A felszámolás alatt álló SZEVIÉP Zrt. fizetésképtelenné válása miatt kárt szenvedett mikro-, kis- vagy középvállalkozásokat megillető ellenszolgáltatás rendkívüli és méltányosságon alapuló, mielőbbi megtérítése érdekében a magyar állam rendkívüli kárrendezés kertében segítséget nyújt a károsultaknak.

2018. március 6-án hatályba lépett a felszámolás alatt álló SZEVIÉP Szerkezet- és Vízépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről szóló 32/2018. (III.5.) Kormányrendelet, mely szerint állami kárrendezésre jogosultak azok a mikro-, kis- vagy középvállalkozások, amelyeknek szerződésből eredő követelésük van a társasággal szemben, azokat a felszámoló nyilvántartásba vette, vagy polgári perben érvényesített, illetve büntetőeljárásban bejelentett polgári jogi igénye áll fenn.

Az állami kárrendezés iránti igény a károsult lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnál, illetve bármely kormányablaknál benyújtható 2018. május 31-ig, amely határidő jogvesztő.

Az igénybejelentéshez csatolni szükséges a követelést alátámasztó dokumentumokat, ezzel egyidejűleg a károsultnak teljes bizonyító erejű magánokiratban kell nyilatkozatot tennie a jogosultságot megalapozó tényekről. Az igénybejelentéshez szükséges formanyomtatványok elérhetők a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal honlapján.

Szolnok, 2018. március 10.

(JNSZMKH Hatósági Főosztály Hatósági és Oktatási Osztály)