A kormány a hatékony, megbízható, polgár-barát és szolgáltató közigazgatás megteremtése érdekében 2010 tavaszán hozzálátott a magyar állam újjászervezéséhez. E történelmi léptékű átszervezés egyik kiemelkedő eredményeként 2011. január 1-jétől megkezdték működésüket a kormányhivatalok, a kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervei. Az általános hatáskör azt jelenti, hogy a kormányhivatal jogszabály alapján bármilyen államigazgatási ügyben eljárhat.

A hivatalt kormánymegbízott vezeti, akit a miniszterelnök nevez ki. A kormánymegbízott megbízatása a kormány megbízatásához kötött. A kormánymegbízottat távolléte vagy akadályoztatása esetén a főigazgató helyettesíti. A főigazgató munkáját általános helyettesként az igazgató segíti.

A kormányhivatal közvetlenül a kormánymegbízott vezetése alatt integrálódott szervezeti egységekből (volt szakigazgatási szervekből és törzshivatalból) áll, melyek főosztályokra és osztályokra tagolódnak.

Kormánymegbízott: Dr. Kancz Csaba
Főigazgató: Dr. Fodor János
Igazgató: Dr. Kuti Bernadett

A kormányhivatal a jogszabályoknak és a kormány döntéseinek megfelelően - összehangolja és elősegíti a kormányzati feladatok területi szintű végrehajtását. Államigazgatási hatósági jogkört gyakorol, melynek keretében a különböző ügyekben (pl.: építésügy, gyámügy, adóügyek) első vagy másodfokon jár el. Ellátja a helyi önkormányzatok és kisebbségi önkormányzatok törvényességi ellenőrzését, valamint a kistérségi fejlesztési tanács, a megyei területfejlesztési tanács, a térségi fejlesztési tanács és a regionális fejlesztési tanács működésének törvényességi felügyeletét is. Ellenőrzi a területi illetékességgel államigazgatási jogkörben eljáró, illetve az ilyen feladatokat ellátó szerveket.

A kormányhivatal közreműködik egyes szervezési feladatok ellátásban, mint pl.: katasztrófák elleni védekezés, illetve a közigazgatási képzések és továbbképzések területén vizsgáztatási és vizsgaszervezési tevékenységet végez. Gondoskodik a területi koordináció fórumának - a fővárosi és megyei államigazgatási kollégiumnak   létrehozásáról, működéséről, valamint közreműködik a közigazgatás korszerűsítésével, és az elektronikus közigazgatás kialakításával kapcsolatos feladatok összehangolásában és szervezésében.

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei:

1. Kormánymegbízott
2. Főigazgató
3. Igazgató
4. Kormánymegbízotti Kabinet
5. Védelmi Bizottság Titkársága
6. Belső Ellenőrzési Osztály
7. Állami Főépítész

8. Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály
8.1 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások Kérelemkezelési Osztálya
8.2 Helyszíni Ellenőrzési Osztály
8.3 Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési Osztálya

9. Népegészségügyi Főosztály
9.1 Közegészségügyi Osztály
9.2 Egészségfejlesztési és Igazgatási Osztály

10. Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály
10.1 Közfoglalkoztatási és Felzárkóztatási Osztály
10.2 Munkaerőpiaci és Alapkezelő Osztály
10.3 Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály

11. Hatósági Főosztály
11.1 Hatósági és Oktatási Osztály
11.2 Törvényességi Felügyeleti Osztály
11.3 Igazságügyi Osztály
11.4 Szociális és Gyámügyi Osztály

12. Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
12.1 Örökségvédelmi Osztály
12.2 Kiemelt Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztály
12.3 Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztály 1.(Esztergom)
12.4 Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztály 2. (Komárom)
12.5 Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztály 3. (Tata)

13. Földhivatali Főosztály
13.1 Földhivatali Koordinációs Osztály
13.2 Földhivatali Osztály 1. (Esztergom)
13.3 Földhivatali Osztály 2. (Komárom)
13.4 Földhivatali Osztály 3 (Tata)
13.5 Földhivatali Osztály 4 (Tatabánya)

14. Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
14.1 Földművelésügyi Osztály
14.2 Növény- és Talajvédelmi Osztály
14.3 Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály

15. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztály
15.1 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 1.
15.2 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 2.

16. Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály
16.1 Családtámogatási Osztály
16.2 Egészségbiztosítási Osztály
16.3 Egészségbiztosítási Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály
16.4 Nyugdíjbiztosítási Osztály
16.5 Nyugdíj-nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály
16.6 Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály

17. Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
17.1 Közlekedési Osztály
17.2 Útügyi Osztály
17.3 Fogyasztóvédelmi Osztály

18. Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
18.1 Pénzügyi és Számviteli Osztály
18.2 Beruházási, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztály
18.3 Informatikai Osztály
18.4 Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály
18.5 Projekt Osztály

19. Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály
19.1 Humánpolitikai Osztály
19.2 Jogi és Perképviseleti Osztály
19.3 Nemzetgazdaságilag Kiemelt Beruházásokat Koordináló Osztály

A kormánymegbízott közvetlen vezetése alatt álló járási hivatalok:

1. Esztergomi Járási Hivatal
1.1 Kormányablak Osztály
1.2 Hatósági Osztály
1.3 Gyámügyi Osztály
1.4 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
1.5 Foglalkoztatási Osztály
1.6 Népegészségügyi Osztály

2. Kisbéri Járási Hivatal
2.1 Kormányablak Osztály
2.2 Hatósági és Gyámügyi Osztály
2.3 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
2.4 Foglalkoztatási Osztály

3. Oroszlányi Járási Hivatal
3.1 Kormányablak Osztály
3.2 Hatósági és Gyámügyi Osztály
3.3 Foglalkoztatási Osztály

4. Komáromi Járási Hivatal
4.1 Kormányablak Osztály
4.2 Hatósági és Gyámügyi Osztály
4.3 Foglalkoztatási Osztály
4.4 Népegészségügyi Osztály

5. Tatai Járási Hivatal
5.1 Kormányablak Osztály
5.2 Hatósági és Gyámügyi Osztály
5.3 Foglalkoztatási Osztály

6. Tatabányai Járási Hivatal
6.1 Kormányablak Osztály
6.2 Hatósági Osztály
6.3 Gyámügyi Osztály
6.4 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
6.5 Foglalkoztatási Osztály
6.6 Népegészségügyi Osztály

2020. március 01.