

Nemzeti Ökológiai és Természetvédelmi Egyesület fellebbezése a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kérelmére indult előzetes vizsgálati eljárást lezáró döntés ellen(PE/KTF/328/2018.)

Pest Megyei Kormányhivatal, 2018. január 12. 14:22

Gyáli Járási Hivatal Kormányablak Osztályának hirdetményei - gépjármű kivonás

A Pest Megyei Kormányhivatal Gyáli Járási Hivatal Kormányablak Osztálya a PE-08/OKM/1798-12/2017 és PE-08/OKM/6575/2017 számon határozatot hozott gépjármű kivonása ügyében.