Iktatószám: 348-9/2018
Tárgy: Veolia Energia Magyarország Zrt. (Dorog 1725/41 hrsz.) - Véglegessé válás (348-7/2018. és 348-8/2018)

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró Tatabányai Járási Hivatala ezúton ad értesítést arróh hogy a Veolia Energia Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 301., KÜJ: 100204892, KTJ: 100590442) - 2510 Dorog 1725/41 hrsz. alatti telephelyére vonatkozó - tartós környezetkárosodás tényét megállapító 348-7/2018, sz. határozata és a 348-4/2018. sz. határozatot kijavító és egyben kiegészítő 348-8/2018. sz. határozata az Ákr. 82. § (2) bekezdés a) pontja alapján 2018. június 5. napján véglegessé vált.

(Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal)