Pest Megyei Kormányhivatal

dr. Tarnai Richárd

kormánymegbízott

RSS feliratkozás

Hirdetmények

Pest Megyei Kormányhivatal, 2018. április 24. 7:48

Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatal Kormányablak Osztály hirdetménye - gépjármű ügy

A Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya a(z) ECZ-764 forgalmi rendszámú gépjármű ügyében (Ügyiratszám: PE-04/OK/3708-3/2017) döntést hozott.

Pest Megyei Kormányhivatal, 2018. április 23. 16:18

A Pest Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Nemzetgazdasági Szempontból Kiemelt Jelentőségű Ügyek Osztályának hirdetménye, kisajátítási eljárás megindítását megelőző szakértő előzetes kirendelése tárgyában

A Pest Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Nemzetgazdasági Szempontból Kiemelt Jelentőségű Ügyek Osztályának hirdetménye a Kistarcsa 0284/10, 0284/11, 0284/12, 0284/13, valamint 0284/14 hrsz. alatti ingatlanokat érintő, „M31 autópálya” elnevezésű projekt (projektkód: A000.14) megvalósításához szükséges kisajátítási eljárást megelőző szakértő előzetes kirendelése tárgyában (Ügyiratszám: PE/048/00723-3/2018, PE/048/00724-3/2018, PE/048/00725-3/2018, PE/048/00726-3/2018, PE/048/00727-3/2018)

Pest Megyei Kormányhivatal, 2018. április 23. 14:25

A Pest Megyei Kormányhivatal Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály hirdetménye

A Pest Megyei Kormányhivatal Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály a SUNSHIELD Kutató, Fejlesztő és Életmód-Tanácsadó Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság felnőttképző intézmény ügyben döntést hozott (ügyiratszám: PE/SZF/01109-2/2018)

Pest Megyei Kormányhivatal, 2018. április 23. 13:21

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

A természetvédelmi hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya PE-06/KTF/9027-5/2018. számú határozatában Rád település területén tervezett Natura 2000 terület helyreállítására irányuló munkavégzést engedélyezett.
Hatásterület: Rád zártkert 1181/1, 1181/2, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1286 hrsz.-ú ingatlanok.

Pest Megyei Kormányhivatal, 2018. április 23. 11:01

A Szobi Járási Hivatal Kormányablak osztályának hirdetménye -gépjármű ügyek

A Szobi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya a JNY-417 forgalmi rendszámú gépjármű ügyben döntést hozott (ügyiratszám: PE-16/KAB/1074/2018).

Pest Megyei Kormányhivatal, 2018. április 23. 10:31

Szigetszentmiklós Járási Hivatal Okmányirodai Osztályának hirdetményei - gépjármű ügyek

A Pest Megyei Kormányhivatal Szigetszentmiklósi Járási Hivatalának Okmányirodai Osztálya a JTN-608 (ügyszám:PE-15/OKH/1483-3/2018) gépjármű ügyében döntést hozott.

Pest Megyei Kormányhivatal, 2018. április 23. 8:11

Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Jogi és Hatósági Osztály hirdetménye

Vértes Meteor Természetbarát Sport Egyesület (8000 Székesfehérvár, Rádió u. I/B.) 2018. május 1. napjára tervezett gyalogos teljesítménytúra tárgyában hozott függő hatályú döntés (PE/KTFO/710/2018).

Pest Megyei Kormányhivatal, 2018. április 23. 0:00

PMKH Érdi Járási Hivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztályának hirdetménye

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala mint erdészeti hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 80. § (1) bekezdése alapján hirdetményi úton értesíti az érintetteket, hogy a Tóth-Faker kft. kérelmére indult eljárásban hatóságunk döntést hozott (ügyiratszám: PE-06/ERDŐ/4265-2/2018).

Pest Megyei Kormányhivatal, 2018. április 21. 11:46

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Rákos (kiz.) – Gödöllő (kiz.) Aszód-Tura vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódó létesítmények korszerűsítése építési tevékenység
ideje alatti zajterhelési határérték betartása alóli felmentés és túllépési engedély

Pest Megyei Kormányhivatal, 2018. április 21. 11:24

Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Jogi és Hatósági Osztály hirdetménye

A Gáspár Dóra által 2018. április 22. napján egyes országos jelentőségű védett természeti területek és európai közösségi jelentőségű természetvédelmi területek érintésével tervezett gyalogos túra és futóverseny megrendezésének természetvédelmi engedélyezése iránti kérelem elbírálása.(PE-KTFO/175/2018 )