Hirdetmény kitűzött földrészlet bemutatásáról a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésére irányuló eljárásban. A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII.31) Korm. rendelet 22.§ (2) bekezdése alapján Alulírott Dr. Pleszkáts Tibor ügyvéd (székhely: 1149 Budapest, Kövér Lajos u. 13. I. em. 6., tel.: 361/3730199, e-mail: tibor@pleszkats.hu) mint jogi szolgáltató értesítem az érdekelteket, hogy az alábbi, kitűzött földrészletek bemutatására a táblázatban megjelölt időpontban és helyszínen kerül sor.
A tulajdonosok távolléte a bemutatás lefolytatását nem akadályozza. Távolmaradás esetén igazolásnak helye nincsen, azonban a tulajdonos meghatalmazás útján képviseltetheti magát. A bemutatásról jegyzőkönyv készül. Az ügy iratai megtekinthetőek az eljáró földmérő vállalkozásnál.

További információt a csatolt PDF fájlban találhatóak.

Kifüggesztés napja: 2019. február 13.
Levétel napja: 2019. május 13.

(Pest Megyei Kormányhivatal)