KEHOP-5.2.2-16-2016-00014

Kedvezményezett:

Pest Megyei Kormányhivatal

Projekt címe:

Pest Megyei Kormányhivatal épületeinek energetikai fejlesztései

A projekt költsége és az elnyert támogatás összege, tervezett befejezés dátuma:

Szerződött támogatási összeg: 1,44 milliárd forint

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.06.30.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap és a Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt bemutatása:

 

Az Európai Kohéziós Alapnak és a Magyar Állam támogatásának köszönhetően a Pest Megyei Kormányhivatal vagyonkezelésében és használatában lévő 26 helyszínének 29 épületén energiahatékonysági fejlesztések végrehajtására nyílt lehetőség a „Pest Megyei Kormányhivatal épületeinek energetikai fejlesztései” című KEHOP-5.2.2-16-2016-00014 azonosító számú projekt keretében. A projekt 1,44 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás felhasználásával valósul meg.

Magyarország Kormánya elkötelezett az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság támogatásának. Törekvésének egyik pillérét jelenti a 1073/2015. (II. 25.) Korm. határozattal elfogadott nemzeti Épületenergetikai Stratégia, amely a hazai lakó- és középület-állomány műszaki és energetikai felméréséből kiindulva mutatja be a 2020-ig vállalt energia megtakarítás eléréséhez szükséges felújítási irányelveket.

A 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv előírja az uniós tagállamok számára, hogy 2014-2020 között végsőenergia-fogyasztásuk legalább 1,5 százalékának megfelelő új energia-megtakarítást kell elérniük évente a 2013. január 1-jét megelőző három év átlagában. Az irányelv 5. cikke kötelezettségként határozza meg a tagállamok részére, hogy a központi kormányzat tulajdonában és használatában lévő fűtött és/vagy hűtött épületek összes alapterületének évente legalább 3%-át fel kell újítani (úgy, hogy az előírt minimumkövetelményeknek megfeleljen).

Magyarországon az energiafelhasználás mintegy 40%-a épületekben történik. Ha ezeket jól szigeteljük, és megújuló energiaforrásokat használunk, gyermekeink, unokáink nemzedékeinek energiabiztonságát is megteremtjük. Ehhez nyújt segítséget a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program által elérhető KEHOP-5.2.2 „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” pályázati kiírás.

 

A középületeken tervbe vett energiahatékonysági fejlesztések főként homlokzati hőszigetelést, nyílászárók cseréjét, gépészeti felújítást és napelemek telepítését foglalja magába. A korszerűsítés révén az épületek hatékonyabb energiafelhasználásúak és modernebbek lesznek, mely jelentős anyagi és energia megtakarítást eredményez a kormányhivatal számára, és egyúttal komfortosabb környezetet biztosít a hivatalok szolgáltatásait igénybevevő ügyfeleknek. Mindemellett a légkörbe jutó CO2 mennyisége és a fosszilis energiahordozók felhasználása is jelentősen csökken.

(Pest Megyei Kormányhivatal)