Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII törvény 1. § 17. és 17. a. pontjai alapján az államigazgatási szervek – beleértve a Kormányhivatalokat - elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezett állami szervek.

A Törvény 108. §-a értelmében az államigazgatási szervek 2018. január 1. napjától kötelesek az ügyek elektronikus intézését a Törvényben meghatározottak szerint biztosítani.

A Kormányhivatalok 2017. január 1-jétől az előzőekben leírt határidőig az elektronikus ügyintézési szolgáltatás megkezdését megelőzően, a 17. alcím szerinti adatszolgáltatás teljesítésével bejelenthetik, hogy a feladat- és hatáskörükbe tartozó egyes ügyek vagy valamennyi ügy tekintetében az előzőekben leírt határidőt megelőzően is vállalják az e Törvény szabályainak megfelelő elektronikus ügyintézés biztosítását.

2017. évtől lehetővé válik a jogszabályok által előírt bejelentési kötelezettség elektronikus úton történő teljesítése.

 

A .jar kiterjesztésű állományok megnyitásához az ABEV program telepítése szükséges mely a NAV honlapjáról letölthető.

 


2018.11.21. nappal frissítésre került minden nyomtatvány (a régi nem használható!!!)  kérjük, töltse le újra!!!!

Az alábbi bejelentések esetében van mód az elektronikus bejelentőlapok kitöltésére az alábbi űrlapok telepítésével:

1. MUNKABALESETI jegyzőkönyvhöz 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

útmutató letöltése


2. KESZON bejelentés - Túlnyomásos légtérben végzett Tevékenység bejelentése 6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet

útmutató letöltése

3. FOGLALKOZÁSI-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT (FESZ) ORVOSA ÁLTAL VÉGZETT VÉDŐOLTÁSOK bejelentése 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet

útmutató letöltése

4. Azbesztexpozíció kockázatával járó munkavégzés Bejelentése 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet

útmutató letöltése


5. BIOLÓGIAI KÓROKI TÉNYEZŐKKEL TÖRTÉNŐ TEVÉKENYSÉG bejelentés 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet

útmutató letöltése

6. EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT, ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖKKEL FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉG bejelentése 51/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet

útmutató letöltése

7. FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉS (MÉRGEZÉS) bejelentése 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet

útmutató letöltése

8. FOKOZOTT EXPOZÍCIÓ bejelentése 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet

útmutató letöltése

9. RÁKKELTŐ/MUTAGÉN ANNYAGOKKAL TEVVÉKENYSÉGET VÉGZŐ MUNKÁLTATÓKRÓL ÉS MUNKAVÁLLALÓKRÓL SZÓLÓ bejelentés 26/20 00. (IX. 30.) EüM rendelet

útmutató letöltése

10. ÉPÍTŐIPARI kivitelezési tevékenység bejelentése 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes r.

útmutató letöltése

11. BEJELENTŐLAP A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 68. § (1) bekezdése alapján tett bejelentéshez

útmutató letöltése


Tisztelt Felhasználó!

A fentiekben megjelölt bejelentési kötelem vonatkozásában megfelelő űrlap kiválasztásával és a hozzá tartozó kitöltési útmutató használatával a bejelentés teljesíthető.”

(Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály)