Szervezetten működik a megyei védelmi bizottság, a feladatait pedig hiánytalanul és sikeresen végzi – jelentette ki dr. Berkó Attila kormánymegbízott a testület első idei ülésén, a szolnoki megyeházán.

A bizottság elnöke elmondta, a szervezet 2018-as működési támogatása és kiadásai maradéktalanul fedik egymást, így a tavalyi év rendkívül stabilnak bizonyult. A testület elfogadta idei új pénzügyi tervét is, amelyről dr. Berkó Attila úgy fogalmazott: annak megalkotásakor a vezérelv az áttekinthetőség és a koherencia volt.Az ülésen dr. Varga Attila a HM Védelmi Igazgatási Főosztály részéről tájékoztatta a bizottságot a Honvédelmi Minisztérium változásairól, a Zrínyi 2026 aktualitásairól, területi feladatokról, valamint a bizottságot érintő jogszabályi módosításokról. Az ezredes, főosztályvezető felhívta a figyelmet a nyári időszakban várható intenzív katonai gyakorlatokra, melyek a megyei igazgatási szervek tevékenységét is érinthetik.

Az ár- és belvíz elleni védekezésben fontos a polgári védelem bevonása, és önkéntesek toborzása – hangsúlyozta Matuska Zoltán tűzoltó ezredes. A megyei katasztrófavédelmi igazgató emellett 2019-es célként a helyi rendezvények balesetmentességét és az iskolai tűzvédelmet emelte ki.A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság javaslatára a bizottság kezdeményezte egy speciális munkacsoport felállítását árvízi tározók létesítéséhez, melyet a következő ülésre készítenek elő.

Molnár János honvédségi parancsnok toborzásról szóló tájékoztatójában ismertette: évről-évre népszerűbb az iskolások körében a honvédelmi életpálya. Mint mondta, szeretnék megmutatni a fiataloknak, hogy érdemes a katonai pályát választani.

A szmoghelyzettel kapcsolatos teendőkről, a lakosság és az intézmények tájékoztatásáról Semsey Sándorné környezetvédelmi szakügyintéző beszélt a bizottságnak.

Nyugdíjba vonulásával befejezte tevékenységét a védelmi bizottságban Bak Sándor, a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója. Munkáját a testület nevében Dr. Berkó Attila bizottsági elnök köszönte meg, a feladatait átvevő Szabó Jánosnak jó munkát kívánt.

(JNSZMKH Kormánymegbízotti Kabinet)