A jelentkezés határideje: 2019. február 15.

Érettségi vizsgára lehet jelentkezni

a) tanulói jogviszony fennállása alatt, az érettségi bizonyítvány megszerzése előtt abban a középiskolában, szakképzési centrumban, amellyel a tanulói jogviszony fennáll, vagy, ha az nem szervez érettségi vizsgát, a kijelölt középiskolában, szakképzési centrumban,

b) tanulói jogviszony fennállása alatt, az érettségi bizonyítvány megszerzése után abban a középiskolában, szakképzési centrumban, amellyel a tanulói jogviszony fennáll, vagy, ha az nem szervez érettségi vizsgát, a kijelölt középiskolában, szakképzési centrumban vagy a kormányhivatalban,

c) a tanulói jogviszony megszűnését követően bármelyik, az adott vizsgatárgyból vizsgát szervező, vizsgabizottságot működtető intézményben.

A jelentkezési lapot a kormányhivatalhoz személyesen (2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2.), postai úton tértivevényes küldeményben vagy elektronikusan is be lehet nyújtani.

A kormányhivatalhoz postai úton benyújtott jelentkezésnek magyarországi lakcímet, ennek hiányában magyarországi értesítési címet kell tartalmaznia. A jelentkezési laphoz a mellékleteket - a személyi igazolvány kivételével - másolatban csatolni kell.

Ha a szükséges mellékleteket a jelentkezési laphoz nem csatolják, a kormányhivatal felhívásának kézhezvételétől számított öt munkanapon belül a hiányt pótolni kell. A hiánypótlás elmulasztása esetén a jelentkezés érvénytelen.

Az elektronikus jelentkezés ügyfélkapun keresztül az e-papír szolgáltatás igénybe vételével teljesíthető.

Jelentkezési lap és kitöltési útmutató a kormányhivatalhoz benyújtott jelentkezéshez:

http://jelentkezesilap.ketszintu.hu/

Egyéb érettségivel kapcsolatos tájékoztatás a www.oktatas.hu felületen érhető el. A 2019. tavaszi érettségi vizsgarendet a 2018/2019. tanév rendjéről szóló 13/2018. (VI.14.) EMMI rendelet tartalmazza.

Jelentkezési határidő: 2019. február 15.

(Kormánymegbízotti Kabinet)