A Strázsa Depó Kft. kérelmére a „Gomba I. – homok” védnevű bányatelekhez tartozó Gomba 0439/11 hrsz.-ú ingatlanon (földrészlet megosztása után vélelmezhetően 0439/13 hrsz.-ú ingatlan) tervezett nem veszélyes hulladékok hasznosítási tevékenységre vonatkozó előzetes vizsgálati eljárása a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. mellékletének 107. pontjának a) alpontja alapján.


Kifüggesztés napja: 2019.11.28.
Levétel napja: 2020.02.28.

Kifüggesztve megtalálható: Budapest, 1072 Nagy Diófa u. 10-12. szám alatt található Zöld Pont Irodában.

(Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály)