2019. január 1. napjától kezdődően számos, a járási hivatalok hatáskörébe tartozó szociális ellátás szabálya változott

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) módosításával 2019. január 1-jétől bevezetésre kerül az önmagukat ellátni képtelen gyermeküket ápolók számára biztosítandó „gyermekek otthongondozás díja” (GYOD) nevű ellátás, módosul az ápolási díj (ÁPD) állapotvizsgálati rendszere, illetve sor kerül az Szt. egyéb szabályainak korrekciójára.

Módosulnak továbbá a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet valamint az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet szabályai is.

A 2019. január 1-jén hatályba lépő változásokról szóló részletes tájékoztató anyag innen letölthető.

(Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal)