A "Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtására” – az előző évekhez hasonlóan – 2018. évre is pályázati kiírás készült.

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2. §-ban foglaltakra figyelemmel várja azon számlaképes gazdálkodó szervezetek jelentkezését, akik szerződés szerint el tudják látni a KEM Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya által 2018. évben elrendelt parlagfű elleni közérdekű védekezési feladatokat. Több vállalkozó együttesen is pályázhat.
Amennyiben a parlagfű elleni védekezési munkák teljesítésében részt kívánnak venni, kérjük, pályázatukat 2018. május 25-ig beérkezőleg postai úton, zárt borítékban eljuttatni szíveskedjenek. A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtására.” A benyújtási határidő után beérkező pályázatokat nem fogadjuk el.

A teljes pályázati anyag megtalálható a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal honlapján (http://www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom-esztergom/hirek/tatabanyai-jarasi-hivatal-noveny-es-talajvedelmi-osztaly) a Növény-és Talajvédelmi Osztály tájékoztatói között!

További felvilágosítás: Molnár József osztályvezető 20/411-0276

(Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal)