Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján a program végrehajtása keretében számos szervezetnek keletkezik adatszolgáltatási kötelezettsége.

A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény értelmében a megyei, fővárosi kormányhivatal az adatgyűjtést végrehajtó szerv kezdeményezésére közigazgatási bírsággal sújtja azt, aki a szabályszerűen elrendelt kötelező statisztikai adatszolgáltatást nem az előírt határidőre teljesíti. A közigazgatási bírság összege természetes személy esetében 200 000 forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében 200 000 forinttól 2 000 000 forintig terjedhet. A bírság kiszabása a jogszabálysértéssel érintett adatszolgáltatásonként történik.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal kéri az érintett szervezeteket, hogy a közigazgatási hatósági eljárás elkerülése érdekében adatszolgáltatási kötelezettségüket az előírt módon és határidőben teljesítsék.

(JNSZM Kormányhivatal Hatósági Főosztály)