A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztálya állami horgászvizsgát szervez.

A 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 21. § (1) bekezdése alapján, állami horgászvizsgát a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztályán (5000 Szolnok, Vízpart krt. 32.) meghirdetett vizsganapon lehet tenni. A halgazdálkodási hatóság köteles kéthavonta legalább egy állami horgászvizsga megtartásáról gondoskodni.

Hivatalunk a fent említett jogszabályi hely értelmében, 2017 februárjában 1. alkalommal az alábbi időpontban és bontásokban tart horgászvizsgát:

2017. február 28. 9-11 óra között 15 fő

2017. február 28. 13-15 óra között 15 fő

A vizsga helye: 5000 Szolnok, Vízpart krt. 32.

Tájékoztatom, hogy a horgászvizsga tananyag a NÉBIH honlapján a

https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/foldmuv_ig/szakteruletek_fm/vho_fm/halaszat/horgaszvizsga URL címen, valamint Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal honlapján a jelentkezési lap mellet feltöltve érhető el.

A vizsga írásban és szóban történik, amely során a vizsgázónak 45 perc alatt egy teszt és felelet kifejtős adatlapot kell kitöltenie, míg a vizsga második részében szóban a hazai fogható és védett halfajok közül 10 halfajt kell felismernie és jellemeznie.

A fent megjelölt vizsganapon alkalmanként 15-15 fő vizsgázhat. A vizsga létszámának feltöltése folyamatos, amely a beérkező jelentkezési lapok sorrendje alapján történik.

A vizsgára a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével lehet jelentkezni, amelyet aláírva legkésőbb a vizsganapot megelőző 7 nappal szükséges Hivatalunkhoz megküldeni (postai vagy elektronikus úton, illetve személyesen) akként, hogy a vizsga díjának befizetését igazoló dokumentum jól olvasható másolati példányát is szükséges csatolni.

Az állami horgászvizsga díja felnőtt horgász esetében 3.500 Forint, állami horgászvizsga díja gyermek és ifjúsági horgász részére 1.000 Forint, amelyet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 10045002-00301806-00000000 számlaszámára kell befizetni vagy átutalni. (A befizetésnél, átutalásnál kérjük feltüntetni közleményként: vizsgadíj, valamint a befizető nevét, pontos címét.)

A horgászvizsgával kapcsolatosan felmerülő további kérdéseikkel kérem, keressék bizalommal a Földművelésügyi Osztály halászati szakügyintézőit az 56/ 516-810 /859 mellékű telefonszámon.

(JNSZMKH Szolnoki Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály)