Változásokról és az előttünk álló feladatokról tájékoztatták a jelenlévőket a Megyei Védelmi Bizottság ülésén a Kormányhivatalban, ahol a bizottság tagjait és a meghívottakat Dr. Kancz Csaba kormánymegbízott, bizottsági elnök köszöntötte.

A bizottsági tagok mellett a felügyeletet gyakorló minisztériumok részéről jelen volt Kocsis Lajos ezredes, a Honvédelmi Minisztérium Védelmi Igazgatási Főosztály Területi Koordinációs Osztályának vezetője, honvédelmi elnökhelyettes és Fülep Zoltán tűzoltó ezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Tűzoltósági Főosztályának vezetője is.

Biztonságunk megőrzése, a következő időszak fokozott kihívásai komoly feladatok elé állítanak, melyhez kérte a jelenlévő szervek közreműködését megnyitó beszédében Dr. Kancz Csaba. A kormánymegbízott, a bizottság elnöke rátért arra: március 1-től Szunyog Zoltán tűzoltó ezredes tölti be a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetését. A szakember az ülésen bemutatkozott és köszöntötte a résztvevőket.

Bakos Sándor alezredes, bizottsági titkár a szervezet idei évre tervezett feladatait ismertette, az együttműködésre, a közösen végrehajtott felkészítésekre és gyakorlatokra hívta fel a figyelmet, valamint megköszönte a társszervek munkáját.

Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság részéről Sütheő László műszaki igazgatóhelyettes az ár- és belvíz elleni védekezésre való felkészülés feladatait, míg Kelkó Balázs alezredes, a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese a vízvédelmi felkészítés fontosságát emelte ki és az elmúlt időszak tűzmegelőzési tevékenységének eredményeit is ismertette.

A katasztrófavédelmi igazgatóság részéről Kocsány Zita alezredes, megyei iparbiztonsági főfelügyelő számolt be a 2017. évi veszélyes anyagokkal kapcsolatos feladatok eredményeiről, míg. Tóth Csaba alezredes, a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság képviseletében a katonai toborzás aktualitásairól és az önkéntes területvédelmi tartalékos rendszer fejlesztésének megyei helyzetéről tájékoztatta a megjelenteket.

A rendkívüli időjárás és az árvíz által veszélyeztetett települések egészségügyi ellátásával kapcsolatos ellenőrzések tapasztalatairól Harsányiné Dr. Patkó Enikő megyei tiszti főorvos számolt be, majd az MH 25. Klapka György Lövészdandár idei évi feladatait Horváth Gábor dandártábornok ismertette.

(Kormánymegbízotti Kabinet)