A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 2018. április 13-án halászati őrök és társadalmi halőrök számára tanfolyamot szervez. Az igények felmérése érdekében a tanfolyamon részt venni és vizsgát tenni kívánók részvételi szándékát a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével jelezhetik.

A kitöltött jelentkezési lapok visszaküldési határideje: 2018. április 10. kedd, melyeket postai úton, faxon (56/425-955), vagy elektronikusan a [[[FfhFOywaX6jMMWIWc3pvbG5va2poLmZvbGRtdXZlbGVzdWd5QGphc3ouZ292Lmh1]]] e-mail címre is küldhetik.

A vizsgán történő részvétel feltétele a halászati őri és társadalmi halőri vizsgadíj befizetését igazoló dokumentum (csekkszelvény, átutalás igazolás), vagy annak olvasható másolatának a vizsgáztatónál történő leadása, valamint a tanfolyamon való részvétel.

A halászati őri tananyag a NÉBIH honlapján a

http://portal.nebih.gov.hu/-/informaciok-halaszati-orok-reszere URL címen érhető el és onnan letölthető.

A vizsga időpontja a jelentkezők létszámától függően kerül meghatározásra, melyről időben tájékoztatjuk az érdekelteket. Várhatóan a tanfolyamot követő 14. nap. (2018. április 27.)

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet alapján a

· Halászati őr és társadalmi halőr vizsgáztatásának díja 5000.-

· Halászati őr és társadalmi halőr eskü tételének díja 3000.-

· Halászati őr és társadalmi halőr szolgálati napló díja 3000.-

A tanfolyammal és a vizsgával kapcsolatosan felmerülő további kérdéseikkel kérem, hogy keressék bizalommal a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Halgazdálkodási Hatóság halászati szakügyintézőit az 56/516-810/859-es melléken.

(Agrárügyi Főosztály/ Földművelésügyi Osztály)