KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00046

 

 

 

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal vezette konzorcium

Sajtóközlemény

Hatósági eljárások és hatósági jogalkalmazási gyakorlat felülvizsgálata és egyszerűsítése

 

A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00046 kódjelű „Hatósági eljárások és hatósági jogalkalmazás gyakorlat felülvizsgálata és egyszerűsítése” projekt alapvető célja, hogy a hatóságok némely esetben túlzottan bürokratikus eljárásait felülvizsgálja és javaslatot tegyen azok egyszerűsítésére, illetve megszüntetésére, továbbá támogassa a hatósági eljárások gyors lefolytatását, módszertani, informatikai és a legújabb technikai megoldásokat alkalmazó, ellenőrzésekhez használt eszközökkel

Az egyszerűsítés érdekében felülvizsgálatra kerül több mint ezerötszáz törvény és több mint kétezer kormányrendelet, amely több tízezer oldalnyi joganyagot jelent. A projekt végrehajtása során elért eredmények mind közvetlenül, mind közvetetten – a hatóság tevékenységének egyszerűsítése és gyorsítása által – az állampolgárok ügyintézésére jelentős hatással lesznek. A projekt megvalósítása során – többek között – megtörténik a hatósági eljárásokhoz kapcsolódó kérelmek és formanyomtatványok egységesítése annak érdekében, hogy az állampolgárok a mindennapi ügyintézés során jóval egyszerűbben intézhessék ügyeiket. A projekt részeként emellett az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseinek informatikai fejlesztésére is sor kerül, amely nyomán az adatszolgáltatás egyszerűbbé és gyorsabbá válik, csökkentve ezzel a hatóságok adminisztratív terheit, továbbá átláthatóbbá válik a hatósági tevékenység folyamata. A hatósági ellenőrzés modernizálásának fontos elemeként új, korszerű eszközök beszerzésére is sor kerül, amelyek segítségével a jelenleg használt 15-20 éves eszközök lecserélése, illetve a közigazgatásban még nem használt eszközök beszerzése is megvalósul.

 

(Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal)