A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal felhívja az ingatlantulajdonosok és földhasználók figyelmét arra, hogy az Agrárminisztérium elrendelte a 2020. évi határszemle ellenőrzések végrehajtását.

A határszemle ellenőrzéseket Komárom-Esztergom megye településeinek külterületein (beleértve a zártkerti ingatlanokat is) a megyei kormányhivatal ingatlanügyi hatósági feladatkört ellátó szervezeti egységei hajtják végre.

A határszemlén a hatóság szakemberei  elsősorban a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (Tfvt.) 5. § (1)–(4) bekezdéseiben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettség teljesítését ellenőrzik.

A hivatkozott jogszabályhely arra kötelezi a földhasználót, hogy a termőföldet a művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítsa, vagy termelés folytatása nélkül – a talajvédelmi előírások betartása mellett – a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozza. Ezen vagylagos módon teljesíthető hasznosítási kötelezettség nem érvényesül a szőlő és gyümölcsös művelési ágban nyilvántartott területek esetén, mivel e földrészletek kizárólag a művelési águknak megfelelő termeléssel hasznosíthatók.

Agrártámogatást igénylők részére hangsúlyozandó, hogy az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet értelmében a támogatás szempontjából ökológiai jelentőségű szántó és gyepterületek akkor támogathatók, ha mezőgazdasági termelés hiányában sem áll fenn a terület nagymértékű, súlyos lágyszárú, illetve maradandó fás szárú gyomosodása. Vagyis az FM rendeletben előírt követelmény és a Tfvt. szerinti hasznosítási kötelezettség összhangban van.

A hasznosítási kötelezettség elmulasztása földvédelmi bírság kiszabását vonja maga után (Tfvt. 24. §).

A határszemle ellenőrzések – a hasznosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése mellett – kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan-nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is.

A Kormányhivatal kéri az ingatlantulajdonosokat és földhasználókat, hogy jogszabályban foglalt kötelezettségeiknek tegyenek eleget!

A határszemlével és parlagfű ellenőrzésekkel kapcsolatos kérdésekre a kormányhivatal munkatársai szívesen válaszolnak az alábbi elérhetőségeken:

-    KEM KH Földhivatali Főosztály, Földhivatali Osztály 1.
2500 Esztergom, Rudnay S. tér 2.
Tel.: 33/510-180, 33/412-115, E-mail: [[[XzAXMlcUgfRo5YDITiZm9sZGhpdmF0YWwuZXN6dGVyZ29tQGtvbWFyb20uZ292Lmh1]]]

-    KEM KH Földhivatali Főosztály, Földhivatali Osztály 2.
2900 Komárom, Szabadság tér 1.
Tel.: 34/795-913, E-mail: [[[qyXpKdLy3d22Zm9sZGhpdmF0YWwua29tYXJvbUBrb21hcm9tLmdvdi5odQ==]]]

-    KEM KH Földhivatali Főosztály, Földhivatali Osztály 3.
2890 Tata, Ady Endre u. 34. 
Tel.: 34/482-081/111 mellék, 34/482-081, E-mail: [[[hekPNJNLeiJdKoWje6YjrjWWZm9sZGhpdmF0YWwudGF0YUBrb21hcm9tLmdvdi5odQ==]]]

-    KEM KH Földhivatali Főosztály, Földhivatali Osztály 4.
2800 Tatabánya, Bárdos L.u.2.
Tel.: 34/795-110; E-mail: [[[bQYF8WWIRkWNcZm9sZGhpdmF0YWwudGF0YWJhbnlhQGtvbWFyb20uZ292Lmh1]]]

-    KEM KH Földhivatali Főosztály, Földhivatali Koordinációs Osztály:
Telefon : (33) 510-827 ; E-mail: [[[kWaQheVG5dJYDYZm9sZGhpdmF0YWxAa29tYXJvbS5nb3YuaHU=]]]

(KEM Földhivatali Főosztály)