Pest Megyei Kormányhivatal

dr. Tarnai Richárd

kormánymegbízott

RSS feliratkozás

Hirdetmények

Pest Megyei Kormányhivatal, 2016. június 27. 13:06

Pest Megyei Kormányhivatal közleménye elveszett munkáltatói igazolványról

A Pest Megyei Kormányhivatal részéről az alábbiakról tájékoztatom:
Lázár Mónika, a Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatal hivatalvezető-helyettese részére kiállított 017039. sorszámú munkáltatói igazolványt ellopták.
A munkáltatói igazolvány 2016. június 27. naptól érvénytelen.

Pest Megyei Kormányhivatal, 2016. június 27. 9:48

Szentendrei Járási Hivatal Kormányablak Osztály hirdetménye - közlekedésigazgatási ügy

A Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatal Kormányablak Osztálya
- az MKG-801 forgalmi rendszámú (ügyiratszám: PE-14/OK/2109-2/2016.) közlekedésigazgatási ügyben döntést hozott,
- a JEM-299 forgalmi rendszámú (ügyiratszám: PE-14/OK/2034-2/2016.) közlekedésigazgatási ügyben döntést hozott.

Pest Megyei Kormányhivatal, 2016. június 27. 9:36

Hirdetmény a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetéséről Tura, Domony, Verseg és Galgahévíz tekintetében

Hirdetmény a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII.31) Korm. rendelet 22.§ (2) bekezdése alapján alulírott Dr. Pleszkáts Tibor ügyvéd (Dr. Pleszkáts Tibor Ügyvédi Iroda székhely: 1149 Budapest, Kövér Lajos u. 13. I. em. 6., tel.: 361/3730199, e-mail: tibor@pleszkats.hu) mint jogi szolgáltató értesítem az érdekelteket, hogy az alábbi földrészletek bemutatására a táblázatban megjelölt időben, a helyszínen kerül sor (mellékelt táblázatokban). A tulajdonosok távolléte a bemutatás lefolytatását nem akadályozza. Távolmaradás esetén igazolásnak helye nincsen, azonban a tulajdonos meghatalmazás útján képviseltetheti magát. A bemutatásról jegyzőkönyv készül. Az ügy iratai megtekinthetőek az eljáró földmérő vállalkozásnál (Alba Geotrade zrt. Székhely: 8000. Székesfehérvár, Óvoda u. 2.)

Budapest, 2016. 06. 24.

Dr. Pleszkáts Tibor
jogi szolgáltató
s.k.

Pest Megyei Kormányhivatal, 2016. június 27. 9:21

Hirdetmény a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetéséről Kartal 2 tekintetében

Hirdetmény:
Kitűzött földrészlet bemutatásáról osztatlan közös tulajdon megszüntetésére irányuló eljárásban.
A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII.31.) Korm. rend. (a továbbiakban: Korm. rend. 22. § (2) bekezdése alapján Dr. Fekete T. László, ügyvéd, mint jogi szolgáltató értesítem az érdekelteket, hogy az alábbi, kitűzött földrészletek bemutatására a táblázatban megjelölt időpontban és helyszínen kerül sor. (További részleteket a csatolt PDF fájl tartalmaz). A tulajdonosok távolléte a bemutatás lefolytatását nem akadályozza. Távolmaradás esetén igazolásnak helye nincs, azonban a tulajdonos meghatalmazás útján képviseltetheti magát.
A bemutatásról jegyzőkönyv készül. Az ügy iratai megtekinthetőek az eljáró földmérő vállalkozásnál.
Kelt: Budapest, 2016. június 24.
Fekete T. Ügyvédi Iroda
jogi szolgáltató

Pest Megyei Kormányhivatal, 2016. június 27. 8:55

Szentendrei Járási Hivatal Kormányablak Osztály hirdetménye - közlekedésigazgatási ügy

A Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatal Kormányablak Osztálya a CYF-255 forgalmi rendszámú (ügyiratszám: PE-14/OK/2459-2/2016.) közlekedésigazgatási ügyben döntést hozott.

Pest Megyei Kormányhivatal, 2016. június 27. 8:31

Árverési hirdetmény - 2016. július 28.

A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet nyilvános árverés keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonába és a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó, jelen hirdetmény elválaszthatatlan mellékletét képező táblázatban szereplő földrészleteket.

Az árverések helyszíne:
Érd és Környéke Ipartestület (2030 Érd, Alispán u. 8.)

Az árverés időpontja: 2016. július 28. (mellékelt táblázat szerint)

A regisztráció időpontja: 2016. július 28. 8.00-9.00

Pest Megyei Kormányhivatal, 2016. június 27. 7:58

Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazgálkodási Főosztály Földművelésügyi Osztály

A Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály Földművelésügyi Osztály döntést hozott Csonka István ügyében (ügyiratszám: PE/FM3/481-6/2016.)

Pest Megyei Kormányhivatal, 2016. június 24. 11:59

Ceglédi Járási Hivatal Okmányirodai Osztályának hirdetményei – gépjármű ügyek

A Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatal Okmányirodai Osztálya az
ANK-294 (ügyiratszám: PE-03/OKM/7253-3/2016), a
BMU-331 (ügyiratszám: PE-03/OKM/7370-3/2016), a
BGF-272 (ügyiratszám: PE-03/OKM/7269-3/2016), a
BCN-128 (ügyiratszám: PE-03/OKM/7268-3/2016), a
CGB-581 (ügyiratszám: PE-03/OKM/7283-3/2016), a
CFR-618 (ügyiratszám: PE-03/OKM/7281-3/2016), a
CFD-999 (ügyiratszám: PE-03/OKM/7280-3/2016), az
ACA-122 (ügyiratszám: PE-03/OKM/3030-8/2016), a
GMZ-467 (ügyiratszám: PE-03/OKM/1374-9/2016), az
ABI-613 (ügyiratszám: PE-03/OKM/7255-3/2016), az
IPB-478 (ügyiratszám: PE-03/OKM/5782-15/2016), a
JHC-421 (ügyiratszám: PE-03/OKM/6400-4/2016)
forgalmi rendszámú gépjárművek ügyében döntést hozott.

Pest Megyei Kormányhivatal, 2016. június 24. 11:41

A Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Okmányirodai Osztályának hirdetménye közlekedési igazgatási ügyben

A Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Okmányirodai Osztálya az alábbi közlekedési igazgatási ügyben döntést hozott:

A DRB-926 forgalmi rendszámú gépjármű ügye
(Ügyiratszám: PE-07/OKV/3221-3/2016.)

Pest Megyei Kormányhivatal, 2016. június 24. 10:31

Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Tájékoztatom a hatásterületen lévő ügyfeleket, hogy a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság részére a Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) a PE/KTF/16181-5/2016. számú határozatával terület-helyreállítási munkálatok végzésére az alább felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számi ingatlanokon természetvédelmi engedélyt adott.