Bizalomra épülő közigazgatást szeretnénk létrehozni, amely segítségével számos eljárást tehetünk egyszerűbbé – mondja a Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormánymegbízott, aki értékelte a megyei közigazgatás előző évét, beszélt a 2020-as változásokról, és kitért családtámogatási, környezetvédelmi, és országos kérdésekre is.


- Tegyük fel: lejárt a személyi igazolványom, és bemegyek egy megyei kormányablakba megújítani. Mennyi idő alatt „úszom meg” az ügyintézést?

Néhány dolgot érdemes leszögezni. Ha Jász-Nagykun-Szolnok megyei lakosként az ország másik végében lévő kormányablakba megy, vagy – fordított esetben – egy nyugat-magyarországi ügyfél nálunk kér új igazolványt, ugyanazt a típusú és minőségű szolgáltatást kapja meg. Éppen ez az egyesített kormányablakok egyik fontos eleme: amellett, hogy egy helyen több ügy intézhető, bizonyos ügytípusok – ilyen a személyi igazolvány is – Magyarország bármely kormányablakában megindíthatóak. Jelenleg az ügyintézés teljes ideje országos átlagban kicsivel több, mint fél óra, ebben benne van a várakozási idő is. Ezzel nemzetközi összehasonlításban is kimagaslóan jónak számít a magyar rendszer. Számunkra külön öröm, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megyében az átlagos teljes ügyintézési idő harminc percen belül van. Vagyis aligha kell tartani a kormányhivatali ügyintézéstől, már csak azért sem, mert törekedtünk modern és barátságos ügyfélteret kialakítani a kormányablakokban. Az említett példáról pedig csak annyit: a személyi igazolvány igénylése megyénkben az egyik leggyakoribb ügytípus, intézése még az átlagnál is kevesebb idő alatt várható.

- Azért kérdezem, mert év közben olvasni lehetett létszámstoppról, órákra duzzadó várakozási időről, és arról, hogy kevés az ügyintéző. Miről volt itt szó, és miért nem érintette megyénket?

Messzire vezet, de lássunk tisztán a kérdésben. 2019 tavaszán változott a kormányhivatalokban dolgozók jó részének kinevezése: állami tisztviselőből kormánytisztviselők lettek. Akik a kinevezés-módosítást nem írták alá – megyénkben főleg nyugdíj előtt álló munkatársak – végkielégítéssel távoztak. Ez nem számít újdonságnak, és Jász-Nagykun-Szolnok megyében mindig is figyeltünk rá, hogy a feladatokat és a létszámot ne terhelje aránytalanság. Részben ezért sem tapasztalhattak nálunk megnövekedett ügyintézési időt. Más kérdés, hogy egyes kormányhivatalokban többet kell várni, míg sorra kerülünk. Ezek jellemzően olyan települések, ahol a lakóhellyel rendelkezőkön kívül számos dolgozni bejáró, egyetemista, turista veszi igénybe a szolgáltatásokat. Ez okozhatott hosszabb sorokat, ám bizonyos eseteket leszámítva ez sem nevezhető tömeges jelenségnek, és mára nem is hallani ilyenről.

- 2020. március 1-től mégis újfent változnak a kormányhivatal feladatai. Miért van erre szükség?

A közigazgatás nem állóvíz; folyamatosan változik aszerint, hogy mit várnak el tőlünk ügyfeleink. Erre tekintettel a Miniszterelnökség a kormány asztalára tett egy jogszabálycsomagot, amely azokon a területeken fogalmaz meg módosító javaslatokat, ahol könnyíteni lehet az eljárásokon. Vagyis bürokráciacsökkentést hajtunk végre. Fontos változás, hogy egyszintűvé válik a területi közigazgatás: az elsőfokú döntésekkel szemben a törvény hatályba lépése után a bírósághoz kell fordulni. Az általános szabálysértési hatóság a rendőrség lesz, és több gyámügyi és gyermekvédelmi feladatkörünk kerül a települési jegyzőkhöz. Ellenben az építési hatósági ügyeket egységesítik; ezt a feladatot a kormányhivatalok látják majd el. De a leginkább ügyfélközpontú változás az lesz, hogy számos eddig eljárásköteles ügy válik „csak” bejelentés-kötelessé. Ez utóbbi kapcsán látszik nagyon világosan, hogy a cél nem csupán a bürokrácia visszametszése, hanem hogy működésünk egy részét a nálunk ügyet intézők bizalmára alapozzuk. Gyorsabb, kényelmesebb ügyintézést szeretnénk, ebben pedig teret adunk az állampolgároknak, építünk a jóhiszeműségükre.

- Állampolgárként tehetek-e én is azért, hogy gyorsabban haladjon az ügyintézésem?

