Pest Megyei Kormányhivatal

dr. Tarnai Richárd

kormánymegbízott

RSS feliratkozás

Hirdetmények

Pest Megyei Kormányhivatal, 2017. március 21. 9:42

Ceglédi Járási Hivatal Okmányirodai Osztály hirdetményei – vezetési jogosultság szünetelése ügyek

A Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatal Okmányirodai Osztálya vezetési jogosultság szüneteltetése ügyében döntést hozott (ügyiratszám: PE-03/OKM/3955-3/2017).

Pest Megyei Kormányhivatal, 2017. március 21. 9:31

PMKH Érdi Járási Hivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály Földművelésügyi Osztályának hirdetménye árverés visszavonásáról

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály Földművelésügyi Osztálya a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013.évi CXXII. törvény 35. §-a, valamint a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítés szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Korm. rendelet rendelkezési alapján az FM40/2017. azonosító számú és a PE/FM1/1041-1/2017. ügyiratszámú árverési hirdetményt, melynek tárgya a Pilisszántó zártkert 2741/1 helyrajzi számú földrészlet árverés útján történő értékesítése, ezennel

visszavonja.

Pest Megyei Kormányhivatal, 2017. március 21. 8:13

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Cegléd 0411, 0412 hrsz. alatti ingatlanon található Ceglédi Regionális Hulladéklerakón végzett tevékenységre vonatkozó egységes környezethasználati engedély módosítása

Pest Megyei Kormányhivatal, 2017. március 21. 8:00

A Gyáli Járási Hivatal Építésügyi Osztályának hirdetménye

A Pest Megyei Kormányhivatal Gyáli Járási Hivatal Építésügyi Osztálya a 2351 Alsónémedi, Liliom utca 63. szám, 390 hrsz. alatti ingatlanon lévő romos állapotú épület jókarbantartási eljárásában döntést hozott (ügyiratszám: PE-08/ÉP/249-3/2017.).

Pest Megyei Kormányhivatal, 2017. március 21. 8:00

Hirdetmény a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetéséről Szentmártonkáta tekintetében

Hirdetmény kitűzött földrészlet bemutatásáról a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésére irányuló eljárásban. A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII.31) Korm. rendelet 22.§ (2) bekezdése alapján alulírott dr. Fekete T. László ügyvéd (székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 15-17.. tel.: 06 20 979-0276, e-mail: iroda@drfekete.hu) mint jogi szolgáltató értesítem az érdekelteket, hogy az alábbi, kitűzött földrészletek bemutatására a táblázatban megjelölt időpontban és helyszínen kerül sor (mellékelt táblázatban). A tulajdonosok távolléte a bemutatás lefolytatását nem akadályozza. Távolmaradás esetén igazolásnak helye nincsen, azonban a tulajdonos meghatalmazás útján képviseltetheti magát. A bemutatásról jegyzőkönyv készül. Az ügy iratai megtekinthetőek az eljáró földmérő vállalkozásnál.

Budapest, 2017.március 16.

dr. Fekete T. László
jogi szolgáltató

Pest Megyei Kormányhivatal, 2017. március 21. 8:00

Hirdetmény a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetéséről Szentmártonkáta tekintetében

Hirdetmény kitűzött földrészlet bemutatásáról a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésére irányuló eljárásban. A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII.31) Korm. rendelet 22.§ (2) bekezdése alapján alulírott dr. Fekete László ügyvéd (székhely: 1025 Budapest, Kavics utca 13-15. tel.: 06 20 979-0276, e-mail: iroda@drfekete.hu) mint jogi szolgáltató értesítem az érdekelteket, hogy az alábbi, kitűzött földrészletek bemutatására a táblázatban megjelölt időpontban és helyszínen kerül sor (mellékelt táblázatban). A tulajdonosok távolléte a bemutatás lefolytatását nem akadályozza. Távolmaradás esetén igazolásnak helye nincsen, azonban a tulajdonos meghatalmazás útján képviseltetheti magát. A bemutatásról jegyzőkönyv készül. Az ügy iratai megtekinthetőek az eljáró földmérő vállalkozásnál.

Budapest, 2017.március 21.

dr. Fekete T. László
jogi szolgáltató

Pest Megyei Kormányhivatal, 2017. március 20. 15:14

A Pest Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Nemzetgazdasági Szempontból Kiemelt Jelentőségű Ügyek Osztályának hirdetménye eljárás megindítás és idézés tárgyában.

A Pest Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Nemzetgazdasági Szempontból Kiemelt Jelentőségű Ügyek Osztályának hirdetménye a Mogyoród 0337/18, 0337/19, 0338/2, 0277, 0335/3, 0335/2, 0335/5, 0335/13, 1720/35 hrsz. ingatlanokat érintő, Az M3 és a 2101. jelű út közötti szakasz megvalósításával kapcsolatos kisajátítási eljárás megindító végzés és idéző végzés (Ügyiratszám: PE/048/0073-6,8/2017, PE/048/0074-6,8/2017, PE/048/0075-7,9/2017, PE/048/0078-7,8/2017, PE/048/0079-4,6/2017, PE/048/0080-4,6/2017, PE/048/0081-4,6/2017, PE/048/0085-4,6/2017, PE/048/0086-4,6/2017.

Pest Megyei Kormányhivatal, 2017. március 20. 13:40

Aszódi Járási Hivatal Kormányablak - lakcímrendezési ügyek

A Pest Megyei Kormányhivatal Aszódi Járási Hivatal Kormányablak Osztály Pintér Richárd lakcímérvénytelenítési ügyében döntést hozott.
(Ügyiratszám: PE-01/OKT/431/2017)

Pest Megyei Kormányhivatal, 2017. március 20. 13:15

Pest Megyei Kormányhivatal Pilisvörösvári Járási Hivatal Kormányablak Osztályának hirdetménye

A Pest Megyei Kormányhivatal Pilisvörösvári Járási Hivatal Kormányablak Osztálya a KAH-945 forgalmi rendszámú gépjármű ügyében döntést hozott (ügyiratszám: PE-12/KAB/1601-4/2017)

Pest Megyei Kormányhivatal, 2017. március 20. 13:08

Pest Megyei Kormányhivatal Pilisvörösvári Járási Hivatal Kormányablak Osztályának hirdetménye

A Pest Megyei Kormányhivatal Pilisvörösvári Járási Hivatal Kormányablak Osztálya az ELS-545 forgalmi rendszámú gépjármű ügyében döntést hozott (ügyiratszám: PE-12/KAB/1999-3/2017)..