A közérdekű munka büntetés letöltetésével kapcsolatos szabályokat a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban Bv.tv.) VIII. fejezete tartalmazza.

Mi szabályozza a közérdekű munka büntetés végrehajtását?
•    A Bv.tv. 280. §-a értelmében a közérdekű munka végrehajtásának célja, hogy az elítélt a köz érdekében álló munkát végezzen, és hogy az az elítélt bűnismétlése megelőzésének és társadalmi beilleszkedésének az elősegítését is szolgálja. 
•    A közérdekű munka végrehajtásáról a pártfogó felügyelői szolgálat gondoskodik, amely feladatát a központi vagy helyi önkormányzati költségvetési szervekkel vagy ezek intézményeivel, helyi közszolgáltatást végző egyéb szervezetekkel, az állami és önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott vagy erre a célra az állam vagy az önkormányzat által létrehozott gazdálkodó szervezetekkel, az egyházi jogi személyekkel, a közhasznú jogállású szervezetekkel, a civil szervezetekkel, valamint a gazdálkodó szervezetekkel és az állami foglalkoztatási szervvel együttműködésben látja el.
•    Ha nincs a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő más munkahely, a helyi önkormányzati költségvetési szervek vagy ezek intézményei, a helyi közszolgáltatást végző egyéb szervezetek, az önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott vagy erre a célra az önkormányzat által létrehozott gazdálkodó szervezetek kötelesek a közérdekű munkavégzés helyét biztosítani.

Mik a közérdekű munka büntetés általános jellemzői?
•    Legalább 42, legfeljebb 312 óra tartamú középsúlyos büntetés, amelyet akkor alkalmaznak a bíróságok, ha a büntetési cél szabadságvesztés kiszabása nélkül is megvalósulhat, de ugyanez a pénzbüntetéstől nem várható.
•    A közérdekű munkára ítélt köteles – az egészségi állapotának és képzettségének megfelelő - az ítéletben meghatározott munkát pihenőnapján, szabadsága alatt, vagy szabadidejében díjazás nélkül végezni.
•    A kijelölt munkahellyel a közérdekű munka időtartamára munkaviszony nem létesül, a munkavégzéshez nem kapcsolódik járulékfizetési kötelezettség sem. Az elítélt a munkát büntetés-végrehajtási jogviszony keretében végzi.
•    A büntetés-végrehajtási jogviszonyra a Munka Törvénykönyve irányadó, pl. az elítélt károkozási felelősségének megállapításánál (a hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállalók távolléti díjának figyelembevételével kell megállapítani.).
•    A közérdekű munka büntetés végrehajtása során a munkáltató viseli az elítélt munkavédelmi oktatásának, továbbá a munkaruha és a munkaeszközök biztosításának költségét.

•    A közérdekű munka végrehajtása során a napi munkaidő legalább négy óra, legfeljebb tizenkét óra. A közérdekű munkavégzés heti időtartama legalább négy óra, de a negyvennyolc órát nem haladhatja meg. A letöltött közérdekű munkát órákban kell nyilvántartani.
•    Ha az elítélt munkakötelezettségének önként nem tesz eleget, a közérdekű munka, illetve annak hátralévő része helyébe fogházban letöltendő szabadságvesztés lép.

Milyen előnyökkel jár a munkahelyek számára a közérdekű munka büntetés végrehajtásában való együttműködés?
•    A közérdekű munkára ítéltek díj- és járulékmentes munkavégzésével közvetlen gazdasági haszonhoz juthat, a közösség érdekét szolgáló munka elvégeztetésével.
•    A közérdekű munkára ítéltekkel eredményesen lehet az időszakosan jelentkező munkaerőhiányt pótolni, a hirtelen adódó, idényjellegű munkákat elvégeztetni.

Amennyiben Ön szeretne a közérdekű munka végrehajtásában együttműködni…
•    Ezáltal lehetőséget biztosít arra, hogy a bűnelkövetők a társadalomnak okozott kárt hasznos munkával jóvátegyék.
•    Kíméli a költségvetést azáltal, hogy nem kell a szabadságvesztéssel együtt járó költségeket megfizetni (pl. a rabtartás naponta közel 7 ezer Ft-ba kerül),
•    Segíti az elítéltek munkatapasztalathoz való jutását, ami jövőbeni munkaerő-piaci megjelenésüket javíthatja.
•    Hozzájárul ahhoz, hogy a Komárom-Esztergom megyében évente kiszabott, kb. 500 közérdekű munka büntetés ne évüljön el.  

Hogyan léphet kapcsolatba a közérdekű munka büntetés végrehajtásáért felelős szervezettel?

A pártfogó felügyelői szolgálatként eljáró Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal tájékoztatja Önt a közérdekű munka büntetés végrehajtásának részletszabályairól annak érdekében, hogy – a lehetőségek szerint – minél több olyan elítélteket közvetítsünk, akik szervezete számára értéket tudnak teremteni.

Az együttműködés érdekében kérem, vegye fel a kapcsolatot Osztályunkkal az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Hatósági Főosztály Igazságügyi Osztály

Kapcsolattartó neve, beosztása: dr. Gulyás Renáta főosztályvezető-helyettes
Cím: 2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2. (Integrált Közigazgatási Központ)
Telefonszám: 06-34/515-169
Elektronikus levélcím: [[[mXGocubDJsXMn8MjYYNlzzZ3VseWFzLnJlbmF0YUBrb21hcm9tLmdvdi5odQ==]]]

(KEMKH Hatósági Főosztály Igazságügyi Osztály)