Több száz ügy van már most is, amelyet interneten, ügyfélkapun keresztül, bárhonnan lehet intézni, ezek köre szinte napról-napra bővül. A jövő az e-ügyintézésé, hiszen nyilvánvalóan a legkényelmesebb és a leghatékonyabb megoldás, ha bárki otthonról a számítógépe, vagy a telefonja segítségével bonyolíthatja ügyeit. Természetesen vannak olyan ügyek, amelyekhez később is muszáj lesz bemenni a kormányablakokba, de ezek esetében is van lehetőség elébe menni a dolgoknak. Ügyfélkapus felületen időpontot lehet foglalni; ez pár percbe és néhány kattintásba kerül, ami után sorszámhúzás nélkül, a magunk által választott időpontban várnak majd az ügyintézők. Ez nemcsak gyors, de tervezhető ügymenetet is biztosít. Nagy előrelépésnek tartom e vonatkozásban a nemrég megjelent, Kormányablak nevű mobiltelefonos alkalmazást is. Az applikációval meg lehet nézni, hogy az ország bármely kormányablakában, tetszőlegesen kiválasztott ügytípusban, várhatóan mennyi idő alatt lehet sorra kerülni. Ezek segítségével érdemben rövidíthető az ügyintézéssel töltött idő.

- Visszatérve az évközi eseményekhez: július 1-én életbe lépett a családvédelmi akcióterv több pontja is, melynek végrehajtása részben a kormányhivatalokra hárul. Hogyan oldották meg ezt a feladatot, és hogy áll most a program megyénkben?

A családok támogatását kiemelt nemzeti ügynek tarjuk, így az akcióterv végrehajtásából adódó feladatokat nem teherként, hanem hivatásként kezeltük. A kormányhivatal az összes támogatási forma hozzáférésében közreműködik, ami jelentősen emelte az ügyfélforgalmunkat. Csak az akciótervvel kapcsolatban már mintegy ötezer-ötszáz ügyfelünk van, közel ötezer hatósági igazolványt már ki is adtunk, és a program népszerűsége töretlen. Minderre időben fel kellett készülni. Már tavasszal, hónapokkal az akcióterv hatályba lépése előtt elkezdtük a családtámogatási területen dolgozó munkatársak felkészítését, így az „ügyfélroham” nem ért bennünket felkészületlenül. Azt mondhatom, hogy a bővülő ügyfélszám ellenére zökkenőmentes maradt a feladatellátásunk a területen, és összességében is jól vettük a feladatot.

- A kormányhivatal törekszik a vállalkozások jó partnere lenni – ezt Ön mondta nemrég egy konferencián. Miért fontos ez hivataluknak?

Kétfelől is meg lehet közelíteni a kérdést. Először is azért, mert engedélyezési hatósági mivoltunkból eredően sok megyei vállalkozás az ügyfelünk. Ha fejleszteni szeretnének, akkor az arra vonatkozó építésügyi, biztonsági, környezetvédelmi, stb. engedélyeket a kormányhivatal valamely egységénél kell kérniük. Ez a dolog technikai része. Emellett pedig van egy elvi része is, mert abból indulunk ki, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megye egy értékekkel teli része az országnak, és ezen értékek kibontakozásához nagyban hozzájárul térségünk vállalkozásainak sikeressége. Bővíteni, beruházni akkor fognak, ha megvan az ezt támogató környezet. Mi ennek részeként gyors, hatékony eljárásokat biztosítunk. Ha a folyamatban részt vevők java erre törekszik – és úgy tűnik, most ez a helyzet –, az hosszabb távon bővülő megyei gazdaságot, új munkahelyeket eredményez. És ebbe nem csak a nagyvállalatok értendőek, idén számos megyei kis- és középvállalkozással dolgoztunk együtt. Példaként említhető egy munkaerőpiaci projekt megvalósítása, amely keretében kifejezetten a kisebb cégeknél próbáltuk, és tudtuk is serkenteni a foglalkoztatást.

- Ha már foglalkozás, hogy állunk ezen a téren, sikerült-e előre lépni 2019-ben?

Abból kell kiindulnunk, hogy ma Magyarországon szinte teljes foglalkoztatottság van, három és fél százalék körüli munkanélküliséggel. Jász-Nagykun-Szolnok megye ettől alig van lemaradva, és csekély már azoknak a száma, akik bevonhatóak a munkaerőpiacra, így nagyságrendbeli javulás a foglalkoztatásban már nem várható. Ugyanakkor az is igaz, hogy amíg egy valaki is van, aki szeretne dolgozni, de valamilyen okból nem kapott munkát, addig az államnak lesz feladata. Látni kell, hogy minden egyes álláshely mögött egy ember, egy család megélhetése húzódik, ezért a jövőben is azon dolgozunk, hogy minél több versenyképes munkahely jöjjön létre. A 2019-es esztendő sikertörténete volt a munkaerőpiaci reform végrehajtása nevű, Pénzügyminisztérium által irányított országos program. Lényege, hogy úgy alakítottuk át a munkaügyi hivatalokat, hogy azok a munkaadók és munkakeresők egyéni igényei szerint közvetítsék a munkaerőt. Megyénkben a rejtett munkaerő ezen módszerrel való feltárása olyannyira eredményes volt, hogy közel négyezer új piaci álláskeresőt tudtunk elérni. Munkatársaink nagy munkát végeztek, hogy mindezt megvalósíthassuk.

