A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal elkötelezett az állami szervek működésébe vetett közbizalom növelése iránt.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalon belül a közbizalom erősítése érdekében közérdekű bejelentőrendszer került kialakításra, amely segítségével a közérdekű bejelentők szóban és elektronikus úton, hátrányos jogkövetkezmények nélkül tehetik meg bejelentéseiket a közérdek sérelmére elkövetett, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt érintő, korrupciós kockázatokra vagy eseményekre irányuló közvetlen esetekről, az integritási vagy etikai tárgyú szabálytalanságokról. A bevezetett közérdekű bejelentőrendszer biztosítja a közérdekű bejelentő védelmét, a hátrányos jogkövetkezmények nélküli önkéntes bejelentési lehetőséget.


A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal ügyfelei és munkatársai a közérdekű bejelentéseiket akadály nélkül megtehetik a bejelentőrendszer segítségével, ha korrupciós kockázatról, jogtalan előny nyújtásának vagy megszerzésének lehetőségéről szereznek tudomást,  így például: hivatali vesztegetés gyanújáról, hivatali vesztegetés elfogadásának gyanújáról, befolyás vásárlásának gyanújáról, befolyással üzérkedés gyanújáról, közhatalommal való visszaélés gyanújáról, közpénzzel való visszaélés gyanújáról, vagy az etikai szabálytalanságok esetében.


Az integritási, korrupciós kockázatokra vonatkozó közérdekű bejelentéseket a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalnál Kántor Andrea integritás tanácsadó fogadja.


A szóbeli bejelentések fogadása az 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. szám alatt (előzetes e-mail útján történő bejelentkezés után) történik.


E-mailben a [[[tDlbIMDgOMuM9c0YMZMNYDa2FudG9yLmFuZHJlYUBqYXN6Lmdvdi5odQ==]]] címen tehető bejelentés.