A Human Operator Munkaügyi és Személyzeti Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság közreműködésével szervezett munkavégzés során a ki nem fizetett ellenszolgáltatással megkárosítottak lehető leggyorsabb megsegítése érdekében az állam pénzbeli segítséget nyújt.

 

A 2018. január 15-én hatályba lépett a Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről szóló 488/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet szerint állami kárrendezésre jogosult az az állampolgár, aki 2017. május 1. és 2017. június 30. közötti időszakban a Human Operator Zrt. közreműködésével szervezett munkavégzésben vett részt, és ezen munkájáért ellenszolgáltatás részére nem került kifizetésre.

Az állami kárrendezés iránti kérelem személyesen bármely kormányablaknál, illetve a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalnál (cím: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.) benyújtható 2018. június 30-ig, amely határidő jogvesztő. A kérelemhez csatolni kell a munkavégzést igazoló, valamint a jogosultságot alátámasztó dokumentumokat. Ha a kérelmező a jogosultságot alátámasztó írásbeli dokumentummal nem rendelkezik, a hiányzó dokumentumokat egyoldalú nyilatkozattal pótolhatja.

Amennyiben a Kormányhivatal megállapítja a kérelmező jogosultságát az állami kárrendezésre, a kárrendezés összegét a Magyar Államkincstár folyósítja részére.

(JNSZMKH Kormánymegbízotti Kabinet)