2018. december 5-én és 6-án munkatársaimmal az Önök megyeszékhelyére látogatok. Ennek keretében fogadónapot tartunk Tatabányán a kormányhivatal épületében. Itt lehetőség nyílik arra, hogy a lakóhelyükön, illetve annak közelében személyes meghallgatás során adják elő a panaszukat, akik úgy ítélik meg, hogy valamely hatóság, illetve közszolgáltatást végző szerv megsértette alapvető jogaikat.

TISZTELT ÁLLAMPOLGÁROK!

A fogadónap időpontja és helyszíne: 2018. december 5. szerda, 14:00-16:30 és december 6. csütörtök 9:00-11:00. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal, 2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2. I. em. 8. és 10. tárgyaló

Kérem, vegyék figyelembe, hogy az alapvető jogok biztosához csak akkor fordulhat valaki, ha megítélése szerint valamely hatóság, például:

• közigazgatási szerv, • helyi önkormányzat, • nemzetiségi önkormányzat, • kötelező tagság alapján működő köztestület, • a Magyar Honvédség, • rendvédelmi szerv,
• közigazgatási jogkörben eljáró egyéb szerv e  jogkörében, • nyomozó hatóság vagy az ügyészség nyomozást végző szerve, • közjegyző, • törvényszéki végrehajtó, • önálló bírósági végrehajtó vagy • közszolgáltatást végző szerv (pl. közműszolgáltató, egyetemes szolgáltató, oktatási intézmény) tevékenysége vagy mulasztása a beadványt tevő személy alapvető jogát sérti vagy annak közvetlen veszélyével jár, feltéve, hogy a rendelkezésre álló közigazgatási jogorvoslati lehetőségeket – ide nem értve a közigazgatási pert – már kimerítette, vagy jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva.

Az alapvető jogok biztosa a hatályos törvényi szabályozás értelmében nem tud a segítségükre lenni akkor, ha

- az ügyben nem merítették ki a rendelkezésre álló közigazgatási jogorvoslati lehetőségeket;

- jogerős határozatát egy évnél régebben hozta meg a hatóság;

- az ügy elbírálása ügyészi és bírói hatáskörbe tartozik.

Nem feltétele a személyes meghallgatásnak, azonban gyorsítja a panaszukkal kapcsolatos ügyintézést, ha a panaszukat és az azt alátámasztó dokumentumok másolatát levélben (vagy elektronikus formában) 2018. november 20-ig eljuttatják Hivatalomhoz. Leveleiket és dokumentum-másolataikat a Hivatalomra is kötelező adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

Cím: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, 1051 Budapest, Nádor u. 22. (e-mail: [[[vkKgn3N22cGFuYXN6QGFqYmguaHU=]]]).

Az alapvető jogok biztosának tevékenységéről, hatásköréről a www.ajbh.hu oldalon találnak további információkat.

(Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal)