A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal felhívja az ingatlantulajdonosok és földhasználók figyelmét arra, hogy az Agrárminisztérium elrendelte a 2019. évi határszemle ellenőrzések végrehajtását.

A határszemle ellenőrzéseket Komárom-Esztergom megye településeinek külterületein (beleértve a zártkerti ingatlanokat is) az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatalok ingatlanügyi hatóságai hajtják végre A határszemlén a járási hivatalok elsősorban a termőföld védelméről szóló 2007. CXXIX. törvény (Tfvt.) 5. § (l)-(4) bekezdéseiben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettség teljesítését ellenőrzik.

A hivatkozott jogszabályhely arra kötelezi a földhasználót, hogy a termőföldet a művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítsa, vagy termelés folytatása nélkül - a talajvédelmi előírások betartása mellett - a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozza. Ezen vagylagos módon teljesíthető hasznosítási kötelezettség nem érvényesül a szőlő és gyümölcsös művelési ágban nyilvántartott területek esetén, mivel e földrészletek kizárólag a művelési águknak megfelelő termeléssel hasznosíthatók.

Agrártámogatást igénylők részére hangsúlyozandó, hogy az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet értelmében a támogatás szempontjából ökológiai jelentőségű szántó és gyepterületek akkor támogathatók, ha mezőgazdasági termelés hiányában sem áll fenn a terület nagymértékű, súlyos lágyszárú, illetve maradandó fás szárú gyomosodása. Vagyis az FM rendeletben előírt követelmény és a Tfvt. szerinti hasznosítási kötelezettség összhangban van.

A hasznosítási kötelezettség elmulasztása földvédelmi bírság kiszabását vonja maga után (Tfvt. 24. §). A határszemle ellenőrzések - a hasznosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése mellett - kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan-nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is.

A Kormányhivatal kéri az ingatlantulajdonosokat és földhasználókat, hogy jogszabályban foglalt kötelezettségeiknek tegyenek eleget!

A határszemlével és parlagfű ellenőrzésekkel kapcsolatos kérdésekre a járási hivatalok, illetve a kormányhivatal földhivatali osztályának munkatársai szívesen válaszolnak az alábbi elérhetőségeken:

- Tatabányai Járási Hivatal Földhivatali Osztály 2800 Tatabánya, Bárdos L. u. 2. Tel.: 34/316-455, 34/310-118; E-mail: f[[[tnyE3MQ5b2xkaGl2YXRhbC50YXRhYmFueWFAa29tYXJvbS5nb3YuaHU=]]];

- Esztergomi Járási Hivatal Földhivatali Osztály 2500 Esztergom, Rudnay S. tér 2. Tel.: 33/510-180,33/510-181, E-mail: [[[WbUPdBIyyK9NIF0NcMMmZm9sZGhpdmF0YWwuZXN6dGVyZ29tQGtvbWFyb20uZ292Lmh1]]];

- Komáromi Járási Hivatal Földhivatali Osztály 2900 Komárom, Szabadság tér 1.

Tel.: 34/340-273, E-mail: [[[brkhkWw5G3lmTZm9sZGhpdmF0YWwua29tYXJvbUBrb21hcm9tLmdvdi5odQ==]]];

- Tatai Járási Hivatal Földhivatali Osztály 2890 Tata, Ady Endre u. 34.

Tel.; 34/482-897, 34/482-081, E-mail: [[[KDtWKCfDTV4N0gVZm9sZGhpdmF0YWwudGF0YUBrb21hcm9tLmdvdi5odQ==]]];

- Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály: Telefon : (33) 510-827 és (33) 412-412; E-mail: [[[rIpeN6xNJrzYZm9sZGhpdmF0YWxAa29tYXJvbS5nb3Y=]]].hu

(KEMKH Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály)