A Projekt száma: SH/3/10

Projekt Végrehajtó: Pest Megyei Kormányhivatal (jogelőd: Közép- Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség)
Projekt címe: Közép- Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség illetékességi területéhez tartozó monitoring rendszer korszerűsítés és mérőeszközök beszerzése.

 

http://www.svajcihozzajarulas.hu

Mottó: A monitoring rendszer továbbfejlesztése - a környezeti károk kialakulásának megakadályozása, a lakosság és az élővilág egészségének védelme

Az Európai Bizottság és Svájc 2006-ban állapodott meg arról, hogy a svájci kormány 1 milliárd svájci frankkal támogatja a 10 újonnan csatlakozott országot, ebből Magyarország 130 millió 738 ezer frankkal, mintegy 31 milliárd forinttal részesedik. Az SH/3/10 számú projekt tekintetében a kapott svájci támogatás 5 millió 78 ezer svájci frank és 896 ezer svájci frank magyar hozzájárulás. A projekt a Svájci- Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt megvalósulása révén teljesebbé válik az Európai Uniós iránynyelveknek és a hazai jogszabályoknak való megfelelés.

Az eszközök és berendezések lehetőséget nyújtanak

 • a különböző környezeti elemek mintavételére, helyszíni gyors vizsgálatok elvégzésére,
 • a szennyezett területek mintázására, a rekultiváció utóellenőrzésére,
 • korszerű, hatékony, nagy érzékenységű laboratóriumi vizsgálatok elvégzésére.

Társadalmi célok:

 • közel 4 millió lakos életminőségének (Budapest, Pest és Nógrád megye) életkörülményeinek javítása és annak megőrzése
 • Magyarországot és a kibővített Európai Unió fejlettebb államai közötti gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése
 • Magyarországon a környezeti és gazdasági fenntartható fejlődés biztosítása
Összefoglaló a nyitórendezvényről és sajtókonferenciáról letölthető itt.
Megkezdődtek az eszközbeszerzések, bővebb információ letölthető itt.
A projekt előrehaladásáról bővebben itt olvashat.

 

 

http://www.swiss-contribution.hu

Project Number: SH/3/10

Executing Agency: Government Office of Pest County (legal predecessor: Middle-Danube- valley Inspectorate for Environmental Protection and Nature Conservation)

Title: Fully comprehensive waste control - including the control of transportation – within the territory of cognizance of the Middle-Danube-Valley Environmental, Nature and Water Inspectorate

Motto: Improvement of the monitoring system - prevention of the environmental damage; protection of the population’s and wildlife’s health

The European Committee and Switzerland reached an agreement in 2006 in which the Swiss government would support the 10 newly joined members in this project with 1 billion Swiss Franc; from this amount Hungary received 130 million 738 thousand Swiss Franc (31 billion HUF). In regard to SH/3/10 the grant was won is  5 million 78 thousand Swiss Franc as Swiss Grant and 896 thousand Swiss Franc as Hungarian contribution. Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution.

By the successful completion of the project the compliances with the European Union’s directives and national legislation will be improved.

The measured equipments and devices provide opportunity to:

 • measuring samples of different environmental elements, opportunity for rapid local measurements,
 • sampling at contaminated areas, and subsequent monitoring of recultivation,
 • modern, efficient and higher sensitivity laboratory examinations

Social aims:

 • improve and conserve nearly 4 million residents living condition (Budapest, Pest and Nógrád County)
 • reduce the economic and social inequality between Hungary and the expanded European Union’s developed states
 • insure the environmental and economic sustainable development in Hungary
Project Opening Ceremony and Press Conference, click here!

 

(Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály)

(Pest Megyei Kormányhivatal)