A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján önkormányzati (települési, térségi, megyei) összevont főépítészi vizsgát tart a Fejér Megyei Kormányhivatal állami főépítésze, a Baranya Megyei Kormányhivatal és a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal állami főépítészeivel.

Vizsga jelentkezés határideje: 2017. szeptember 27. (szerda)

Vizsga időpontja: 2017. október 26. (csütörtök)

A vizsgára történő jelentkezést az illetékes állami főépítésznél kell intézni.

Cím: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

Kormánymegbízotti Kabinet – Állami Főépítész

2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2.

A vizsgára történő jelentkezés feltétele:

• a vizsgára jelentkező főépítészi tevékenységének helye szerint illetékes Állami Főépítész illetékességi területéhez tartozzon, vagy

• a vizsgára jelentkező állandó lakóhelye az Állami Főépítész illetékességi területén legyen.

(Tehát a vizsga helyszíne választható azoknál a főépítészeknél, akiknek állandó lakhelye nem egyezik meg a főépítészi tevékenységük helyével, és azok nem egy állami főépítész illetékességi területén vannak.)

A vizsgára történő jelentkezés eljárása:

A főépítészi vizsga eljárásrendjének 3. sz. függelékében nevesített „Törzslap I.” nyomtatvány kitöltése, a szakirányú végzettséget igazoló oklevél egyszerű másolatának megküldése az illetékes állami főépítésznek, valamint az eredeti okiratok bemutatása.

A vizsga helye:

Fejér Megyei Kormányhivatal (Székesfehérvár). A pontos helyszínről a jelentkezőket értesíteni fogjuk.

A vizsga alóli mentesség:

A főépítészi vizsga alóli részleges vagy teljes mentesség kéréséhez a főépítészi vizsga eljárásrendjének 7. sz. függelék szerinti kérelmét kell benyújtani a vizsgaszervezőnek. A kérelem elbírálásához szükséges szempontok:

• általános rész alól:

- építésügyi szakvizsga

- közigazgatási szakvizsga

- kamarai jogosultsági vizsga általános rész

- OKJ műszaki ellenőri vizsga

megléte esetén adható mentesség.


• különös rész egy része alól:

- okl. építészmérnök esetében településtervezési kamarai jogosultsági vizsga megléte esetén a településtervezés különös részre vonatkozóan

- okl. építészmérnök és okl. településmérnök (egyidejűleg mindkét diplomával rendelkezők) esetében az építész tervezői jogosultsági vizsga megléte esetén az építészeti különös részre vonatkozóan adható mentesség.

A különös rész egy része alól mentesítetteknek egy készségkérdést és egy tervdokumentáció bírálatot kell teljesíteniük.

Letölthető dokumentumok:

A főépítészi vizsga eljárásrendje

(benne a jelentkezési lap: 3. sz. függelék, a mentességi kérelem űrlapja: 7. sz. függelék)

• a 2017 évi főépítészi vizsga tananyag:

- I. Általános követelmények

- II. Különös vizsgakérdések

- III. Készségkérdések

A vizsgával kapcsolatban további tájékoztatás a [[[eiwrLviMkgKKqZpv2yNZm9lcGl0ZXN6QGtvbWFyb20uZ292Lmh1]]] címen kérhető.

Faragóné Godó Mária

megyei állami főépítész

 

(Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal)