A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII.29.) VM rendelet 39. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 2017. október 13. napján Hivatalunk, a halászati őrök és társadalmi halőrök számára tanfolyamot szervez.

Az igények felmérése érdekében a tanfolyamon részt venni és vizsgát tenni kívánó személyek részvételi szándékát a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével jelezzék Hivatalunk felé.

A kitöltött jelentkezési lapok visszaküldési határideje: 2017. október 10. kedd, melyeket postai úton, faxon (56/425-955), vagy elektronikusan a [[[oCAFd5jYOYzc3pvbG5va2poLmZvbGRtdXZlbGVzdWd5QGphc3ouZ292Lmh1]]] e-mail címre is küldhetik.

A vizsgán történő részvétel feltétele a halászati őri és társadalmi halőri vizsgadíj befizetését igazoló dokumentum (csekkszelvény, átutalás igazolás), vagy annak olvasható másolatának a vizsgáztatónál történő leadása, valamint a tanfolyamon való részvétel.

Tájékoztatom, hogy a halászati őri tananyag a NÉBIH honlapján a https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/foldmuv_ig/szakteruletek_fm/vho_fm/halaszat/halaszati_or_tananyag URL címen, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal honlapján érhető el, és onnan letölthető.

A vizsga időpontja a jelentkezők létszámától függően kerül meghatározásra, melyről időben tájékoztatjuk az érdekelteket. Várhatóan a tanfolyamot követő 14. nap. (2017. október 27.)

Tájékoztatom továbbá, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet alapján a

· Halászati őr és társadalmi halőr vizsgáztatásának díja 5000.-

· Halászati őr és társadalmi halőr eskü tételének díja 3000.-

· Halászati őr és társadalmi halőr szolgálati napló díja 3000.-

A tanfolyammal és a vizsgával kapcsolatosan felmerülő további kérdéseikkel kérem, hogy keressék bizalommal a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Halgazdálkodási Hatóság halászati szakügyintézőit az 56/516-810/859-es melléken.

(JNSZMKH Szolnoki Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály))