A Nógrád megye önkormányzata által vezetett konzorcium pályázatot nyújtott be tavaly márciusban a „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések – Nógrád megyei foglalkoztatási paktum” projekt keretén belül, abból a célból, hogy a megyei foglalkoztatási fórum kialakítását, s megvalósítását támogassa. Tegnap pedig a Megyeháza Hadady-Hargitay termében aláírták a foglalkoztatási együttműködést létrehozó szerződést, amelyhez mindazon Nógrád megyében működő szervezetek csatlakoztak, akik együttműködésükkel segíteni kívánják – többek között – az új munkahelyek megteremtését.


A Megyeháza Hadady-Hargitay termében a foglalkoztatási megállapodás aláírása előtt Skuczi Nándor, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, dr. Szabó Sándor, a Nógrád Megyei Kormányhivatal vezetője, valamint Hágen Tímea, a Nemzetgazdasági Minisztérium képviselője és foglalkoztatási paktumok szakértője köszöntötte a megjelenteket.
A nyitóbeszédekből kiderült: a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül a megyék, a megyei jogú városok és a megyékben lévő térségek foglalkoztatási együttműködéseket, azaz paktumokat hoznak létre annak érdekében, hogy a területükön a foglalkoztatás bővítése céljából megindítsák a párbeszédet a munkaerőpiac szereplői között. Az egyezségek keretében foglalkoztatási stratégiát és akciótervet alkotnak, támogatják a vállalkozások munkahely teremtési kezdeményezéseit, az önfoglalkoztatóvá válást, valamint munkaerőpiaci-szolgáltatásokkal, munkaadói igényekre induló képzésekkel segítik a munkát keresőket. Továbbá a projekteknek köszönhetően olyan gazdaságfejlesztési tevékenységek valósulnak meg, amelyek elősegítik az új munkahelyek létrejöttét is. 
Skuczi Nándor közgyűlési elnök többek között ezek megvalósításához kívánt mindenkinek sok sikert, jó együttműködést, valamint azt, hogy minél többen megtalálják számításukat szűkebb hazánkban, visszajöjjenek ebbe a varázslatos világba, s reméli: azok, akik jelenleg itt élnek megyénkben, szintén meglelik a vágyott munkahelyet.
Ezt követően dr. Szabó Sándor kormánymegbízott is hangsúlyozta beszédében a program jelentőségét. – A foglalkoztatás szintje az országban itt a legalacsonyabb, míg a munkanélküliségi ráta a harmadik legmagasabb. Mindkét mutatónk kedvezőtlenebb a 2015-ös adatokhoz képest, miközben országos átlagban javultak a mutatószámok, s szűkebb hazánkban a dolgozók továbbra is kevesebbet keresnek a hazai átlagnál. Nógrád megyében a nyilvántartott álláskeresők aránya mindössze 13,1 százalék, amely – sajnos – még mindig a legrosszabb érték az országos rangsorban. Ma itt vagyunk, és aláírjuk ezt az együttműködést, amely remélhetőleg majd a jövőben megoldja ezeket a problémákat is! – emelte ki a megyei kormányhivatal vezetője.
Hágen Tímea a továbbiakban kifejtette, mi a szerepe a paktumok működtetésében a Nemzetgazdasági Minisztériumnak, majd Sándor Ildikó projektmenedzser ismertette a szóban forgó program lényegét.
– A pályázó konzorcium tagjai: Nógrád Megye Önkormányzata, a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal, a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft., a Nógrád Megyei Kormányhivatal, továbbá a Jonathan Livingston Seagull Alapítvány. A foglalkoztatási megállapodás döntően képzési és foglalkoztatást elősegítő tevékenységek megvalósítását célozza, de magában foglalja egyrészről a megye gazdaságfejlesztési, befektetés-ösztönzési tevékenységét, a munkaerőpiac keresleti oldalának fejlesztését, illetve a hátrányos helyzetű lakosság programba történő bevonását, azok programban maradásának támogatását is. A projekt teljes költségvetése 1,024 milliárd forint, amelynek hetven százalékát munkaerőpiaci- szolgáltatásokra, képzési- és bértámogatásra kell költeni. A foglalkoztatási stratégia hármas célja tehát: a gazdaság fejlesztése, a fejlődést kiszolgáló megfelelő képesítésű munkaerő biztosítása, a társadalom leszakadó rétegeinek integrációja, valamint a munkaerőpiacra történő visszavezetése – hangsúlyozta Sándor Ildikó.
Ezt követően a jelenlévő aláíró szervezetek röviden bemutatkoztak egymásnak, s kifejtették jövőbeli terveiket, valamint azt, hogy mivel szeretnének az együttműködéshez hozzájárulni. Végül pedig Fekete Zsolt polgármester is hangsúlyozta beszédében, mennyire örül a paktum megalakulásának. Salgótarján megyei jogú város egyébként saját Integrált Területi Programjának fejlesztési keretéből városi foglalkoztatási paktumot is létrehoz, ám az összehangolás biztosítása érdekében csatlakozik e megyei paktumhoz is.
A bemutatkozások után az a több mint harminc szervezet – képzőintézmények, civil és vállalkozói szakmai, érdekképviseleti szervezetek, kamarák –, amely jelezte csatlakozási szándékát a megállapodáshoz ünnepélyes keretek között ellátta kézjegyével a foglalkoztatási paktumot megteremtő szerződést. Az együttműködésnek köszönhetően pedig fennállhat a remény arra, hogy a jövőben olyan térségként tekintsenek Nógrád megyére, amely a munkahelyteremtés, új beruházások vonzása érdekében hatékonyan összefogni és cselekedni képes!

(nhc24.hu)