A kormány a hatékony, megbízható, polgár-barát és szolgáltató közigazgatás megteremtése érdekében 2010 tavaszán hozzálátott a magyar állam újjászervezéséhez. E történelmi léptékű átszervezés egyik kiemelkedő eredményeként 2011. január 1-jétől megkezdték működésüket a kormányhivatalok, a kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervei. Székhelyük a megyeszékhelyeken van, a főváros és Pest megye esetében egyaránt Budapesten. Az általános hatáskör azt jelenti, hogy a kormányhivatal, illetve a kormányhivatalok részeként működő szakigazgatási szervek jogszabály alapján bármilyen államigazgatási ügyben eljárhatnak.

A hivatalt kormánymegbízott vezeti, akit a közigazgatási és igazságügyi miniszter javaslatára a miniszterelnök nevez ki és ment fel. A kormánymegbízott megbízatása a kormány megbízatásához kötött. A kormányhivatal hivatalszervezetét főigazgató vezeti, aki helyettesíti a kormánymegbízottat távolléte vagy akadályoztatása esetén. A főigazgató munkáját általános helyettesként az igazgató segíti. A kormányhivatal közvetlenül a kormánymegbízott vezetése alatt álló szervezeti egységekből, a törzshivatalból és az ágazati szakigazgatási szervekből áll. A törzshivatal és a szakigazgatási szervek szervezetileg főosztályokra és osztályokra tagolódnak.

A Nógrád Megyei Kormányhivatalt Dr. Szabó Sándor kormánymegbízott vezeti. A hivatalszervezetet Dr. Kalocsai Péter főigazgató irányítja. A főigazgató általános helyettese, Dr. Tőzsér Zsolt igazgató.

A kormányhivatal a jogszabályoknak és a kormány döntéseinek megfelelően - összehangolja és elősegíti a kormányzati feladatok területi szintű végrehajtását. Államigazgatási hatósági jogkört gyakorol, melynek keretében a különböző ügyekben (pl.: építésügy, gyámügy, adóügyek) első vagy másodfokon jár el. Ellátja a helyi önkormányzatok és kisebbségi önkormányzatok törvényességi ellenőrzését, valamint a kistérségi fejlesztési tanács, a megyei területfejlesztési tanács, a térségi fejlesztési tanács és a regionális fejlesztési tanács működésének törvényességi felügyeletét is. Ellenőrzi a területi illetékességgel államigazgatási jogkörben eljáró, illetve az ilyen feladatokat ellátó szerveket.

A kormányhivatal közreműködik egyes szervezési feladatok ellátásban, mint pl.: katasztrófák elleni védekezés, illetve a közigazgatási képzések és továbbképzések területén vizsgáztatási és vizsgaszervezési tevékenységet végez. Gondoskodik a területi koordináció fórumának, a fővárosi és megyei államigazgatási kollégiumnak, létrehozásáról, működéséről, valamint közreműködik a közigazgatás korszerűsítésével, és az elektronikus közigazgatás kialakításával kapcsolatos feladatok összehangolásában és szervezésében.

A kormánymegbízott közvetlen vezetése alatt álló szervezeti egységek

Főigazgató
Igazgató
Kormánymegbízotti Kabinet
Állami Főépítész

Belső Ellenőrzési Osztály
Védelmi Bizottság Titkársága


1. Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály
1.1 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Támogatások Kérelmezési Osztálya
1.2 Helyszíni Ellenőrzési Osztály

2. Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály
2.1 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állatvédelmi Osztály
2.2 Földhivatali Osztály

3. Népegészségügyi Főosztály
3.1 Közegészségügyi Osztály
3.2 Járványügyi Osztály

4. Foglalkoztatási Főosztály
4.1 Közfoglalkoztatási Osztály
4.2 Munkaerőpiaci és Alapkezelési Osztály

5. Társadalombiztosítási Főosztály
5.1 Egészségbiztosítási Osztály
5.2 Társadalombiztosítási Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály

6. Hatósági Főosztály
6.1 Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály
6.2 Törvényességi Felügyeleti Osztály
6.3 Igazságügyi Osztály
6.4 Szociális és Gyámügyi Osztály

7. Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
7.1 Pénzügyi és Számviteli Osztály
7.2 Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési Osztály
7.3 Informatikai Osztály
7.4 Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály

8. Jogi és Koordinációs Főosztály

8.1 Humánpolitikai Osztály
8.2 Koordinációs, Jogi és Perképviseleti Osztály


A kormánymegbízott közvetlen vezetése alatt álló járási hivatalok:

1. Balassagyarmati Járási Hivatal
1.1 Kormányablak Osztály
1.2 Hatósági és Gyámügyi Osztály
1.3 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
1.4 Építésügyi Osztály
1.5 Foglalkoztatási Osztály
1.6 Földhivatali Osztály
1.7 Népegészségügyi Osztály
1.8 Növény- és Talajvédelmi Osztály
1.9 Társadalombiztosítási Osztály

2. Bátonyterenyei Járási Hivatal
2.1 Kormányablak Osztály
2.2 Hatósági és Gyámügyi Osztály
2.3 Foglalkoztatási Osztály

3. Pásztói Járási Hivatal
3.1 Okmányirodai Osztály
3.2 Hatósági és Gyámügyi Osztály
3.3 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
3.4 Foglalkoztatási Osztály
3.5 Földhivatali Osztály

4. Rétsági Járási Hivatal
4.1 Okmányirodai Osztály
4.2 Hatósági és Gyámügyi Osztály
4.3 Foglalkoztatási Osztály
4.4 Földhivatali Osztály

5. Salgótarjáni Járási Hivatal
5.1 Járási Hivatalvezetői Titkárság

5.2 Hatósági Főosztály
5.2.1 Kormányablak Osztály
5.2.2 Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
5.2.3 Hatósági Osztály
5.2.4 Gyámügyi Osztály
5.2.5 Népegészségügyi Osztály

5.3 Agrárügyi Főosztály
5.3.1 Földművelésügyi Osztály
5.3.2 Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi Osztály

5.4 Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
5.4.1 Környezetvédelmi Osztály 1.
5.4.2 Környezetvédelmi Osztály 2.

5.5 Foglalkoztatás, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály
5.5.1 Családtámogatási Osztály
5.5.2 Egészségbiztosítási Osztály
5.5.3 Nyugdíjbiztosítási Osztály
5.5.4 Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály
5.5.5 Foglalkoztatási Osztály
5.5.6 Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály
5.7 Földhivatali Osztály
5.8 Népegészségügyi Osztály

5.6 Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
5.6.1 Közlekedési Osztály
5.6.2 Útügyi Osztály
5.6.3 Fogyasztóvédelmi Osztály

4. Szécsényi Járási Hivatal
4.1 Kormányablak Osztály
4.2 Hatósági és Gyámügyi Osztály
4.3 Foglalkoztatási Osztály