A parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) hazánk egyik legjelentősebb szántóföldi gyomnövénye. Számos szántóföldi kultúrában jelentős növényvédelmi problémát jelent az ellene való védekezés, és e mellett pollenje allergiás megbetegedést okoz embertársaink jelentős hányadának.

 

 

A rendkívül káros és agresszív gyomnövény elnyomja a kultúrnövényeket, felhasználja a talaj tápanyag- és vízkészletét, ezáltal jelentős terméskiesést okozhat. Magyarországon a parlagfű a legtöbb kellemetlen tünetet kiváltó allergén, amelytől a lakosság mintegy 20 százaléka szenved. Mindezek tükrében érzékelhető, hogy az ellene való védekezés össztársadalmi érdek.

 

Az idei átlagoshoz képest melegebb tavaszi időjárás rendkívül kedvező feltételeket teremtett a gyomnövény fejlődéséhez, amelynek következtében több helyen tapasztalni már a virágbimbók megjelenését is. Erre tekintettel az előző évekhez képest korábbi pollenszórásra kell felkészülni.

 

 

1. ábra: Virágbimbós parlagfű egyedek (a felvétel 2018.05.31. napján Szomód község külterületén készült)

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal felhívja az ingatlantulajdonosok, földhasználók figyelmét, hogy bel- és külterületen egyaránt haladéktalanul kezdjék meg a parlagfű elleni védekezést ott ahol a gyomnövény jelen van és a fejlettsége (virágbimbók kialakulása) ezt indokolja.

A mentesítési kötelezettség az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17.§ (4) bekezdése, valamint a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 1/A § értelmében mindenkire és gyakorlatilag minden területre vonatkozik, beleértve a mezőgazdasági növényekkel hasznosított külterületi szántóföldeket, rét-legelőket, ültetvényeket, erdőtelepítéseket, út menti és közterületeket, belterületi kiskerteket, játszótereket, parkokat, illetve az építési területeket.

A parlagfüves területek ellenőrzését a vegetációs időszak befejezéséig külterületen a területileg illetékes Járási Hivatal Földhivatali Osztályai, belterületen a helyi önkormányzat jegyzője és a növény- és talajvédelmi feladatkörben megyei illetékességgel eljáró járási hivatalok Növény- és Talajvédelmi Osztályai végzik.

A jogsértés esetén kiszabható növényvédelmi bírság – a fertőzött terület nagyságától függően – 15 000 forinttól 5 millió forintig terjed. Továbbá a parlagfű fertőzés felszámolására közérdekű védekezést kell elrendelni. A közérdekű védekezést külterületen az a növény- és talajvédelmi feladatkörben megyei illetékességgel eljáró járási hivatalok Növény- és Talajvédelmi Osztályai, belterületen a jegyző rendeli el. A közérdekű védekezést elrendelő határozat hirdetmény útján is nyilvánosságra hozható. A hatóság által elrendelt közérdekű védekezést a megbízott vállalkozók végzik. Nem kerül sor a vállalkozó általi parlagfű-mentesítésre, ha az ügyfél időközben maga eleget tesz kötelezettségének. A közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költségeket az ügyfélnek kell megfizetnie.

A kertekben és a belterületeken a leghatékonyabb, egyben a leginkább környezetkímélő védekezési mód a gyomlálás, míg a gyepterületeken a rendszeres alacsony tarlómagassággal elvégzett kaszálás a célravezető. A tartós eredmény érdekében kiemelten fontos a virágzás és a magképződés folyamatos megakadályozása.

Külterületen, szántóföldi gazdálkodás során a kultúraválasztáskor figyelemmel kell lenni a termőhely adottságaira, különösen a várható gyomnyomásra, illetve a parlagfű szempontjából érzékeny kultúrák (elsősorban a kapások) esetén a megfelelő fajta- és technológiaválasztás is fontos tényező lehet a védekezésben.

Különös figyelmet kell fordítani a mezőgazdasági utak széleinek, illetve a táblaszegélyek ápolására, valamint a bolygatott területek gyommentesítésére, mivel ezeken a területeken várható a parlagfű tömeges megjelenése.

(KEMKH Tatabányai Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály)