A Pest Megyei Kormányhivatal mint másodfokú erdészeti hatóság az
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdése a) pontja alapján hirdetményi úton értesíti az Ecseny 087/1 hrsz-ú ingatlan tulajdonosait, hogy Varga Róbert. erdőgazdálkodói nyilvántartásba vétele ügyében indult másodfokú eljárásban hatóságunk döntést hozott (ügyiratszám: PE/FE/1090-4/2018.).

Kifüggesztés napja: 2018. július 11.
Levétel napja:  2018. július 26.

(PMKH Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály Földművelésügyi és Erdészeti Osztálya)