KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00041Kedvezményezett:
Pest Megyei Kormányhivatal

Konzorciumi partnerek:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Miniszterelnökség

Projekt címe:
A szolgáltató kormányhivatali és közigazgatási modell bevezetése

A projekt költsége és az elnyert támogatás összege, tervezett befejezés dátuma:
Szerződött támogatási összege: 2,9 milliárd forint
Támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.03.31.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és a Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt bemutatása:

A Közigazgatás- és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett „Adminisztratív terhek csökkentése” című konstrukcióban a Pest Megyei Kormányhivatal által vezetett konzorcium nyertes pályázatot nyújtott be. A projekt átfogó stratégiai célkitűzése az ügyfélközpontú közigazgatási szemlélet megerősítése, az állami szolgáltatások fejlesztése útján egy professzionálisan, költséghatékonyan, szervezetten működő szolgáltató állam kialakítása. A cél elérése érdekében a projekt az államigazgatás szervezetrendszerének további egyszerűsítésére, működési hatékonyságának növelésére, a párhuzamos feladatellátás megszüntetésére, az ügyintézés és az eljárások átfutási idejének és költségeinek csökkentésére terjed ki.

A projekt négy feladatpillére közül elsőként valósul meg a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálata és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok hatásköreinek megerősítése a hatékonyabb államigazgatási szervezeti működés kialakítása és az egységesen magas színvonalú, az ügyfelekhez minél közelebbi területi szinten történő ügyintézés megvalósítása céljából.

Országos szinten bevezetésre kerül a Szolgáltató Kormányhivatal Modell, amelynek célja a szervezeti struktúra reformja eredményeinek konszolidálása, ehhez kapcsolódóan komplex belső folyamat- és szervezetfejlesztések megvalósítása, a fővárosi és megyei kormányhivatalok rugalmasságának és szolgáltató szemléletének fejlesztése, valamint a közigazgatási bürokrácia és adminisztratív tehercsökkentés az állampolgárokkal, vállalkozásokkal, önkormányzatokkal és más érintett szereplőkkel történő konzultáció jegyében, átfogó igényfelméréssel.

Fejlesztésre kerül a kormányhivatali labortevékenység, melynek keretében felülvizsgálatra kerülnek a meglévő tevékenységek és kapacitások, valamint feltérképezésre kerülnek a jelenleginél hatékonyabb és szervezettebb munkafolyamatok elérését lehetővé tevő területek.

 

Továbbfejlesztésre kerül az állami közfeladat-kataszter, melynek eredményeként a közigazgatás és az ügyfelek számára is nyilvános, hosszútávon fenntartható, naprakész és hiteles katalógusként funkcionáló elektronikus rendszer kerül fejlesztése, amely összefüggéseiben, rendszerszinten képes felvázolni a rendelkezésre álló adatokat, hozzájárulva ezzel a belső folyamatok hosszú távú tervezéséhez, valamint a közigazgatás döntéstámogatásának folyamatainak javításához.

(Pest Megyei Kormányhivatal)