- Mi a helyzet a közfoglalkoztatással?

Valóban, még mindig mérhető számban dolgoznak megyénkben közfoglalkoztatásban. Az világos, hogy ez a forma sokat tett azért, hogy áttörést érjünk el a foglalkoztatásban, és jól segítette a tartós munkanélküliek visszatérését a munka világába. Közfoglalkoztatás valamilyen formában ezután is lesz, a hangsúly inkább az arányokon van. A kormány mindig is átmeneti állapotként kezelte a közfoglalkoztatást, és a cél a munkaerőpiacra történő kilépés volt. Jász-Nagykun-Szolnok megyében azt tudjuk elmondani, hogy míg öt évvel ezelőtt több mint huszonnégyezren keresték kenyerüket közfoglalkoztatottként, 2019-ben már kevesebb, mint hatezren.

- Más téma: Benkő Tibor honvédelmi miniszter és ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász is tartott előadást 2019-ben a kormányhivatal szervezésében. Milyen apropóból tartották ezeket?

Mindig jó érzés, ha megyénket értékes szakmai programokkal tudjuk előtérbe helyezni. Idén is számos jó kezdeményezésnek lehettünk gazdái, amelyek közt külön megtisztelőek voltak a nevezett rendezvények, hiszen két nemzetközileg elismert szaktekintély volt a vendégünk. Mind a honvédelem, mind a nemzetközi és uniós jog – melyekről ezek az előadások szóltak – közvetlenül kapcsolódik munkánkhoz, az ebbéli többlettudás értékes számunkra. Emellett fontosnak tartom, hogy mi, akik az államigazgatásban dolgozunk, összefüggéseiben lássuk a világ folyamatait, és benne hazánk szerepét.

- Az idei évre környezetbarát szemléletváltást hirdettek a kormányhivatalban. Ez hogyan sikerült?

Kulcsfontosságúnak tartom, hogy előrelépést érjünk el a környezetvédelemben. Szakmailag is érintettek vagyunk, lévén a környezet- és természetvédelem külön főosztályt ad a kormányhivatalnak. Megyénkben mi vagyunk az a hatóság, aki a természet épségét hivatalból is védi. Hagyományos résztvevői vagyunk országos és nemzetközi környezetvédelmi programoknak, ami az újdonság, hogy igyekszünk alakítói is lenni a folyamatnak. Rendezvényeken mutatjuk be, hogyan lehetünk környezettudatosak. A közösségi oldalunkon külön kampányt is indítottunk, ahol „zöld tippeket” adtunk: egyszerű házi eljárásokat mutattunk be, amellyel nagyban tehermentesíthetjük környezetünket. És természetesen jó példát is mutatunk, saját rendezvényeiken igyekszünk újrahasznosítható eszközöket használni. Jó, ha észben tartjuk: megyénk páratlan természeti értékekkel is rendelkezik, amelyeket óvni kell.

- Hogyan lehet összefogni egy ilyen széles feladatkörű szervet?

Mindnyájunkban közös, hogy munkákkal az állampolgárokat szolgáljuk. Ez már egy jó kiindulási alap. Persze feladatköreink sokrétűek, ráadásul ezernégyszáz fős létszámunkkal a megye egyik nagy munkáltatója is vagyunk, de a hivatali rendszert az elmúlt években már megfelelően kialakítottuk. Emellett természetesen törekszünk erősíteni a belső egységünket, amit a munkatársak családsegítő támogatásától kezdve a szabadidős programokig széles skálán igyekszünk megvalósítani.

- Megyei kormánymegbízottként hogyan összegezné a mögöttünk hagyott esztendőt, és mit vár 2020-tól?

Az évet a szorgos munka jellemezte, amelyben végig kiegyensúlyozottan működtünk, és úgy vélem, összességében sikeres évet zártunk. Jövőre nagy változások várnak a magyar közigazgatásra, és nekünk is új helyzetekhez kell majd alkalmazkodnunk. Azonban munkatársaink már számtalanszor bizonyították rátermettségüket, ezért meggyőződésem, hogy szakmai tudásunkkal 2020-ban azért tudunk dolgozni, hogy ügyfeleink a lehető legjobb szolgáltatást kapják.

(Az interjú az Új Néplap 2019.12.28-i számában jelent meg)

(JNSZMKH Kormánymegbízotti Kabinet, Új Néplap)