Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály ügyfél információ

Ügyfél Információ

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény [továbbiakban: Eüsztv.] 1. § 17a. pontja alapján 2018. január 1-jétől elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezett állami szerv. Ennek értelmében az Eüsztv. 9. § (1) bekezdésében meghatározott kör – többek között a gazdálkodó szervezetek – főszabály szerint a Kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben elektronikus ügyintézésre kötelesek.
Gazdálkodó szervezetnek a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 7. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározottak minősülnek. Figyelem, ebben a körben gazdálkodó szervezet az egyéni vállalkozó is!
Természetes személy ügyfelek részére az elektronikus ügyintézés csupán lehetőség, természetes személy elektronikus ügyintézésre kizárólag törvényben kötelezhető.  Abban az esetben viszont, ha az elektronikus ügyintézést választja, érvényes rá valamennyi vonatkozó jogszabályi előírás.

Az elektronikus ügyintézés során az arra kötelezett a nyilatkozatait csak elektronikus úton teheti meg.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály hivatalos elektronikus elérhetőségei:

  • Hivatali kapu: JH16SZKTFO
  • Cégkapuval, ügyfélkapuval rendelkezők részére: https://epapir.gov.hu/ [https://epapir.gov.hu/ → kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi ügyek→ címzett: Szolnoki Járási Hivatal]

Személyes egyeztetésre, iratbetekintésre a Zöld-Pont Irodában van lehetőség:

A Zöld Pont Irodában leadott kérelmek nem tekinthetők hivatalos elektronikus kérelemnek!

  • Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. 10. emelet 24-es számú iroda helyiség
  • GPS koordináták: N47.17695°    E20.19396°
  • telefon: +3656523343
Ügyfélfogadási rend:
hétfő: 7:30-17:00
kedd: -
szerda: 8:00-16:00
csütörtök: 13:00-16:00
péntek: 8:00-12:00

 

Káresemény esetén éjjel-nappal hívható ügyeleti telefon: +36309670320

Hatáskör, illetékesség
Konzultáció útmutató
Adatszolgáltatások
Formanyomtatványok, kérelmek tartalmi követelményei
Adatbázisok
Díjak
Ügyintézési határidők
Közérdekű adatok

Jelentős környezeti hatással járó jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánított határozatok, illetve környezetvédelmi hatósági szerződések

Adatszolgáltatások
Tájékoztató az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerről (OKIR)
Hulladékgazdálkodási adatszolgáltatások
Kármentesítési információs rendszer
Környezethasználati monitoring információs rendszer
Levegőtisztaság-védelemi adatszolgáltatások

Formanyomtatványok, kérelmek tartalmi követelményei
Iratbetekintés / Ügyirat kiadási bizonylat
Kérelem döntés véglegessé válásához
Előzetes vizsgálat
Előzetes konzultáció
Egységes környezethasználati engedélyezés
Környezeti hatásvizsgálat
Környezetvédelmi felülvizsgálat
Kárelhárítási terv jóváhagyása
Kármentesítés
Hulladékgazdálkodási engedélyezés
Hulladékkezelő létesítmény működési szabályzatának jóváhagyása
Légszennyező források engedélyezése
Zajterhelési határértékek megállapítása
Zajterhelési határértékek betartása alóli felmentés az építés időtartamára
Természetvédelmi engedélyezés
Felszámolási, végelszámolási nyilatkozat, környezeti állapotvizsgálat elbírálása
Melléktermékre vonatkozó feltételeknek való megfelelés tényének igazolása
Konzultáció

Légszennyező források hatásterületének meghatározása
program: Hatastelepit.exe
útmutató: Hatasterulet.pdf

Adatbázisok
Mi van a környezetemben?
Környezetvédelmi hatósági határozatok (HNYR)
(E)PRTR adatbázis -> térképek
IPPC - integrált szennyezés-megelőzés és csökkentés
Európai Környezeti Információs és Megfigyelő Hálózat
Akkreditált szervezetek adatbázisa

Levegőtisztaság-védelem
Légszennyező anyag kibocsátások
Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat - Aktuális levegőminőségi adatok
Az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet hatálya alá tartozó telephelyek listája

Hulladékgazdálkodás
Hulladékgazdálkodási adatok
Hulladékkezelői engedélyek

Természetvédelem
Természetvédelmi Információs Rendszer (TIR)
Védett természeti területek
Országos jelentőségű, egyedi jogszabállyal védett természeti területek
Helyi jelentőségű védett természeti területek

NATURA 2000
Natura 2000.eu
Az Európai Unió ökológiai hálózata
Helyrajzi számok

térképek:
Madárvédelmi területek
Természet-megőrzési területek

Díjak

Eljárásokért fizetendő díjak
Igazgatási szolgáltatási díjak
Környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdések vizsgálatának díja

Felügyeleti díjak
Az egységes környezethasználati engedélyköteles létesítményekre vonatkozó felügyeleti díjak
A hulladékgazdálkodók által fizetendő felügyeleti díj

Számlázással kapcsolatos tájékoztatást az 56/795-719 telefonszámon adunk.

Ügyintézési határidők

Jogorvoslati lehetőségek

 

(JNSZMKH Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály)