A kormány a hatékony, megbízható, polgár-barát és szolgáltató közigazgatás megteremtése érdekében 2010 tavaszán hozzálátott a magyar állam újjászervezéséhez. E történelmi léptékű átszervezés egyik kiemelkedő eredményeként 2011. január 1-jétől megkezdték működésüket a kormányhivatalok, a kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervei. Az általános hatáskör azt jelenti, hogy a kormányhivatal jogszabály alapján bármilyen államigazgatási ügyben eljárhat.

A hivatalt kormánymegbízott vezeti, akit a miniszterelnök nevez ki. A kormánymegbízott megbízatása a kormány megbízatásához kötött. A kormánymegbízottat távolléte vagy akadályoztatása esetén a főigazgató helyettesíti. A főigazgató munkáját általános helyettesként az igazgató segíti.

A kormányhivatal közvetlenül a kormánymegbízott vezetése alatt integrálódott szervezeti egységekből (volt szakigazgatási szervekből és törzshivatalból) áll, melyek főosztályokra és osztályokra tagolódnak.

Kormánymegbízott: Dr. Kancz Csaba
Főigazgató: Dr. Fodor János
Igazgató: Dr. Kuti Bernadett

A kormányhivatal a jogszabályoknak és a kormány döntéseinek megfelelően - összehangolja és elősegíti a kormányzati feladatok területi szintű végrehajtását. Államigazgatási hatósági jogkört gyakorol, melynek keretében a különböző ügyekben (pl.: építésügy, gyámügy, adóügyek) első vagy másodfokon jár el. Ellátja a helyi önkormányzatok és kisebbségi önkormányzatok törvényességi ellenőrzését, valamint a kistérségi fejlesztési tanács, a megyei területfejlesztési tanács, a térségi fejlesztési tanács és a regionális fejlesztési tanács működésének törvényességi felügyeletét is. Ellenőrzi a területi illetékességgel államigazgatási jogkörben eljáró, illetve az ilyen feladatokat ellátó szerveket.

A kormányhivatal közreműködik egyes szervezési feladatok ellátásban, mint pl.: katasztrófák elleni védekezés, illetve a közigazgatási képzések és továbbképzések területén vizsgáztatási és vizsgaszervezési tevékenységet végez. Gondoskodik a területi koordináció fórumának - a fővárosi és megyei államigazgatási kollégiumnak   létrehozásáról, működéséről, valamint közreműködik a közigazgatás korszerűsítésével, és az elektronikus közigazgatás kialakításával kapcsolatos feladatok összehangolásában és szervezésében.

A kormánymegbízott közvetlen vezetése alatt álló szervezeti egységek:


Főigazgató
Igazgató
Kormánymegbízotti Kabinet - Állami Főépítész
Belső Ellenőrzési Osztály
Védelmi Bizottság Titkársága

1. Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály
1.1 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások Kérelemkezelési Osztály
1.2 Helyszíni Ellenőrzési Osztály
1.3 Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési Osztálya

2. Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály
2.1 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
2.2 Földhivatali Osztály

3. Népegészségügyi Főosztály
3.1 Népegészségügyi és Járványügyi Osztály
3.2 Egészségfejlesztési és Igazgatási Osztály

4. Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály
4.1 Közfoglalkoztatási Osztály
4.2 Munkaerőpiaci és Alapkezelési Osztály
4.3 Egészségbiztosítási Osztály
4.4 Nyugdíj Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály

5. Hatósági Főosztály
5.1 Hatósági és Oktatási Osztály
5.2 Építésügyi Osztály
5.3 Törvényességi Felügyeleti Osztály
5.4 Igazságügyi Osztály
5.5 Szociális és Gyámügyi Osztály

6. Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
6.1 Pénzügyi és Számviteli Osztály
6.2 Beruházási, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztály
6.3 Informatikai Osztály
6.4 Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály
6.5 Projekt Osztály

7. Jogi és Humánpolitikai Főosztály
7.1 Humánpolitikai Osztály
7.2 Jogi, Perképviseleti és Koordinációs Osztály

A kormánymegbízott közvetlen vezetése alatt álló járási hivatalok:

1. Esztergomi Járási Hivatal
1.1 Kormányablak és Okmányirodái Osztály
1.2 Hatósági Osztály
1.3 Gyámügyi és Igazságügyi  Osztály
1.4 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
1.5 Építésügyi Osztály
1.6 Foglalkoztatási Osztály
1.7 Földhivatali Osztály
1.8 Népegészségügyi Osztály
1.9 Társadalombiztosítási Osztály

2. Kisbéri Járási Hivatal
2.1 Kormányablak Osztály
2.2 HHatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
2.3 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
2.4 Foglalkoztatási Osztály

3. Komáromi Járási Hivatal
3.1 Kormányablak és Okmányirodai Osztály
3.2 Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
3.3 Építésügyi Osztály
3.4 Foglalkoztatási Osztály
3.5 Földhivatali Osztály
3.6 Népegészségügyi Osztály

4. Oroszlányi Járási Hivatal
4.1 Kormányablak Osztály
4.2 Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
4.3 Foglalkoztatási Osztály

5. Tatai Járási Hivatal
5.1 Kormányablak Osztály
5.2 Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
5.3 Foglalkoztatási Osztály
5.4 Földhivatali Osztály

6. Tatabányai Járási Hivatal
6.1 Járási Hivatalvezetői Titkárság Osztály

6.2 Hatósági Főosztály

6.2.1 Kormányablak Osztály
6.2.2 Építésügy és Örökségvédelmi Osztály
6.2.3 Hatósági Osztály
6.2.4 Népegészségügyi Osztály
6.2.5 Gyámügyi Osztály

6.3 Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály

6.3.1 Földművelésügyi Osztály
6.3.2 Növény - és Talajvédelmi Osztály
6.3.3 Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi Osztály
6.3.4 Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
6.3.5 Földhivatali Osztály

6.4 Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

6.4.1 Családtámogatási Osztály
6.4.2 Egészségbiztosítási Osztály
6.4.3 Nyugdíjbiztosítási Osztály
6.4.4 Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály
6.4.5 Foglalkoztatási Osztály
6.4.6 Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály

6.5 Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

6.5.1 Közlekedési Osztály
6.5.2 Útügyi Osztály
6.5.3 Fogyasztóvédelmi Osztály