.


KEHOP-5.2.2-16-2016-00014

 

 

Projekt adatai:

Kedvezményezett: Pest Megyei Kormányhivatal

Projekt címe: Pest Megyei Kormányhivatal épületeinek energetikai fejlesztései

Szerződött támogatási összeg: 1,44 milliárd forint

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.03.31.

A projekt bemutatása:

Az Európai Kohéziós Alapnakés a Magyar Állam támogatásának köszönhetően a Pest Megyei Kormányhivatal vagyonkezelésében és használatában lévő 23 helyszínének 26 épületén energiahatékonysági fejlesztések végrehajtására nyílt lehetőség a „Pest Megyei Kormányhivatal épületeinek energetikai fejlesztései” című KEHOP-5.2.2-16-2016-00014 azonosító számú projekt keretében. A projekt 1,44 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás felhasználásával valósul meg.

Magyarország Kormánya elkötelezett az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság támogatásának. Törekvésének egyik pillérét jelenti a 1073/2015. (II. 25.) Korm. határozattal elfogadott nemzeti Épületenergetikai Stratégia, amely a hazai lakó- és középület-állomány műszaki és energetikai felméréséből kiindulva mutatja be a 2020-ig vállalt energia megtakarítás eléréséhez szükséges felújítási irányelveket.

A 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv előírja az uniós tagállamok számára, hogy 2014-2020 között végsőenergia-fogyasztásuk legalább 1,5 százalékának megfelelő új energia-megtakarítást kell elérniük évente a 2013. január 1-jét megelőző három év átlagában. Az irányelv 5. cikke kötelezettségként határozza meg a tagállamok részére, hogy a központi kormányzat tulajdonában és használatában lévő fűtött és/vagy hűtött épületek összes alapterületének évente legalább 3%-át fel kell újítani (úgy, hogy az előírt minimumkövetelményeknek megfeleljen).

Magyarországon az energiafelhasználás mintegy 40%-a épületekben történik. Ha ezeket jól szigeteljük, és megújuló energiaforrásokat használunk, gyermekeink, unokáink nemzedékeinek energiabiztonságát is megteremtjük. Ehhez nyújt segítséget a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program által elérhető KEHOP-5.2.2 „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” pályázati kiírás.

A középületeken tervbe vett energiahatékonysági fejlesztések főként homlokzati hőszigetelést, nyílászárók cseréjét, gépészeti felújítást és napelemek telepítését foglalja magába. A korszerűsítés által az épületek hő- és filtráció vesztesége csökken, valamint megújuló forrásból származó elektromos áramnak köszönhetően jelentős anyagi és energia megtakarítást eredményez a kormányhivatal részére, egyúttal komfortosabb környezetet biztosítva a korszerűsített hivatalok szolgáltatását igénybevevő lakosok számára.

 

(Pest Megyei Kormányhivatal)