2011. évben a fővárosi és megyei kormányhivatalok létrehozásának célja a széttagolt területi közigazgatási szervezetek egységes keretek közötti működtetése volt. Az egységes működés megteremtésénél fontos szempont volt a hatékonyság mind a feladatellátás szempontjából, mind költséghatékonysági szempontból.

A 2011. évet követően a szervezeti struktúra több változáson ment keresztül a hatékonyság minél szélesebb körű megteremtése érdekében. Fontos elvárás a területi közigazgatással szemben, hogy a megnövekedett feladatmennyiséget zökkenőmentesen lássa el, illetve jobb szolgáltatást nyújtson.

A 2014-2020-as Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia célul tűzi ki a közigazgatás fejlesztését, középpontba állítva az ügyfélközpontúságot, illetve a közszolgáltatások színvonalának javítását.

A közigazgatás fontos feladata az ügyfelek ügyeinek intézése (hatósági eljárások, hatósági ügyintézés). Ezt szem előtt tartva a KÖFOP 1.0.0 - VEKOP-15-2016-00041 „A szolgáltató kormányhivatali és közigazgatási modell” című projekt a Szolgáltató Kormányhivatal Modell országos bevezetését tűzte ki célul. A munkában részt vesz a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal is.

A Szolgáltató Kormányhivatal Modell koncepció célja, hogy az ügyfelek igényeinek és elvárásainak a szem előtt tartásával kell a kormányhivatalok hatósági eljárásokhoz kapcsolódó működését fejleszteni. Fontos elvárás volt, hogy valamennyi kormányhivatal esetében egységes szempontok alapján történjenek az igényfelmérések, ugyanakkor a felmérések eredményei alapján meghatározott konkrét fejlesztési célok már az egyedi eredmények és a területi-helyi sajátosságok figyelembevételével kerüljenek meghatározásra.

A kormányhivatal a fejlesztendő célok meghatározásához a vele kapcsolatba kerülő lakossági és vállalati ügyfelek, valamint az önkormányzatok és civil szervezetek véleményét is kikérte a kormányhivatal munkájával kapcsolatos elvárásaik és tapasztalataik megismerése céljából. A véleménykérés központi eleme volt az ügyfelek bizalma, melynek megszerzése és megtartása az elsődleges cél. A Modell kidolgozása során a kormányhivatalban dolgozók javaslatainak, tapasztalatainak a felmérése is megtörtént.

A kormányhivatal ez alapján határozta meg Szolgáltatói Stratégiáját, valamint az abban foglalt fejlesztési célok megvalósítására hivatott cselekvési programokat. A fejlesztések célja az ügyfelekkel való kapcsolatrendszer erősítése, az ügyfél-tájékoztatási rendszer bővítése és a tájékoztatási formák szélesítése, az ügyfélszolgálati terek fejlesztése, az ügyfél-elégedettség erősítése, valamint az ügyintézés feltételeinek magasabb szintű biztosítása és a célorientáltság erősítése.

A kormányhivatal a Szolgáltató Stratégiában foglalt fejlesztési célokat és az azok végrehajtására hivatott Cselekvési Programokat három ütemben, a 2017. december 1. – 2018. december 31. közötti időszakban valósítja meg.

(Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal)