Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 108. § (1) bekezdése alapján az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervezetek 2018. január 1. napjától kötelesek az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv.-ben meghatározottak szerint biztosítani.

Információ átadási szabályzat

A Kormányhivatal számlaszámai

A Kormányhivatal Hivatali Kapu elérhetőségei

A Kormányhivatalban elektronikusan intézhető ügyek űrlapjai