Január 1-jétől a kormányhivatalok életében jelentős változások történtek, a szerkezeti módosítások mellett létre jött az állami tisztviselői kar és jelentősen emelkedtek az illetmények. Mindezekről Dr. Kállai Mária kormánymegbízott tájékoztatta a megyei sajtó képviselőit.

Január 1-jétől a kormányhivatalok életében jelentős változások történtek, a szerkezeti módosítások mellett létre jött az állami tisztviselői kar és jelentősen emelkedtek az illetmények. Mindezekről Dr. Kállai Mária kormánymegbízott tájékoztatta a megyei sajtó képviselőit.

Az elmúlt évben lezajlott a központi hivatalok és háttérintézmények tevékenységének felülvizsgálata, amelynek eredményeként feladataikat ettől az évtől a megyei kormányhivatalok és az ágazati minisztériumok látják el.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal létszáma 2017. január 1-jével nőtt, hiszen ide csatlakozott a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megyei kirendeltsége 41 fővel, 6 mérésügyi szakember, akik eddig Hajdú-Bihar megyéhez tartoztak és egy halászati szakember. Így a megyei kormányhivatal létszáma január 1-jétől 1507 főre nőtt.

A MVH megyei feladatainak átkerülésével egy új főosztály jött létre az Agrár és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály. Az Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály elnevezése rövidebbre változott január 1-jétől, már csak Hatósági Főosztály, ahová átkerült a Bányászati Osztály, (régebben a Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztálynál volt), valamint a régi Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály önállóságának megszűnése révén az Igazságügyi, a Szociális és Gyámügyi Osztály is.

A régi Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztályból Társadalombiztosítási Főosztály maradt két osztállyal, több feladat a megyeszékhely járásához került munkatársakkal együtt osztályszerkezetben.

A költségtakarékos és hatékony közigazgatás megvalósításának egyik eszköze a járási hivatalok megerősítése, feladatkörük bővítése. A központi hivatalok megszűnésével, illetve beolvadásával a hatósági első fokú döntések jelentős része a járási hivatalokba került, a másodfokúak pedig a megyei szintre.

Ennek a célkitűzésnek megfelelően jelentős szervezeti átrendeződés is történt a kormányhivatalokon belül. A döntés eredményeként több főosztály a megyeszékhely járási hivatalának szervezetébe integrálódott. A feladatokkal együtt a kollegák is átkerültek a járásokhoz, amelyek munkatársi létszáma ennek következtében nőtt. Ennek eredményeként a Szolnoki Járási Hivatalban az eddigi 213-ról 539-ra nőtt a dolgozók száma. A Szolnok Járási Hivatalban lehet intézni január 1-jétől pl. a lakáscélú támogatásokkal összefüggő ügyeket, vagy a közúti gépjármű-közlekedéssel kapcsolatos ügyeket, mint pl. a műszaki vizsgáztatás.

A Szolnoki Járási Hivatal szervezetébe került a Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály. Ehhez az egységhez csatlakozott a Foglalkoztatási Főosztálytól a Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály, az új mérésügyi szakemberek is itt alkotnak egy osztályt, valamint a már járásnál meglévő foglalkoztatási osztály is ebben a szervezeti keretben dolgozik tovább. Az új elnevezése a főosztálynak Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály. A Szolnoki járás keretien belül végzi munkáját a Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály egy része is.

Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztálytól a földművelésügyi terület, a növény-és talajvédelmi feladatok, vetőmag- és szaporítóanyag-felügyeleti feladatok, egyes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok kerültek át a járáshoz Agrárügyi Főosztály néven. És végül a tavaly 2015. április 1-jétől a kormányhivatalhoz került Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály teljes csapata is e szervezeti keretek között dolgozik. A szervezeti változás nem érinti az eddig megszokott ügyintézést, az ügyfélfogadás helyszínei változatlanok.

Az államigazgatásban dolgozók javadalmazásának reformja, az ágazati életpálya kialakítása már az elmúlt évben megkezdődött, elsőként július 1-jétől a járási hivatalokban dolgozók, amely ettől az évtől a megyei kormányhivatalok teljes munkatársi állományánál folytatódik.

A járási hivatalok munkatársainak illetményemelkedése 2016. július 1-jétől felsőfokú végzettségűek esetén 34%, középfokú végzettséggel rendelkező ügyintéző és ügykezelőké több mint 50%-os, járásokban dolgozó vezetők esetén pedig 14%.

A kormányhivatalok megyei szintjén a legnagyobb arányú illetményemelkedés a középfokú végzettségű általános ügyintézők és az ügykezelők körében lesz - átlagosan 40, illetve 50 százalék. A felsőfokú végzettségű ügyintézők mintegy 15 százalékos illetményemelkedéssel számolhatnak, a vezető beosztású munkatársak esetében 10 százalékos átlagos bérnövekedés várható.

A sajtótájékoztató után immár ötödik alkalommal kötetlen program keretében köszönte meg Dr. Kállai Mária kormánymegbízott, Kovács Sándor a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke és Szalay Ferenc Szolnok Megyei Jogú Város polgármestere a megyei sajtó képviselőinek és az országos médiumok megyei tudósítóinak az elmúlt évben végzett korrekt munkáját. Reményüket fejezték ki, hogy 2017-ben is hasonlóan jó partneri kapcsolat jellemzi majd a médiumokkal való együttműködést.

(Kormánymegbízotti Kabinet)