Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) és b) pontja, továbbá a 20. § (4) bekezdése, valamint az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete – GDPR – az európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. rendelet 6. cikk (1) bekezdés a)-e) pontja előírásai alapján a Nógrád Megyei Kormányhivatal (székhely: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9.), mint adatkezelő tájékoztatja az érintetteket (ügyfél, foglalkoztatott) a Kormányhivatal jogszabályokban meghatározott feladat- és hatásköreinek gyakorlása keretében történő személyes adatok kezeléséről.

Az adatkezelőre vonatkozó alapvető információk
Az adatkezelő megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal
Székhelye: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9.
Telefonszám: 06 (32) 620-702
Email: hivatal{kukac}nograd.gov.hu
Honlap: http://nmkh.hu/nmkh27/
Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége: Kiskáné Herczeg Gabriella; adatvedelem{kukac}nograd.gov.hu

A Nógrád Megyei Kormányhivatal személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatói letölthetők itt.