Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 108. § (1) bekezdése alapján az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervezetek 2018. január 1. napjától kötelesek az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv.-ben meghatározottak szerint biztosítani.

A Nógrád Megyei Kormányhivatal elektronikus ügyintézésre vonatkozó tájékoztatói az alábbi linkeken letölthetőek.

Információátadási Szabályzat

Bankszámlaszámok

Hivatali Kapuk elérhetőségei

Elektronikusan intézhető ügyek űrlapjai

Adatvédelmi kötelezettségek az elektronikus ügyintézés során

Általános tájékoztató elektronikus ügyintézést igénybe vevő ügyfelek részére

Az ügyfél jogai és kötelezettségei az elektronikus ügyintézéssel összefüggésben

Az ügyfél személyes adatainak védelme az elektronikus ügyintézés alkalmával

Elektronikus ügyindítás módja, menete