Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály ügyfél információ

Ügyfél Információ

Zöld-Pont Iroda:

- Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. 10. emelet 24-es számú iroda helyiség

- GPS koordináták: N47.17695°    E20.19396°

- telefon: +3656523343


- Ügyfélfogadási rend:

hétfő: 7:30-17:00

kedd: -

szerda: 8:00-16:00

csütörtök: 13:00-16:00

péntek: 8:00-12:00


Káresemény esetén éjjel-nappal hívható ügyeleti telefon: +36309670320

Hatáskör, illetékesség

Konzultáció útmutató

Adatszolgáltatások

Formanyomtatványok, kérelmek tartalmi követelményei

Adatbázisok

Díjak

Ügyintézési határidők

Közérdekű adatok

Jelentős környezeti hatással járó jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánított határozatok, illetve környezetvédelmi hatósági szerződések

Adatszolgáltatások

Tájékoztató az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerről (OKIR)

Hulladékgazdálkodási adatszolgáltatások

Kármentesítési információs rendszer

Környezethasználati monitoring információs rendszer

Levegőtisztaság-védelemi adatszolgáltatások

Formanyomtatványok, kérelmek tartalmi követelményei

Iratbetekintés / Ügyirat kiadási bizonylat

2017. december 31. napja előtt indult eljárások esetén

2018. január 1. napját követően indult eljárások esetén

Kérelem döntés jogerőre emelkedéséhez (2017. december 31. napja előtt kiadott döntések esetén)

Kérelem döntés véglegessé válásához (2018. január 1. napját követően kiadott döntések esetén)

Felszámolási/végelszámolási nyilatkozat:

A hulladék kezelésének (hasznosítás, ártalmatlanítás és ezt megelőző előkészítés) engedélykérelme

A hulladék szállításának, közvetítésének és kereskedelmének engedélyezéséhez benyújtandó dokumentum

A közvetítő és a kereskedő nyilvántartásba vétele

Kérelem üzemi létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítására

Bejelentés üzemi, szabadidős zajforrás zajkibocsátásának megváltozásáról

 

Légszennyező források hatástávolságának meghatározása

 

Adatbázisok

Mi van a környezetemben?

Környezetvédelmi hatósági határozatok (HNYR)

(E)PRTR adatbázis -> térképek

IPPC - integrált szennyezés-megelőzés és csökkentés

Európai Környezeti Információs és Megfigyelő Hálózat

Levegőtisztaság-védelem

Levegőtisztaság-védelmi mérésekre akkreditált szervezetek adatbázisa

Légszennyező anyag kibocsátások

Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat - Aktuális levegőminőségi adatok

Az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet hatálya alá tartozó telephelyek listája

Hulladékgazdálkodás

Hulladékgazdálkodási adatok

Hulladékkezelői engedélyek

Természetvédelem

Természetvédelmi Információs Rendszer (TIR)

Védett természeti területek

Országos jelentőségű, egyedi jogszabállyal védett természeti területek

Helyi jelentőségű védett természeti területek

NATURA 2000

Natura 2000.eu

Az Európai Unió ökológiai hálózata

Helyrajzi számok

térképek:

Madárvédelmi területek

Természet-megőrzési területek 

Díjak

Eljárásokért fizetendő díjak

Igazgatási szolgáltatási díjak

Környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdések vizsgálatának díja

Felügyeleti díjak

hulladékgazdálkodók által fizetendő felügyeleti díj

egységes környezethasználati engedélyköteles létesítményekre vonatkozó felügyeleti díjak

számlaszám: MÁK 10045002-00335694-00000000

Számlázással kapcsolatos tájékoztatást az 56/795-719 telefonszámon adunk.

Ügyintézési határidők

(JNSZMKH Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály)