Pest Megyei Kormányhivatal

dr. Tarnai Richárd

kormánymegbízott

RSS feliratkozás

Hirdetmények

Pest Megyei Kormányhivatal, 2017. május 25. 8:38

Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatal Kormányablak Osztály hirdetménye - lakcím fiktiválási ügy

A Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya Utasi László (Ügyiratszám: PE-04/OK/1156-3/2017.), Tokodi Gyula (Ügyiratszám: PE-04/OK/1451-3/2017.) valamint Nagy Gábor (PE-04/OK/1732-3/2017.) lakcím fiktiválásának ügyében döntést hozott.

Pest Megyei Kormányhivatal, 2017. május 25. 0:00

PMKH Érdi Járási Hivatal Foglalkoztatási Főosztály Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának hirdetménye

A Pest Megyei kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Foglalkoztatási Főosztály Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya a Kávai Bt. "k. t." (utolsó ismert székhelye: 2151 Fót, Sipos Pál tér 4.) ügyében döntést hozott (ügyiratszám: PE-06/MU/000464-8/2017.).

Pest Megyei Kormányhivatal, 2017. május 24. 14:54

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Az M4 gyorsforgalmi út M0 – Cegléd (28+856 - 41+350 km sz.) közötti szakaszát érintő légvezeték kiváltásokra vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás

Pest Megyei Kormányhivatal, 2017. május 24. 14:44

Pest Megyei Kormányhivatal ÉJH Közlekedésii és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi osztály hirdetménye

Szigetszentmiklós, Csépi út 6352/5, 6352/6 hrsz-ú ingatlanon 4 csoportos óvoda közlekedési létesítményeinek útépítési engedélyezése
Vác, Rózsa utca 3. megközelítését biztosító járműbehajtó és közúti kapcsolat kialakításának építési engedélyezése
Bugyi, Bajcsy-Zs.E. utcai kerékpárút Dózsa Gy. u – Arany J. u. közötti szakaszának építésének engedélyezése

Pest Megyei Kormányhivatal, 2017. május 24. 14:36

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály hirdetménye - árverés Bugyi, Dabas, Hernád, Inárcs és Kakucs

2017. 06. 29. 10:00- tól folyamatosan:

Az árverési nap 1. árverése (FM/95/2017) Bugyi külterület 01519/61 hrsz.
Az árverési nap 2. árverése (FM/97/2017) Dabas külterület 068/2 hrsz.
Az árverési nap 3. árverése (FM/101/2017) Hernád külterület 0125/84 hrsz.
Az árverési nap 4. árverése (FM/378-2/2016) Dabas külterület 094/93 hrsz. (II. árverés)
Az árverési nap 5. árverése (FM/390-2/2016) Bugyi külterület 01147/51 hrsz. (II. árverés)
Az árverési nap 6. árverése (FM/501-2/2016) Inárcs zártkert 2109/1 hrsz. (II. árverés)
Az árverési nap 7. árverése (FM/502-2/2016) Inárcs külterület 024/15 hrsz. (II. árverés)
Az árverési nap 8. árverése (FM/503-2/2016) Inárcs külterület 046/48 hrsz. (II. árverés)
Az árverési nap 9. árverése (FM/245-2/2016) Kakucs külterület 0132/77 hrsz. (II. árverés)

Pest Megyei Kormányhivatal, 2017. május 24. 14:03

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (székhelye: 2509 Esztergom, Strázsa-hegy; a továbbiakban: Kérelmező) által tervezett, a jászkarajenői puszták vizes élőhelyeinek rekonstrukciójára vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján.

Pest Megyei Kormányhivatal, 2017. május 24. 13:58

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

A Bugyi XIII. – kavics” védnevű bányatelek területén folytatott tevékenységre kiadott környezetvédelmi engedély módosítására irányuló eljárás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján.

Pest Megyei Kormányhivatal, 2017. május 24. 10:05

Szigetszentmiklósi Járási Hivatala Kormányablak Osztály hirdetményei - gépjármű ügyek

A Pest Megyei Kormányhivatal Szigetszentmiklósi Járási Hivatalának Kormányablak Osztálya a KFH-620 (ügyszám: PE-15/KAB/4902-3/2017) forgalmi rendszámú jármű ügyében döntést hozott.

Pest Megyei Kormányhivatal, 2017. május 24. 9:06

Ceglédi Járási Hivatal Földhivatali Osztály hirdetményei – kisajátítási eljárás ügyek

A Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya kisajátítási eljárás ügyében döntést hozott
(ügyiratszám:35908/2017.04.2 ),
(ügyiratszám: 36567/2017.05.1),
(ügyiratszám: 35866/2017.04.26.),
(ügyiratszám: 35903/2017.04.27.).

Pest Megyei Kormányhivatal, 2017. május 24. 8:52

Hirdetmény a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetéséről Nagykáta tekintetében

Hirdetmény kitűzött földrészlet bemutatásáról a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésére irányuló eljárásban. A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII.31) Korm. rendelet 22.§ (2) bekezdése alapján alulírott dr. Földesi László ügyvéd (székhely: 1118 Budapest, Villányi út 55-65. I. ép. J lph. fszt. 1., tel.: 06 70 313-2258, e-mail: drfoldesilaszlo@gmail.com) mint jogi szolgáltató értesítem az érdekelteket, hogy az alábbi, kitűzött földrészletek bemutatására a táblázatban megjelölt időpontban és helyszínen kerül sor (mellékelt táblázatban). A tulajdonosok távolléte a bemutatás lefolytatását nem akadályozza. Távolmaradás esetén igazolásnak helye nincsen, azonban a tulajdonos meghatalmazás útján képviseltetheti magát. A bemutatásról jegyzőkönyv készül. Az ügy iratai megtekinthetőek az eljáró földmérő vállalkozásnál.