A 2017/2018. tanév október-novemberi érettségi vizsgáira 2017. augusztus 21. és szeptember 5. között lehet jelentkezni, közép- és emelt szinten egyaránt.

Azok, akik tanulói jogviszonnyal rendelkeznek és érettségi bizonyítványt még nem szereztek, valamint azok, akik tanulói jogviszonnyal és érettségi bizonyítvánnyal is rendelkeznek, Jász-Nagykun-Szolnok megyében az alábbi kijelölt intézmények valamelyikében adhatják le jelentkezésüket:

  • Karcagi Szakképzési Centrum Nagy László Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (Kunhegyes, Kossuth Lajos út 30-32.)
  • Lehel Vezér Gimnázium (Jászberény, Szentháromság tér 1.)
  • Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Jendrassik György Gépipari Szakgimnáziuma (Szolnok, Baross u. 37.)
  • Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Pálfy-Vízügyi Szakgimnáziuma (Szolnok, Tiszaparti sétány 2-3.)

A jelentkezők számára a jelentkezési lapot a vizsgaszervező intézmény biztosítja.

Azok számára, akik középiskolai tanulói jogviszonnyal már nem rendelkeznek, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal működtet érettségi vizsgabizottságot és szervez vizsgát. Nekik az Oktatási Hivatal honlapján található jelentkezési lapot kell kitöltve, aláírással ellátva, a szükséges mellékletekkel együtt személyesen vagy ajánlott/tértivevényes postai küldeményben eljuttatni a fent megjelölt határidőre a Kormányhivatal Hatósági és Oktatási Osztályára (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.). A jelentkezési lap kitöltéséhez a Hatósági és Oktatási Osztály munkatársai személyesen, telefonon vagy e-mailben is segítséget nyújtanak.

A vizsgadíj befizetéséhez ezek a jelentkezők ugyanitt kérhetnek csekket, de banki átutalással is befizethetik az összeget az Oktatási Hivatal számlaszámára (Magyar Államkincstár 10032000-00282637-00000000). A befizetést igazoló feladóvevényt vagy a bank által igazolt átutalási megbízást a jelentkezési laphoz szintén csatolni kell.

A vizsgadíj mértéke:

- középszintű vizsga esetében 19 000 Ft/vizsgatárgy

- emelt szintű vizsga esetében 32 000 Ft/vizsgatárgy

Kérjük, hogy a jelentkező minden esetben tájékozódjon arról, díjköteles-e számára az érettségi vizsga.

Az írásbeli vizsgákra 2017. október 13. és október 27. között kerül sor, vizsgatárgyanként országosan egységes időpontokban – az Oktatási Hivatal honlapján a vizsganapokról már most lehet tájékozódni. Az emelt szintű szóbeli vizsgák 2017. november 9. és november 13. között, a középszintű szóbeli vizsgák pedig 2017. november 20. és november 24. között zajlanak.

További információ:

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági és Oktatási Osztály: 56/795-734, [[[eRcTEPt2JNbGFrYXRvc25lLmthdGFsaW5AamFzei5nb3YuaHU=]]]

- Oktatási Hivatal honlapja: www.oktatas.hu

(Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági és Oktatási Osztály)