Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága által tartandó horgászvizsgával kapcsolatosan.

Horgászvizsga

A 133/2013. (XII.29.) VM rendelet 21.§ (1) bekezdése alapján állami horgászvizsgát a kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságán meghirdetett vizsganapon lehet tenni. A kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága köteles negyedévente legalább egy állami horgászvizsga megtartásáról gondoskodni.

Igazgatóságunk a fent említett jogszabályi hely értelmében 2014. év I. negyedévében az alábbi időpontban és bontásokban tart horgászvizsgát.

2014. március 11. 9- 11 óra között 25 fő

2014. március 11. 13-15 óra között 25 fő

A vizsga helye: 5000 Szolnok, Vízpart krt. 32.


Tájékoztatom, hogy a horgászvizsga tananyag a NÉBIH honlapján az alábbi linken érhető el.

https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/foldmuv_ig/szakteruletek_fm/vho_fm/halaszat/horgaszvizsga

A vizsga írásban és szóban történik, amely során a vizsgázónak 30 perc alatt egy teszt és felelet kifejtős adatlapot kell kitöltenie, míg a vizsga második részében szóban a hazai fogható és védett halfajok közül a vizsgázónak 6 halfajt kell felismernie és jellemeznie.

A fent megjelölt vizsganapon alkalmanként 25-25 fő vizsgázhat. A vizsga létszámának feltöltése folyamatos, amely a horgászvizsgát tevők jelentkezésének sorrendje alapján történik.

A vizsgára a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével lehet jelentkezni, amelyet legkésőbb a vizsganapot megelőzően 5 nappal szükséges Igazgatóságunkhoz megküldeni a vizsgadíj befizetését igazoló dokumentum másolatával együtt csatolva.

A vizsga díja 3.500Ft, amelyet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságának 10045002-00301806-00000000 számlaszámára kell befizetni vagy átutalni.

A horgászvizsgával kapcsolatosan felmerülő további kérdéseikkel kérem, keressék bizalommal a Vadászati és Halászati Osztály halászati felügyelőit az 56/516-810- es telefonszámon.

 

(JNSZMKH Földművelésügyi Igazgatósága)