Pest Megyei Kormányhivatal

dr. Tarnai Richárd

kormánymegbízott

RSS feliratkozás

Hirdetmények

Pest Megyei Kormányhivatal, 2018. augusztus 16. 16:26

Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Jogi és Hatósági Osztály hirdetménye

A 2018. augusztus 18. napján országos jelentőségű védett természeti területek érintésével tervezett „Püspöki kör 50km, Püspöki forráskör 35 km, Hársasi libatopogó 15 km, De jó a diós 10 km” elnevezésű sportrendezvény megrendezésének természetvédelmi engedélyezése iránti kérelem elbírálása.(PE/KTFO3126/2018.)

Pest Megyei Kormányhivatal, 2018. augusztus 16. 15:40

A Pest Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Nemzetgazdasági Szempontból Kiemelt Jelentőségű Ügyek Osztályának hirdetménye - idézés tárgyalásra

A Pest Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Nemzetgazdasági Szempontból Kiemelt Jelentőségű Ügyek Osztályának hirdetményei az Érd 19031,19027, 19025, 19034, 19030 és 19026/2 hrsz. alatti ingatlanokat érintő, az „Érd – Érd alsó összekötő vágány megvalósítása” elnevezésű projekt (projektkód: V040.10.) létrehozásához szükséges kisajátítási eljárásban idézés tárgyában (Ügyiratszám: PE/048/00437-10/2018., PE/048/00439-10/2018., PE/048/00440-10/2018., PE/048/00441-10/2018., PE/048/00453-10/2018.,PE/048/00454-10/2018.)

Pest Megyei Kormányhivatal, 2018. augusztus 16. 15:14

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Mogyoród, az Egis Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(1106 Budapest, Keresztúri út 30-38., Cg. 01-10-041762, KÜJ szám: 100 201 673, a továbbiakban:
Egis Gyógyszergyár Zrt.) által korábban üzemeltetett égető területén feltárt talaj- és talajvíz-szennyezés kármentesítése, beavatkozás I. ütemének végzésére, beavatkozási terv készítésére és kármentesítési monitoring végzésére kötelező határozat módosítása iránti kérelem elbírálásának ügye.

Pest Megyei Kormányhivatal, 2018. augusztus 16. 15:09

Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Jogi és Hatósági Osztály hirdetménye

Az OKTF-KP/56-25/2015. számú határozatot módosító, PE-KTFO/1867-10/2018. számú határozattal kiegészített, PE/KTFO/1867-9/2018. számú határozat kijavítása.(PE/KTFO/1867/2018.)

Pest Megyei Kormányhivatal, 2018. augusztus 16. 15:01

Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Jogi és Hatósági Osztály hirdetménye

Az OKTF-KP/56-25/2015. számú határozatot módosító, PE-KTFO/1867-9/2018. számú határozat kiegészítése (PE-KTFO/1867/2018)

Pest Megyei Kormányhivatal, 2018. augusztus 16. 14:45

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály hirdetménye - Hirdetményi úton történő közlése (94)

FM/317/2016 - Schmidt Endre Zoltán


FM/317/2016 - Molnár Albertné

Pest Megyei Kormányhivatal, 2018. augusztus 16. 13:42

A Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály Földművelésügyi és Erdészeti Osztályának hirdetménye (PE/FE*1372-3/2018)

A Pest Megyei Kormányhivatal, mint másodfokú erdészeti hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdése alapján hirdetményi úton értesíti a Balaton 090/1 hrsz-ú ingatlan elhunyt tulajdonosának ismeretlen örököseit, hogy Pető-Szendlay Zsuzsanna erdőgazdálkodói nyilvántartásba vétele ügyében indult másodfokú eljárásban hatóságunk döntést hozott.
(PE/FE/1372-3/2018)

Pest Megyei Kormányhivatal, 2018. augusztus 16. 12:54

Van den Bosch Transport Kft. - PMKF/FO/36/3783/1/2018. - Érdi Járási Hivatal

PMKH ÉJH KFF hirdetménye a Van den Bosch Transport Kft. ügyében

Pest Megyei Kormányhivatal, 2018. augusztus 16. 11:53

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

A Budapest XIV. kerület, Városliget területén lévő Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum felújítására, valamint mélygarázs létesítésére vonatkozó megismételt előzetes vizsgálati eljárás

Pest Megyei Kormányhivatal, 2018. augusztus 16. 11:50

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

A Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft. Budapest X. kerület, Szállás u. 6. szám alatti telephelyén folytatott tevékenységére vonatkozó egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján.