A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály az alábbi álláshelyek betöltésére vonatkozóan felhívással él.

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal pályázatot hirdet a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályára

építésfelügyeleti hatósági szakügyintéző munkakör betöltésére

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama: határozatlan időtartamú

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
Munkavégzés helye: 2800 Tatabánya, Bárdos L. u. 2.

Az állami tisztviselők képesítési előírásáról szóló 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:
11.2. Építésfelügyeleti hatósági

Ellátandó feladatok:
Elsőfokú építésfelügyeleti hatósági és szakhatósági feladatok ellátása, az ügyek döntésre való szakmai előkészítése, a döntés meghozatala és végrehajtása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
    Az építésfelügyeleti hatósági ügyintézéssel kapcsolatos elsőfokú feladatok ellátása.

Illetmény: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény, valamint a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
-    magyar állampolgárság,
-    büntetlen előélet,
-    cselekvőképesség,
-    a) egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, vagy az ezekkel egyenértékű szakképzettség,
b) építészmérnöki alapképzési építész szak, épületszerkezeti konstruktőr, magasépítési vagy építés-kivitelezés szakirányán szerzett szakképzettség, építőmérnöki alapképzési szak magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, vagy az ezekkel egyenértékű szakképzettség,
c) tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, szerkezet-építőmérnöki mesterképzési szak magasépítő és rekonstrukciós szakirányú szakképzettség, osztatlan képzésben építész mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, vagy az ezekkel egyenértékű szakképzettség.
-   vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

Az elbírálásnál előnyt jelent:
-   felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazások)
-    ECDL vizsga
-    közigazgatási szakvizsga
-    építésügyi vizsga
-    B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:
-    megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó-, döntéshozatali-, és önálló munkavégzési képesség,
-    együttműködési, konfliktuskezelési és konfliktus-megelőzési képesség,
-   pontosság.

Benyújtandó iratok, igazolások:
-    a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti közszolgálati önéletrajz,
- iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló dokumentumok fénymásolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozó nyilatkozat,
- adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázat tartalmát megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. július 2. napjától tölthető be.

A pályázat elbírálás rendje: A pályázatot a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Vezetője bírálja el.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa és harminc napon belül új pályázatot írjon ki.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot zárt borítékban postai úton, vagy személyesen egy példányban kérjük eljuttatni az alábbi címre: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal, dr. Fodor János, járási hivatalvezető 2800 Tatabánya, Bárdos L. u. 2.

A borítékra kérjük írja rá: „pályázat építésfelügyeleti hatósági ügyintéző munkakörre”.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 31. (publikálás időpontja: 2017. május 15.)

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Benis Erika osztályvezető ad (34/795-661).

(Az álláspályázat teljes szövege a jobb oldalon található Kapcsolódó anyagok alól DOC-formátumban letölthető.)

(Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal)