dr. Szabó Sándor Nógrád megye kormánymegbízottja

A Kormány 1191/2010. (IX.14.) Korm. határozatával döntött a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakítását megalapozó intézkedésekről, melyek célja a rendkívül széttagolt területi államigazgatási szervezetrendszer integrációja, egységes struktúrába szervezése volt.

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény rendelkezéseinek megfelelően, 2011. január 1-jén jött létre a Közigazgatási Hivatal bázisán, további 14 szakigazgatási szerv integrációjával a Nógrád Megyei Kormányhivatal.

2013. január 1-jén kialakításra került a hat Nógrád megyei járás és a járási hivatalok, amelyek részben a települési önkormányzatok jegyzőitől, részben a megyei kormányhivataltól vettek át elsőfokú hatósági hatásköröket. (Ekkor a járási hivatalok összlétszáma 399 fő, a teljes kormányhivatal munkatársainak létszáma 850 fő.)

A következő jelentős szervezeti változás 2015. április 1-jén következett, amikor – a 7/2015. (III. 31.) MvM utasításban foglaltaknak megfelelően – a szakigazgatási szervek főosztályokká alakultak és ennek során több szakterület is összeolvadt. Ezzel vált teljessé a 2011. január 1-jével megkezdődött szervezeti integráció.

A fenti változásokkal párhuzamosan – 2014. márciusa és 2016. áprilisa között – Nógrádban, valamennyi járási hivatalban kialakításra kerültek a második generációs kormányablakok, amelyek az egykori okmányirodák helyébe lépve, mára rendkívül széles ügycsoportokban és lényegesen magasabb szolgáltatási színvonalon biztosítanak közigazgatási szolgáltatásokat az állampolgárok számára.

2017. január 1-jén ismét változások történtek az államigazgatás szervezetrendszerében. Ekkor – a közigazgatás felső-közép szintjének racionalizálása során – több központi hivatal, minisztériumi háttérintézmény szűnt meg. A hatáskörök egyik részét a szaktárcák, másik részét a kormányhivatalok vették át. Ennek során jelentősen megerősödtek a megyeszékhelyi járási hivatalok (így a Salgótarjáni Járási Hivatal létszáma 316 főre nőtt, a megyei kormányhivatal létszáma viszont 284 főre csökkent). Új főosztályok is alakultak: Nógrádban ekkortól működik Környezetvédelmi- és Természetvédelmi Főosztály, valamint (az MVH jogutódaként) Agrár és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály.

Jelenleg a Nógrád Megyei Kormányhivatal és járási hivatalai a megye hat városában, összesen 27 feladatellátási helyen, 923 munkatárssal működik (a Megyei Kormányhivatal 297 fővel, a Salgótarjáni Járási Hivatal 312 fővel, a további öt járási hivatal – Balassagyarmaton, Bátonyterenyén, Pásztón, Rétságon és Szécsényben – 314 fővel).

Mindezen változások, átszervezések célja az állampolgárok érdekeit, igényeit szem előtt tartó, ügyfélcentrikus területi államigazgatási rendszer működtetése, amely napjainkra széles körben kiegészült a digitális ügyintézés lehetőségeivel.

 

Dr. Szabó Sándor
kormánymegbízott

Születési hely, idő:
Salgótarján, 1957. 08. 11.

Képzettség:
jogász

Végzettség:
Állam és Jogtudományi Egyetem /jogász/

Pályafutás:

  • 1981-1984 ügyvédjelölt
  • 1984- 1994 ügyvéd
  • 1995-1996 ügyvezető DUNAHOLDING- SALGÓTARJÁN Kft.
  • 1996- 2000 ügyvéd
  • 2000- 2003 hivatalvezető NMKH
  • 2003- 2010 ügyvéd
  • 2011. január 1 - kormánymegbízott NMKH


Politikai életút:

  • 1990- 1994 MDF önkormányzati képviselő Salgótarján
  • 1991- alpolgármester Salgótarján
  • 1998- FIDESZ polgármester jelölt Salgótarján