A kormány a hatékony, megbízható, polgár-barát és szolgáltató közigazgatás megteremtése érdekében 2010 tavaszán hozzálátott a magyar állam újjászervezéséhez. E történelmi léptékű átszervezés egyik kiemelkedő eredményeként 2011. január 1-jétől megkezdték működésüket a kormányhivatalok, a kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervei. Székhelyük a megyeszékhelyeken van, a főváros és Pest megye esetében egyaránt Budapesten.

A hivatalt kormánymegbízott vezeti, akit a miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára a miniszterelnök nevez ki és ment fel. A kormánymegbízott megbízatása a kormány megbízatásához kötött. A kormányhivatal hivatalszervezetét főigazgató vezeti, aki helyettesíti a kormánymegbízottat távolléte vagy akadályoztatása esetén. A főigazgató munkáját általános helyettesként az igazgató segíti.

A fővárosi és megyei kormányhivatal a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységekből és járási, illetve a fővárosban fővárosi kerületi hivatalokból áll.

A Nógrád Megyei Kormányhivatalt Dr. Szabó Sándor kormánymegbízott vezeti. A hivatalszervezetet Dr. Kalocsai Péter főigazgató irányítja. A főigazgató általános helyettese, Dr. Tőzsér Zsolt igazgató.

A kormányhivatal a jogszabályoknak és a kormány döntéseinek megfelelően - összehangolja és elősegíti a kormányzati feladatok területi szintű végrehajtását. Államigazgatási hatósági jogkört gyakorol, melynek keretében a különböző ügyekben (pl.: építésügy, gyámügy, adóügyek) első vagy másodfokon jár el. Ellátja a helyi önkormányzatok és kisebbségi önkormányzatok törvényességi ellenőrzését, valamint a kistérségi fejlesztési tanács, a megyei területfejlesztési tanács, a térségi fejlesztési tanács és a regionális fejlesztési tanács működésének törvényességi felügyeletét is. Ellenőrzi a területi illetékességgel államigazgatási jogkörben eljáró, illetve az ilyen feladatokat ellátó szerveket.

A kormányhivatal közreműködik egyes szervezési feladatok ellátásban, mint pl.: katasztrófák elleni védekezés, illetve a közigazgatási képzések és továbbképzések területén vizsgáztatási és vizsgaszervezési tevékenységet végez. Gondoskodik a területi koordináció fórumának, a fővárosi és megyei államigazgatási kollégiumnak, létrehozásáról, működéséről, valamint közreműködik a közigazgatás korszerűsítésével, és az elektronikus közigazgatás kialakításával kapcsolatos feladatok összehangolásában és szervezésében.

A kormánymegbízott közvetlen vezetése alatt álló szervezeti egységek

Főigazgató
Igazgató
Kormánymegbízotti Kabinet
Állami Főépítész

Belső Ellenőrzési Osztály
Védelmi Bizottság Titkársága


1. Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály
1.1 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások Kérelemkezelési Osztálya
1.2 Helyszíni Ellenőrzési Osztály
1.3 Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési Osztálya

2. Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály
2.1 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
2.2 Földhivatali Osztály

3. Népegészségügyi Főosztály
3.1 Népegészségügyi Osztály
3.2 Járványügyi Osztály

4. Foglalkoztatási Főosztály
4.1 Közfoglalkoztatási Osztály
4.2 Munkaerőpiaci és Alapkezelési Osztály

5. Társadalombiztosítási Főosztály
5.1 Egészségbiztosítási Osztály
5.2 Társadalombiztosítási Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály

6. Hatósági Főosztály
6.1 Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály
6.2 Törvényességi Felügyeleti Osztály
6.3 Igazságügyi Osztály
6.4 Szociális és Gyámügyi Osztály

7. Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
7.1 Pénzügyi és Számviteli Osztály
7.2 Beruházási, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztály
7.3 Informatikai Osztály
7.4 Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály

8. Jogi és Humánpolitikai Főosztály

8.1 Humánpolitikai Osztály
8.2 Koordinációs, Jogi és Perképviseleti Osztály


Járási hivatalok:

1. Balassagyarmati Járási Hivatal
1.1 Kormányablak Osztály
1.2 Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
1.3 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
1.4 Építésügyi Osztály
1.5 Foglalkoztatási Osztály
1.6 Földhivatali Osztály
1.7 Népegészségügyi Osztály
1.8 Növény- és Talajvédelmi Osztály
1.9 Társadalombiztosítási Osztály

2. Bátonyterenyei Járási Hivatal
2.1 Kormányablak Osztály
2.2 Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
2.3 Foglalkoztatási Osztály

3. Pásztói Járási Hivatal
3.1 Kormányablak Osztály
3.2 Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
3.3 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
3.4 Foglalkoztatási Osztály
3.5 Földhivatali Osztály

4. Rétsági Járási Hivatal
4.1 Kormányablak Osztály
4.2 Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
4.3 Foglalkoztatási Osztály
4.4 Földhivatali Osztály

5. Salgótarjáni Járási Hivatal
5.1 Járási Hivatalvezetői Titkárság

5.2 Hatósági Főosztály
5.2.1 Kormányablak Osztály
5.2.2 Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
5.2.3 Hatósági Osztály
5.2.4 Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
5.2.5 Népegészségügyi Osztály

5.3 Agrárügyi Főosztály
5.3.1 Földművelésügyi Osztály
5.3.2 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
5.3.3 Földhivatali Osztály

5.4 Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
5.4.1 Környezetvédelmi Osztály 1.
5.4.2 Környezetvédelmi Osztály 2.

5.5 Foglalkoztatás, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály
5.5.1 Családtámogatási Osztály
5.5.2 Egészségbiztosítási Osztály
5.5.3 Nyugdíjbiztosítási Osztály
5.5.4 Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály
5.5.5 Foglalkoztatási Osztály
5.5.6 Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály

5.6 Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
5.6.1 Közlekedési Osztály
5.6.2 Útügyi Osztály
5.6.3 Fogyasztóvédelmi Osztály

4. Szécsényi Járási Hivatal
4.1 Kormányablak Osztály
4.2 Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
4.3 Foglalkoztatási Osztály