A 2018/2019. tanév október-novemberi érettségi vizsgáira 2018. augusztus 22. és szeptember 5. között lehet jelentkezni, közép- és emelt szinten egyaránt.

Azok, akik tanulói jogviszonnyal rendelkeznek és érettségi bizonyítványt még nem szereztek, valamint azok, akik tanulói jogviszonnyal és érettségi bizonyítvánnyal is rendelkeznek, Jász-Nagykun-Szolnok megyében az alábbi kijelölt intézmények valamelyikében adhatják le jelentkezésüket:

- Lehel Vezér Gimnázium (Jászberény, Szentháromság tér 1.)

- Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Jendrassik György Gépipari Szakgimnáziuma (Szolnok, Baross u. 37.)

- Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Pálfy-Vízügyi Szakgimnáziuma (Szolnok, Tiszaparti sétány 2-3.)

A jelentkezők számára a jelentkezési lapot a vizsgaszervező intézmény biztosítja.

Azok számára, akik középiskolai tanulói jogviszonnyal már nem rendelkeznek, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal működtet érettségi vizsgabizottságot és szervez vizsgát. Nekik az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) található jelentkezési lapot kell kitöltve, aláírással ellátva, a szükséges mellékletekkel együtt személyesen vagy ajánlott/tértivevényes postai küldeményben, illetve ügyfélkapun keresztül eljuttatni a fent megjelölt határidőre a Kormányhivatal Hatósági és Oktatási Osztályára (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.). A jelentkezési lap kitöltéséhez a Hatósági és Oktatási Osztály munkatársai személyesen, telefonon vagy e-mailben is segítséget nyújtanak.

A vizsgadíj befizetéséhez ezek a jelentkezők ugyanitt kérhetnek csekket, de banki átutalással is befizethetik az összeget az Oktatási Hivatal számlaszámára (Magyar Államkincstár 10032000-00282637-00000000). A befizetést igazoló feladóvevényt vagy a bank által igazolt átutalási megbízást a jelentkezési laphoz szintén csatolni kell.

A vizsgadíj mértéke:

- középszintű vizsga esetében 21 000 Ft/vizsgatárgy

- emelt szintű vizsga esetében 35 000 Ft/vizsgatárgy

Kérjük, hogy a jelentkező minden esetben tájékozódjon arról, díjköteles-e számára az érettségi vizsga.

Az írásbeli vizsgákra 2018. október 12. és október 29. között kerül sor, vizsgatárgyanként országosan egységes időpontokban – az Oktatási Hivatal honlapján a vizsganapokról már most lehet tájékozódni. Az emelt szintű szóbeli vizsgák 2018. november 8. és november 12. között, a középszintű szóbeli vizsgák pedig 2018. november 19. és november 23. között zajlanak.

További információ:

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági és Oktatási Osztály: 56/795-734, [[[uHlXmBh3jcmaG9sbG8ua2F0YWxpbkBqYXN6Lmdvdi5odQ==]]]

- Oktatási Hivatal honlapja: www.oktatas.hu

(JNSZMKH Hatósági Főosztály Hatósági és Oktatási Osztály)